DOHÁNYOS RÓBERT–LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003

4.98

Törlés
Cikkszám: Neszk-2003-02 Kategória:

Leírás

Národnostné menšiny na Slovensku 2003

Otázka národnostnej alebo etnickej menšiny tvorí v každom civilizovanom štáte organickú zložku kultúrneho a politického zmýšľania, ako aj demokratických parlamentov a práce riadiacich orgánov. Na Slovensku po zmene režimu neboli dané okolnosti na rýchle riešenie daného okruhu otázky. Stále ťažšie zvládnutie problematiky národných a etnických menšín, ktorá bola v komunistickom systéme zametená pod koberec, na druhej strane negatívne predsudky väčšinovej populácie, ktoré často korenili z mylných predstáv a nepoznania reality, žiaľ, dodnes indukujú etnicko-politické napätie na Slovensku. A ak existuje napätie, na politickej palete sa objavia aj také strany, ktoré svoju ideológiu stavajú práve na vydolovaní tohto napätia. Existuje len jediný nástroj na to, zastaviť tieto negatívne tendencie a eskaláciu nacionalistickej demagógie: vedecky doložené bádanie postavenie menšín, zohľadnenie odborného pozorovania, zakladajúcej sa na najnovších teoretických metódach, následne sprístupnenie takto získaných poznatkov pre čo najširšie publikum. Každá publikácia, ktorá sleduje tento ušľachtilý cieľ, napĺňa, takú misiu, ktorá predstavuje výsostnú dôležitosť nielen pre nedotknuteľné zachovanie a obohatenie národnostných kultúr, ale aj pre rast väčšinového národa, pre modernizáciu jeho národného povedomia, nehovoriac už o stabilite štátu, teda o duchovnú a ekonomickú prosperitu Slovenska.

Etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában. Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógiai eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

 

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2004, 178 p.

ISBN 80-8062-248-5

 

OBSAH – TARTALOM

Úvod

1. Národnostné členenie obyvateľstva Slovenska

2. Zloženie obyvateľstva Slovenska podľa materinského jazyka

3. Územné rozmiestnenie národnostných menšín

4. Rozdelenie národnostných menšín v územných celkoch verejnej správy

5. Demografické ukazovatele národnostných menšín

6. Sieť obcí obývaných národnostnými menšinami

7. Hlavné demografické ukazovatele obcí, v ktorých aspoň 10% obyvateľstva patrí k národnostným menšinám

8. Právne predpisy v právnom systéme Slovenska vzťahujúce sa na národnostné menšiny, vládne nariadenia proti diskriminácii menšín

9. Vecné pamiatky národnostných menšín v zbierkach múzeí na Slovensku

10. Divadlá národnostných menšín

11. Národné a etnické relácie Slovenského rozhlasu

12. Národné a etnické vysielania Slovenskej televízie

13. Systém finančnej podpory zo štátneho rozpočtu pre národnostné menšiny

14. Stav národnostného školstva

15. Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2003 v jazyku národnostných menšín

16. Kronika verejného života 2003 – najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.55000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„DOHÁNYOS RÓBERT–LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük