Rólunk

A Fórum Kisebbségkutató Intézet könyváruházában többségében az intézet mint kiadó által megjelentetett könyveket és folyóiratokat vásárolhatják meg az érdeklődők. A kiadásért a Kiadói Részleg felelős, amelynek az intézet szerkezetén belül annyiban nem szokványos a szerepe, hogy munkája minden más részleggel szorosan összefügg: a részlegek által végzett kutatások jelentős részének eredménye éppen általa kap nyilvánosságot. Két fő tevékenységi területe van: könyv- és folyóirat-kiadás. Az itt megjelenő kötetek az intézetben folyó szakmai tevékenységek eredményeit teszik közzé, leggyakrabban egy-egy több éven át tartó kutatómunka lezárásaként. A negyedéveként megjelenő Fórum Társadalomtudományi Szemle pedig főként a nemzeti kisebbségi problémakör folyamatban levő, jelenleg kutatott kérdéseit mutatja be. A folyóiratnak időnként szlovák nyelvű változata is megjelenik Fórum Spoločenskovedná revue címmel, ez egyfajta válogatás a korábban kiadott magyar számokból.

A Kiadói Részleg könyveinek tárgyköre híven követi az intézet részlegeinek tevékenységét, a kötetek döntő többsége a szlovákiai magyarok történetével, néprajzával, szociológiájával, nyelvével, identitásával, jogaival stb. foglalkozik.

A Fórum Társadalomtudományi Szemle fő profilját is a történettudomány, az etnológia, a szociológia, a demográfia, a nyelvészet stb. képezi.

KAPCSOLAT

Synergia CSS s.r.o.
Parková 4, 931 01 Šamorín,
Slovak Republic
IČO: 35811544, DIČ: 2021574566
IČ DPH: SK2021574566
2928867145/1100, Tatra Banka a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2886 7145
SWIFT: TATRSKBX

Könyváruház

  • Roncz Melinda: @, @
  • Telefonszám: +421-908-400-498

Kiadói részleg

  • Csanda Gábor: @
  • Haraszti Ildikó: @

Leave a Reply