O nás

V kníhkupectve Fórum inštitútu pre výskum menšín je väčšina kníh a časopisov vydávaná inštitútom ako vydavateľom. Úloha Vydavateľského oddelenia v rámci štruktúry inštitútu je neštandardná v tom, že je vzájomne prepojené so všetkými ostatnými oddeleniami, keďže významná časť výsledkov ich výskumnej činnosti sa realizuje aj formou publikácií. Oddelenie sa venuje dvom hlavným oblastiam: vydávaniu kníh a časopisov. Zborníky, ktoré sú tu publikované, sú výsledkom odborných činností vykonávaných v inštitúte, najčastejšie na konci niekoľkoročného výskumného projektu. Fórum Társadalomtudományi Szemleprezentuje najmä prebiehajúci výskum týkajúci sa problematiky národnostných menšín, a to so štvrťročnou periodicitou. Časopis sa vydáva aj v slovenskej verzii pod názvom Fórum Spoločenskovedná revue, ktorá je výberom z už vydaných maďarských čísiel.

Profil a tematika kníh úzko nadväzuje na činnosť jednotlivých oddelení inštitútu, pričom prevažná väčšina publikácií sa zaoberá históriou, etnografiou, sociológiou, jazykom, identitou, právami atď. Maďarov na Slovensku.

Hlavný profil časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemlezahŕňa taktiež históriu, etnológiu, sociológiu, demografiu, jazykovedu atď.

KONTAKT

Synergia CSS s.r.o.
Parková 4, 931 01 Šamorín,
Slovak Republic
IČO: 35811544, DIČ: 2021574566
IČ DPH: SK2021574566
2928867145/1100, Tatra Banka a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2886 7145
SWIFT: TATRSKBX

Kníhkupectvo

  • Melinda Roncz : @, @
  • Telefónne číslo: +421-908-400-498

Oddelenie publikačnej činnosti

  • Gábor Csanda: @
  • Ildikó Haraszti: @

Leave a Reply