Kontakt

Synergia CSS s.r.o.

Adresa

Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovak Republic

Tel., E-mail, WEB

Tel.: +421-908-400-498 (Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica)

E-mail: synergiacss@gmail.com

WEB: www.forumeshop.sk

Číslo účtu

SWIFT: TATRSKBX

Bank: 2928867145/1100

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2886 7145

Oficiálne údaje

Zapísaná na:  Okresnom súde Trnava, vložka č.14255/T.

IČO: 35811544

DIČ: 2021574566