DOHÁNYOS RÓBERT–LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004

5.31

Cikkszám: Neszk-2004-01 Kategória:

Leírás

Národnostné menšiny na Slovensku 2004

Otázka národnostnej alebo etnickej menšiny tvorí v každom civilizovanom štáte organickú zložku kultúrneho a politického zmýšľania, ako aj demokratických parlamentov a práce riadiacich orgánov. Na Slovensku po zmene režimu neboli dané okolnosti na rýchle riešenie daného okruhu otázky. Stále ťažšie zvládnutie problematiky národných a etnických menšín, ktorá bola v komunistickom systéme zametená pod koberec, na druhej strane negatívne predsudky väčšinovej populácie, ktoré často korenili z mylných predstáv a nepoznania reality, žiaľ, dodnes indukujú etnicko-politické napätie na Slovensku. A ak existuje napätie, na politickej palete sa objavia aj také strany, ktoré svoju ideológiu stavajú práve na vydolovaní tohto napätia. Existuje len jediný nástroj na to, zastaviť tieto negatívne tendencie a eskaláciu nacionalistickej demagógie: vedecky doložené bádanie postavenie menšín, zohľadnenie odborného pozorovania, zakladajúcej sa na najnovších teoretických metódach, následne sprístupnenie takto získaných poznatkov pre čo najširšie publikum. Každá publikácia, ktorá sleduje tento ušľachtilý cieľ, napĺňa, takú misiu, ktorá predstavuje výsostnú dôležitosť nielen pre nedotknuteľné zachovanie a obohatenie národnostných kultúr, ale aj pre rast väčšinového národa, pre modernizáciu jeho národného povedomia, nehovoriac už o stabilite štátu, teda o duchovnú a ekonomickú prosperitu Slovenska.

Etnikai kisebbségek Szlovákiában 2004

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában. Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógiai eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

 

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005, 236 p.

ISBN 80-8062-287-6

 

OBSAH – TARTALOM 

1.Vybrané štúdie z oblasti života národnostných menšín

1.1. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v roku 2004

1.2. Nemecká menšina v slovenskej spoločnosti po roku 1989

1.3. Religiozita maďarskej mládeže na Slovensku

1.4. Rezidenčná segregácia Rómov v rurálnom prostredí Slovenska

1.5. Národnostná a jazyková príslušnosť v živote národnostných a etnických spoločenstiev na Slovensku

1.6. Systém finančnej podpory zo štátneho rozpočtu pre národnostné menšiny

1.7. Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky prijaté v roku 2004

1.8. Situácia v menšinovom školstve

1.9. Podujatia a publikácie v roku 2004 viažuce sa k hmotným pamiatkam národností žijúcich na Slovensku

1.10. Divadlá národnostných menší

1.11. Národnostné vysielanie Slovenskej televízie

1.12. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu

1.13. Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2004 v jazyku národnostných menšín

2. Kronika verejnôho života 2004 – najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku

2.1. Maďarská menšina

2.2. Rómska menšina

2.3. Rusínska menšina

2.4. Česká menšina

2.5. Ukrajinská menšina

2.6. Nemecká menšina

2.7. Poľská menšina

2.8. Bulharská menšina

2.9. Židovská menšina

2.10. Chorvátska menšina

2.11. Ruská menšina

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.65000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„DOHÁNYOS RÓBERT–LELKES GÁBOR–TÓTH KÁROLY (ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük