TÓTH KÁROLY–VÉGH LÁSZLÓ (ed.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére

11.62

Törlés
Cikkszám: EGYEB-2007-01 Kategória:

Leírás

Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére

A szlovákiai magyarok történetének kevés olyan személyisége van, aki méltán állítható példaképként a következő generációk elé. A kiváló tudós és a jogsértések ellen szavát bátran felemelő Arany Albert László minden bizonnyal ilyen. A neves nyelvész életútjának és munkásságának a feltárására az utolsó utáni pillanatban kerülhetett sor. A jelen kötet ennek a kutatásnak az eredményeit, s Arany A. László életpályájának eddigi recepcióját foglalja össze.

Pamätná kniha Lászlóa A. Aranya

História Maďarov na Slovensku disponuje len s málo takými osobnosťami, ktoré by mohli byť vzorom pre budúce generácie. László Albert Arany, významný učenec, ktorý sa smelo postavil proti bezpráviu, je zaiste takýmto vzorom. Na výskum životnej dráhy a celoživotného diela známeho jazykovedca dochádza v tom poslednom okamihu. Zbierka je súhrnom výsledkov tohto výskumu, pritom prináša aj doterajšiu recepciu autorovho celoživotného diela.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007, 556 p.

ISBN 978-80-89249-10-7

 

TARTALOM – OBSAH

 

TÓTH KÁROLY: Előszó

Tanulmányok

SIMON ATTILA: Arany Albert László élete és kora
A rozsnyói ifjúkor
Tudományos pályájának kezdeti szakasza
A szlovákiai magyarok jogainak védője
A Rozsnyói Járási Múzeum élén
Súlyos betegen újból a nyelvészethez visszatalálva

VÖRÖS OTTÓ: A tudományszervező Arany
Az (újra)felfedezés
Találkozás a nyelvtudománnyal
A tudományszervező munka kezdetei
Az utolsó lehetőség

SÁNDOR ANNA: Arany Albert László nyelvészeti tevékenységéről
A szlovák nyelvjárások kutatója
A kétnyelvűség-kutató
A szlovákiai magyar nyelvjárások kutatója
A magyar nyelvrendszer szerkezeti előzményeinek kutatója
Az elméleti fonológus

LISZKA JÓZSEF: Arany A. László néprajzi munkássága
Találkozása(i) a néprajzzal
Néprajzi publikációs tevékenysége
Összegzés

BUKOVSZKY LÁSZLÓ: Arany Albert László és a Csehszlovákiai Magyar Népi Demokratikus Szövetség
Arany A. László 1945 utáni sorsa
Kapcsolata a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetséggel
Meghurcoltatása
Per és ítélet
Befejezés helyett

ARANY A. LÁSZLÓ MŰVEI

Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere
Bevezetés
A logikai tárgy és cél
A nyelv
A) A nyelv és beszéd viszonya
B) A nyelv alkati jellege
C) A nyelv jelszerűsége és ábrázoló szerepe
D) A nyelvi elemek ellentétrendszere és uralkodó szerkezeti jellege
A nyelvészeti módszer és a nyelvjáráskutatás
A) A synchronikus és diachronikus módszer
B) Az összehasonlító nyelvföldrajzi módszer
C) A magyar nyelvjáráskutatás módszerei
Kolon nyelvjárásának irodalma
Fonológia
I. Alapfogalmak
A) A jelentés-megkülönböztető hangsajátságok
B) A fonológiai egység: a fonéma
C) A változatok
D) A fonéma értékelése
II. A disztinktív ellentétek logikai rendszere az irodalmi nyelvben és Kolon nyelvjárásában
A) A fonémarendszer és a fonémaérték viszonya
B) Az ellentétek rendszere
C) A korreláció
III. A disztinktív ellentétek fonológiai rendszere
A) A disztinktív hangsajátságok felosztása
B) A magánhangzós hangsajátságok
C) Kolon nyelvjárásának jellegadó szerkezeti törvényszerűségei
D) Kolon nyelvjárásának magánhangzós rendszere
E) A mássalhangzók sajátságai
F) A prozódikus sajátságok
IV. A fonémák kapcsolása
A. A fonémák funkció-megoszlása
B) Szokatlan fonémacsoportok
V. A disztinktív ellentétek feloldása
A) A szövegösszefüggés okozta feloldás
B) A szövegközi érintkezésből származó feloldások Kolon nyelvjárásában
VI. A fonológiai statisztika
A) A fonológiai elemek statisztikája
B) A szókincs statisztikájának kérdése
VII. A jelentéstani egységek elhatárolása
A) Pozitív határjelek
B) Negatív határjelek
Függelék
Morfonológia
Irodalom

A kétnyelvűség jelenségeinek pszichológiai alapjai

Psychologické základy javov bilingvistických

Fondaments psychologiques des phénoménes bilinguistiques

A szlovákiai magyarság néprajza

Magyarság, népdal és népviselet

Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és logikai alapja
I. Trubetzkoy nyelvelméletének lélektani és logikai alapja
II. Trubetzkoy fonológiájának logikai alapja

Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése

Beszámoló a Šafárik Tudományos Társaság magyar bizottságának és a pozsonyi Comenius Egyetemen működő magyar szeminárium tagjainak tevékenységéről

Zpráva o činnosti Maďarskej komisie jaz. odboru USŠ a členov Maďarského seminára Univerzity Komenského v Bratislave

Gramatika jazyka slovenského (előszó és bevezető tanulmány)

Das Finnougrische und das Urungarische in der eurasischen Lautlandschaf

Zprávy o dialektologických štúdiách v Gemeri a v doline Slanskej

Striednice typu ä, ã v nárečí nižnoslanskom

Axiomatische Probleme der Phonologie

A bal szélső

ARANY A. LÁSZLÓRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK

GUNDA BÉLA: Arany A. László: A szlovákiai magyarság néprajza

TÓTH FERENC: Emlékezés dr. Arany A. Lászlóra

SIMA FERENC: Megemlékezés Arany A. Lászlóról

SZÉPE GYÖRGY: Arany A. László 1909-1967

KÁZMÉR MIKLÓS: A csehszlovákiai magyar nyelvjáráskutatás

SÁNDOR ELEONÓRA: Utószó (Putz Éva:  A kolonyi lagzi újrakiadása 1989-ben)

TURCZEL LAJOS: Kapcsolatom Arany A. Lászlóval

AMBRUS FERENC: Arany A. László

VÖRÖS OTTÓ: Arany A. László csehszlovákiai magyar nyelvész munkásságáról

LISZKA JÓZSEF: Arany A. László és a szlovákiai magyar néprajzi kutatás

KIRÁLY PÉTER: Arany A. László tudományos törekvései

SÁNDOR ANNA: A koloni nyelvjárás változásai Arany A. László gyűjtése óta

TELEKINÉ N. ILONA: Az Arany A. László által vizsgált jelenségek Kolon földrajzi neveiben

MOTESIKY ÁRPÁD: A tanár Úr

SÁNDOR ANNA: Emléktábla-avatás Arany A. László tiszteletére

KRAUSZ ZOLTÁN: Már vártalak

AMBRUS FERENC: Arany A. László és Rozsnyó

KRAUSZ TIVADAR Háborús- és béke-bűnösök között (Interjú Krausz Zoltánnal)

SÁNDOR ELEONÓRA: Hány igazság van? (Interjú Lipcsey Gyulával)

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Arany A. László kétnyelvűség-felfogása a mai nyelvtudomány tükrében

SZARKA LÁSZLÓ: Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség 1945–1949

KOVÁCS ÁGNES: Kilencvenöt éve született Arany Adalbert László

ARANY A. LÁSZLÓ BIBLIOGRÁFIÁJA
Művei
Tanulmányok, közlemények, segédletek
Róla szóló írások, műveinek recepciója
Lexikonok, enciklopédiák

MUTATÓK
Személynévmutató
Helynévmutató
Képek és dokumentumok jegyzéke

Zhrnutie

A kötet szerzői

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.55000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„TÓTH KÁROLY–VÉGH LÁSZLÓ (ed.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük