FAZEKAS JÓZSEF–HUNČÍK PÉTER (ED.): Magyarok Szlovákiában : Dokumentumok, kronológia (1989–2004). II. kötet

13.28

Törlés
Cikkszám: Magyszlov-2006-02 Kategória:

Leírás

Magyarok Szlovákiában : Dokumentumok, kronológia (1989–2004). II. kötet

Átfogó válogatás az időszak politikai, társadalmi életének azon eseményeiről, amelyek jelentős hatással voltak a szlovákiai magyarság életének alakulására. A kötet képet ad az 1989 után megindult intézményesülési folyamatról (a szlovákiai magyar pártok megalakulásáról és tevékenységéről), valamint tartalmazza a szlovákiai magyarság említett 15 évének kronológiáját.an. II. kötet.

Maďari na Slovensku : Dokumenty, chronológia (1989 – 2004). II. zväzok

Dielo je doplnkom predchádzajúcej knihy Súhrnná správa a podáva globálny výber daného obdobia z tých politických a spoločenských udalostí, ktoré vplývali závažným spôsobom na vývoj života Maďarov na Slovensku. Dielo podáva obraz o vzniku inštitúcií Maďarov na Slovensku (vznik a pôsobenie maďarských strán) a tiež chronológiu spomínaných 15 rokov.

 

Somorja–Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005,  459 p.

ISBN 80-8062-295-7

 

TARTALOM – OBSAH

A kötet elé

 1. Törvények, rendeletek, határozatok
 2. A polgári eljárásról szóló módosított 1963. évi 99. Számú törvény [részlet]
 3. A büntetőeljárásról szóló többször módosított 1961. évi 141. számú törvény [részletek]
 4. A Szlovák Köztársaság Kormányának 393. számú határozata (1990. augusztus 30.)
 5. A Szlovák Televízióról szóló 1991. évi 254. számú törvény [részlet]
 6. A Szlovák Rádióról szóló 1991. évi 255. számú törvény [részlet]
 7. A vallásszabadságról, valamint az egyházak és vallási közösségek jogállásáról szóló 1991. évi 308. számú törvény [részlet]
 8. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1991. évi 335. számú törvénye a bíróságokról és a bírákról [részlet]
 9. A Szlovák Nemzeti Tanács 1992. évi 140. számú törvénye (1992. február 27.) a nyitrai Pedagógiai Kar és a nyitra Mezőgazdasági Főiskola összevonásáról, a Nyitrai Egyetem megalapításáról, annak nevéről és székhelyéről
 10. A Szlovák Nemzeti Tanács 263. számú határozata (1992. február 27.)
 11. Az 1992. évi 460. számú törvény. A Szlovák Köztársaság Alkotmánya [részletek]
 12. A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája
 13. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 563. számú törvénye a Nyitrai Egyetem felosztásáról (1992. november 18.)
 14. A Nyitrai Pedagógiai Főiskola Akadémiai Szenátusának határozatai a Nemzetiségi Kultúrák Karának létrehozásáról
 15. Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről [részletek]
 16. A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságáról, az alkotmánybírósági eljárásról és az alkotmánybírák jogállásáról szóló 1993. évi 38. számú törvény [részlet]
 17. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1993. évi 300. számú törvénye az utónévről és a családi névről [részletek]
 18. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 154. számú törvénye az anyakönyvekről [részletek]
 19. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 191. számú törvénye a településeknek nemzetiségi kisebbségi nyelven történő megjelöléséről
 20. Az alap- és középiskolák rendszeréről szóló és az 1994. évi 350. szám alatt teljes szöveggel kihirdetett 1984. évi 29. számú törvény [részlet]
 21. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1995. évi 270. számú törvénye a Szlovák Köztársaság államnyelvéről
 22. Az időszaki és alkalmi kiadványoknak, valamint az audiovizuális művek másolatainak köteles páldányairól szóló 1997. évi 212. sz. törvény [részlet]
 23. Az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló, az 1999. évi 5. számú törvénnyel módosított 1990. évi 542. számú törvény [részletek]
 24. A Szlovák Köztársaság Kormányának programja [részlet]
 25. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1999. évi 184. számú törvénye a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról
 26. A nemzetiségi kisebbségi nyelvek használata a hivatalos kapcsolattartás során az általános igazgatási hatósági tevékenység, a vállalkozások és a tűzvédelem területén. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának iránymutatása (1999)
 27. Iránymutatás az államigazgatási szervek épületeinek nemzetiségi kisebbségi nyelveken történő megjelöléséről. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának iránymutatása (2000) [részlet]
 28. At információkhoz való szabad hozzáférésről (a közérdekű adatok nyilvánosságáról) szóló 2000. évi 211. számú törvény [részlet]
 29. A középiskolai felvételi eljárásról szóló 1996. évi 145. számú OM-rendelet módosító 2001. évi 437. számú OM-rendelet [részlet]
 30. A Szlovák Köztársaság kormányának 2001. évi 58. számú rendelete a szlovák–magyar vegyes bizottság javaslatának érvényesítéséhez szükséges feltételek kialakítására a magyar tannyelvű iskolák részére pedagógusok és kulturális népművelő szakemberek képzésének biztosítására magyar nyelven, megfelelő intézményi szint kialakításával a SZK létező felsőoktatási intézményeinek keretén belül
 31. Az állampolgári és emberi jogok biztosáról szóló 2001. évi 564. számú törvény [részletek]
 32. A nyitrai Konstantin Egyetem Akadémiai szenátusának határozatai az önálló kar létesítéséről
 33. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2003. évi 465. számú törvénye a komáromi Selye János Egyetem létesítéséről, valamint a felsőoktatásról és egyéb törvények módosításáról szóló 2002. évi 131. számú törvény módosításáról
 34. A nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanumányok Karának alapítólevele
 35. Egyéb dokumentumok
 36. A csehszlovákiai magyarok memoranduma, 1988
 37. A “harminchármak” dokumentuma
 38. A Független Magyar Kezdeményezés nyilatkozata
 39. A Független Magyar Kezdeményezés nyilatkozata
 40. A Független Magyar Kezdeményezés elvi nyilatkozata
 41. A Független Magyar Kezdeményezés programnyilatkozata
 42. A Nyilvánosság az Erőszak Ellen és a Független Magyar Kezdeményezés közös nyiltakozata a nemzetek, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok együttéléséről Szlovákiában
 43. A Független Magyar Kezdeményezés mezőgazdasági programja
 44. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom programja, 1990
 45. Az Együttélés alapítólevele
 46. Az Együttélés Politikai Mozgalom a Demokráciáért és az Emberi Jogokért alapszabálya
 47. Az Együttélés 1990. évi választási programja
 48. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének programja
 49. A Magyar Néppárt programnyilatkozata
 50. Állásfoglalás Cseh-Szlovákia államjogi elrendezéséről
 51. Merre tart Csehszlovákia? Az Együttélés Politikai Mozgalom memoranduma a csehszlovákiai nemzeti kisebbségekről
 52. Az Együttélés alkotmánykiegészítő javaslata (Tervezet)
 53. Szabadság és felelősség. A Magyar Polgári Párt programja
 54. Az Együttélés az önrendelkezésről
 55. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés Politikai Mozgalom koalíciójának választási koalíciós szerződése a Magyar Néppárttal
 56. A nemzeti és etnikai kisebbségek hártányos megkülönböztetésének veszélyei a Szlovák Köztársaság Alkotmányában
 57. Gazdag kisebbséget. A Magyar Polgári Párt nemzeti kisebbségi programja
 58. A Magyar Koalíció nyilatkozata a “helsinki elvek” betartásának hiányosságairól a kisebbségeket érintő jogalkotásban Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában
 59. Nyilatkozat Csehszlovákia megszűnésének körülményeiről
 60. Az elnyomott kisebbségekből legyen társnemzet. Magyarok Csehszlovákiában/Szlovákiában 1918–1992. Politikai memorandum, 1993
 61. Az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, a Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt memoranduma a Szlovák Köztársaság felvételéről az Európa Tanácsba
 62. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok helyzetéről és jogairól a Szlovák Köztársaságban. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom javaslata
 63. A Csemadok programja
 64. Négypárti memorandum az Európa Tanácshoz
 65. Dél-Szlovákia helyi önkormányzati képviselőinek, polgármestereinek és parlamenti képviselőinek állásfoglalása
 66. Az Együttélés alkotmánytörvény javaslata. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának alkotmánytörvény-javaslata a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti és etnikai közösségek és kisebbségek jogállásáról
 67. Közösségünk érdekeinek megfelelő koalíciót! Az MKDM kongresszusának nyilatkozata
 68. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom új programjának kivonata, 1994
 69. Szerződés a Magyar Kereszténydemokrtata Mozgalom, az Együttélés és a Magyar Polgári Párt együttműködéséről és koalíciójáról
 70. A Szlovák Köztársaságban élő magyar közösség 1995-ben. A visegrádi csoporthoz tartozó államok kormányainak
 71. A szlovákiai Magyar Koalíció állásfoglalása
 72. Szolgálni és segíteni. A Magyar Polgári Párt programnyilatkozata
 73. A szlovákiai magyarság művelődési nagygyűlésének állásfoglalása
 74. A realitás tisztelete. A Magyar Polgári Párt stratégiája
 75. A Magyar Koalíció által az Európai Tanácsba küldött állásfoglalás ajánlásai az átfogó törvényi rendezésért
 76. A hosszú távú együttműködés alapja. A KDM, a DU, a DP, az SZSZDP, a SZZP, az MKDM, az MPP és az Együttélés pártelnökeinek közös nyilatkozata
 77. Az SZDK és MK képviselőinek nyilatkozata a szakértői csoportok munkájáról
 78. Az SZDK, a DBP, az MKP és a PEP koalíciós szerződése
 79. A Magyar Koalíció Pártjának alapszabályzata
 80. Az MKP 1998. évi választási programja
 81. Az MKP 2002. évi választási programja

III. Kronológia

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 1.00000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„FAZEKAS JÓZSEF–HUNČÍK PÉTER (ED.): Magyarok Szlovákiában : Dokumentumok, kronológia (1989–2004). II. kötet” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük