Fórum Társadalomtudományi Szemle 2024/2

3.00

Cikkszám: Szemle-2024-2 Kategória:

Leírás

Fórum Társadalomtudományi Szemle : Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat

Fórum spoločenskovedná revue

A Fórum Társadalomtudományi Szemle az egyetlen magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat Szlovákiában. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez.

Fórum spoločenskovedná revue je jediným maďarským spoločenskovedným časopisom na Slovensku. V zásade sa zaoberá menšinovými spoločenskovednými otázkami, v rámci toho sa zaoberá jazykovými, dejepisnými, etnologickými, folkloristickými, sociologickými, demografickými a politologickými výskumami.

Főszerkesztő – Šéfredaktor: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke – Predseda redakčnej rady: Öllös László

Szerkesztőbizottság – Redakčná rada: Gyurgyík László (Komárom, Szlovákia), Hunčík Péter (Dunaszerdahely, Szlovákia), Lampl Zsuzsanna (Nyitra, Szlovákia), Lanstyák István (Pozsony, Szlovákia), Liszka József (Komárom, Szlovákia), Mészáros András (Pozsony, Szlovákia), Simon Attila (Somorja, Szlovákia), Vajda Barnabás (Komárom, Szlovákia), Végh László (Somorja, Szlovákia).

Nemzetközi szerkesztőbizottság – Medzinárodná redakčná rada: Biró A. Zoltán (Csíkszereda, Románia), Csernicskó István (Beregszász, Ukrajna), Csergő Zsuzsa (Kingston, Kanada), Fedinec Csilla (Budapest, Magyarország), Holger Fischer (Hamburg, Németország), Susan Gal (Chicago, USA), Petteri Laihonen (Jyväskylä, Finnország), Kovács Attila (Lendva, Szlovénia), Laczó Ferenc (Maastricht, Hollandia), K. Lengyel Zsolt (Regensburg, Németország), Szarka László (Budapest, Magyarország), Andrej Tóth (České Budějovice, Csehország).

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 26. évf. 2024/2. szám, 191 p.

ISSN:1335-4361

 

TARTALOM – OBSAH

TANULMÁNYOK

SIMON ATTILA: Himnuszperek a két háború közötti Csehszlovákiában. Adalék a szlovákiai magyarok és a csehszlovák állam viszonyához

GYURGYÍK LÁSZLÓ: A szlovákiai magyarsághoz tartozók számának, arányának változása járások szerint a 2011. és a 2021. évi népszámlálás adatai alapján

LISZKA JÓZSEF: A szóbeliségtől az írásbeliségig – és vissza? Jegyzetek Albert Wesselski korai munkássága kapcsán

SZABÓ GERGELY–SZABÓ NIKOLETT–KŐSZEGI ÁRON: Nyelvi ideológiák kisebbségben. Példák Katalóniából, a Csallóközből és Budapestről

IVÁNYI MÁRTON PÁL: Nyilvános táblák és korlátok. A közösségi média állampolgári részvételi oldala és a digitális objektivizmus igénye

SZALAI ANDREA: Az online ima kapcsolati rítusa roma közösségekben a pandémia idején

 

KÖZLEMÉNYEK

MOLNÁR IMRE: Nyitva maradt egy ajtó. Apa(szocio)gráfia

 

FÓRUM-MONOLÓGOK

HADAS MIKLÓS: Az élet vendégei vagyunk. Vataščin Péter monológja

 

KÖNYVEK

Keresztes Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia története (1777–1914) (Somorjai Ádám)

Ress Boglárka et al. (szerk.): Ibolyától krizantémig 1867–1920 (Bodnár Krisztián)

 

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett. Az MTA Történettudományi Bizottsága által elismert teljes értékű publikációs hely.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz ERIH Plus a CEEOL. Dejepisná komisia Maďarskej Akadémie Vied uznala časopis ako plnohodnotné publikačné fórum.

További információk

Tömeg 0.31 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

A publikáció típusa