HARDI TAMÁS (ed.): Terek és tér-képzetek : Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában

15.00

Törlés
Cikkszám: Nostra-2015-01 Kategória:

Leírás

Terek és tér-képzetek : Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában

A kötet egy olyan politikai földrajzi kutatás eredményeit tartalmazza, amely a Magyarországgal szomszédos országokban vizsgálta az ott élők térszemléletét, elképzeléseit a Kárpát-medence, Közép-Európa földrajzi, politikai fogalmáról, s azokat a több országot magukba foglaló térközösségeket, amelyek napjainkban léteznek és átalakulnak. Meddig terjed ezeknek a nagytereknek a területe, kik tartoznak bele? Ez a kötet egyik fő kérdése. A másik kérdés: hogyan látják a szomszédos országokban élők – magyarok és nem magyarok – az országuk elhelyezkedését Közép-Európában, országuk belső felosztását, térségeit? Mindezeket a kérdéseket a kutatók feltették szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák és magyar egyetemistáknak. A kötet az ő válaszaikon és a kutatók által szerzett más ismereteken keresztül mutatja be, hogy hogyan látjuk szélesebb, szűkebb térségünket a 21. század elején, s ez a látásmód miből táplálkozik.

 

Priestory a priestorové predstavy. Pomyselné a formalizované priestory, regióny v Karpatskej kotline, v strednej Európe

Kniha obsahuje výsledky takého politicko-geografického výskumu, ktorý mapoval v krajinách susediacich s Maďarskom priestorové pohľady a predstavy tamojšie žijúcich o geografických a politických pojmoch Karpatskej kotliny a strednej Európy. Ďalej sledoval aj tie priestorové komunity, obsahujúce v sebe viacero štátov, ktoré v súčasnosti existujú a menia sa. Kam až siaha oblasť týchto veľkých priestorov a kto do nich patrí? To je jednou hlavnou otázkou knihy. Druhá otázka: ako vidia obyvatelia susedných krajín – Maďari a nie Maďari – miesto ich krajiny v strednej Európe, ako vidia jej vnútorné členenie a regióny? Tieto otázky položili odborníci slovenským, ukrajinským, rumunským, srbským, chorvátskym, slovinským, rakúskym a maďarským vysokoškolákom. Dielo zobrazuje na základe ich odpovedí a iných poznatkov odborníkov, ako vnímame svoj širší a užší priestor na začiatku 21. storočia a z čoho toto nazeranie pramení.

Somorja–Győr, Fórum Kisebbségkutató Intézet–MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2015, 411 p. (Nostra Tempora, 23.)

ISBN: 978-80-89249-80-0

 

TARTALOM – OBSAH

 

HARDI TAMÁS: Bevezető

I. A Kárpát-medence és más térfogalmak a magyar és a szomszédos országok geográfiájában és földrajzoktatásában

1.1. HAJDÚ ZOLTÁN: Földrajzi terek, térközösség-vállalások a Kárpát-medencében

Bevezetés
Megjegyzések a térség hosszú távú kutatásának időben tagolt összefüggéseiről (Történeti földrajzi és földrajztörténeti bevezető)
Világháborús vereség, béke-előészületek, új országok, új és régi megközelítések, 1918–1944
Újragondolások és visszatérések, 1944–1989
Minden országban  mindenki a maga rendszerváltását éli meg (Térközösségi szemléletek és térközösség-vállalási kategóriák vitái)
Van-e önálló helye a Kárpát-medencének az Európai Unió területfejlesztési politikájában?
Összegzés

1.2. HAJDÚ ZOLTÁN: A szomszédos országok középiskolai földrajzi tankönyveinek „földrajzi helyzetmeghatározásai” és viszonya a Kárpát-medencéhez

Bevezetés
Szlovákia
Ukrajna
Románia
Szerbia
Horvátország
Szlovénia
Ausztria

II. Közép-Európa, Kelet-Európa, Délkelet-Európa és a Balkán – eltérő elképzelések a nagyterekről

2.1. HARDI TAMÁS: Nagyterek, térelképzelések Közép-Európában

A földrajzi nagyterek fogalma
Az európai köztes tér kialakulása
Közép-Európa fogalmának és tartalmának átalakulása
Törekvések az egységes Közép-Európa megteremtésére
Ausztria helye és szerepe Közép-Európában
Megjegyzések a Kelet-Európa és a Balkán fogalomhoz

2.2. HARDI TAMÁS: Az államok viszonya a nagyterekhez. A térfogalmak megítélése napjainkban – egy kérdőíves vizsgálat tükrében

Módszertan
A saját állam nagytérségi elhelyezkedésének megítélése, térközösség-vállalás más államokkal
Etnikai hátterű eltérések a nagytérségi identifikációban
Kárpát-medence, Duna-térség, Pannon-medence megítélése
A Közép-, Kelet-, Délkelet-Európa, Balkán: hova tartozunk mi, s hova a többiek?
A kapcsolatrendszerek földrajzi mintái
Tapasztalatok

III. A szomszéd államok régiói, elképzelt és formalizált földrajzi terei

3.1. USZKAI ANDREA: Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai

Fizikai és mentális határok az európai térben
A mentális határokról a kognitív és mentális térképekig
Mentális térképek Európa országairól

3.2. HARDI TAMÁS–MEZEI ISTVÁN: Kis nagy ország: Szlovákia

A szlovák közgondolkodás politikai-földrajzi terei 1918-ig
A szlovák közgondolkodás politikai-földrajzi terei 1918 után
Mentális terek, régiók Szlovákiában

3.3. HARDI TAMÁS–USZKAI ANDREA: Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd

Az ukrán nemzet és Ukrajna területi kialakulása
Ukrajna térszerkezete és régiói
Ukrajna térelosztása a kárpátaljai magyar és ukrán egyetemi hallgatók mentális térképein

3.4. MIKLÓSNÉ ZAKAR ANDREA: Térfelfogások, terek, régiók Romániában

A románok Nyugat-orientációja és Közép-Európa fogalma a román diskurzusban
Történelmi régiók és mentális terek Romániában
Románia közigazgatási struktúrája
Regionalizáció Romániában
A politikai választási eremények értékelése
Románia régiói a mental map vizsgálat fényében

3.5. MIKLÓSNÉ ZAKAR ANDREA–ALBERT ANDRÁS: Az erdélyi autonómia

Bevezető
Az erdélyi románok autonómiatörekvéseinek néhány aspektusa
Autonómiatörekvések a két világháború között
Autonómiatervek és statútumok a kilencvenes években
Autonómia és regionalizáció az ezredforduló után
Autonómiamodell-viták egy sajátos interetnikus diskurzusban

3.6. NAGY IMRE: Szerbia térszerkezeti felosztása és annak tükröződése az egyetemi hallgatók mentállis térképében

Bevezető
Szerbia jelenlegi területének kialakulása, térszerkezeti változásai napjainkig
Szerbia közigazgatási beosztása és annak változásai, a Jugoszláv Királyságtól napjainkig
Szerbia különböző táj- és térfelosztásai, regionális és fejlettségbeli különbségei
Szerbia választási földrajza a 2014-es választásokat követően

3.7. BALI LÓRÁNT: Horvátország közigazgatási térfelosztásának történeti átalakulása, napjaink térszemlélete a földrajzoktatásban és annak lenyomatai az egyetemi hallgatók mentális térképein

Horvátország közigazgatási térfelosztásának történeti áttekintése
A jelenlegi horvát nagyrégiók társadalmi-gazdasági sajátosságai
Horvátország térfelosztása a horvát egyetemi hallgatók mentális térképein

3.8. BALI LÓRÁNT–HARDI TAMÁS: Szlovénia földrajzi terei

Szlovénia közigazgatási térfelosztásának történeti áttekintése
Szlovénia térszerkezete, területi fejlettségi különbségek
Szlovénia térfelosztása a szlovén egyetemi hallgatók mentális térképein

3.9. USZKAI ANDREA: Ausztria közigazgatási térfelosztásának történeti átalakulása, napjaink térszemlélete a földrajzoktatásban és annak lenyomatai az egyetemi hallgatók mentális térképein

Ausztria közigazgatási térfelosztásának történeti áttekintése
A jelenlegi osztrák tartományok kialakulásának története röviden – területi (közigazgatási) változásaik és társadalmi sajátosságaik
Térfelosztás a közoktatásban – a földrajzoktatás térszemlélete Ausztriában
Ausztria térfelosztása az osztrák egyetemi hallgatók mentális térképein

IV. Irodalom

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„HARDI TAMÁS (ed.): Terek és tér-képzetek : Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük