JUHÁSZ ILONA, L. (ED.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992)

3.19

SKU: Miscellanea-2000-01 Category:

Description

Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992)

Bár az 1991-1992-es év néprajzi bibliográfia a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya kiadásában már megjelent, a szerző mégis úgy döntött, hogy ismét közreadja. Egyrészt az adatgyűjtés folyamán olyan gazdag új anyag gyűlt össze az adott időszakra vonatkozóan, hogy e pótlások közzététele az 1993-1994-es év könyvészeti jegyzékével együtt terjedelmi szempontból gondot okozott volna. A Bibliotheca Hungarica folyóirattára időközben ugyanis jelentősen gyarapodott olyan járási, regionális, ill. helyi periodikumokkal, amelyekről eddig nem volt tudomásunk, ill. nagyon hiányos évfolyamok voltak a könyvtár birtokában, s más gyűjteményekből is hiányoztak. Közben a tárgymutatót kibővítettem a kitelepítésre, lakosságcserére, kényszermunkatáborokra, ill. a szövetkezetesítésre vonatkozó adatokkal. Ezek túlnyomó többsége visszaemlékezés, maguk a kárvallottak mondják el részletesen kálváriájuk történetét. E vallomásokat tulajdonképpen adatközléseknek tekinthetjük, ezért nem szerettük volna, ha az 1991-es esztendőt illetően kimaradtak volna, hiszen éppen ebben az évben – a rendszerváltást követően – jelent meg a legtöbb ilyen írás – írja a szerző a könyv előszavában.

 

Bibliografia maďarskej etnografie na Slovensku 1991 – 1992

Hoci etnografická bibliografia z rokov 1991 – 1992 už bola Maďarským národnostným oddelením Podunajského múzea vydaná, autorka sa rozhodla publikáciu opätovne vydať. Jednak sa v danom období počas zbierania dát zhromaždil tak bohatý materiál, že pričlenenie týchto dodatkov k bibliografii r. 1993 až 1994 by bolo z rozsahových dôvodov neúnosné. Časopisecký fond Bibliothecy Hungaricy sa totiž medzičasom značne rozšíril takými okresnými, regionálnymi a miestnymi periodikami, o ktorých sme doteraz nemali vedomosti, resp. knižnica disponovala len veľmi medzerovitými ročníkmi a v iných fondoch taktiež chýbali. Pritom som rozšírila aj vecný zoznam heslami o vysídlení, výmenu obyvateľstva, tábory nútenej práce a o združstevňovaní. Drvivú väčšinu týchto materiálov tvoria spomienky, ktoré ako vlastné kalvárie vyrozprávali sami poškodení. Tieto výpovede môžeme považovať za zverejnenie údajov, preto sme nechceli, aby sa z r. 1991 vynechali, veď práve v tomto roku – po zmene systému – bolo uverejnených najviac takýchto textov – píše v predslove diela autorka.

Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3.

Dunaszerdahely, Lilium Aurum,  2000, 217 p.

ISBN 80-8062-064-4

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

Előszó / Predslov / Vorwort

Bibliográfiák / Bibliografie / Bibliographien

Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992) / Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1991–1992) / Volkskundliche Bibliographie zur Ungarischen Volksgruppe in der Slowakei (1991–1992)

Tárgymutató / Vecný register / Sachregister

Személynévmutató / Menný register / Namenregister

Helynévmutató / Miestny register / Orstregister

A feldolgozott periodikumok jegyzéke / Zoznam excerpovaných periodík / Verzeichnis der bearbeiteten Periodika

Felhívás

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

Additional information

Weight 0.30000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JUHÁSZ ILONA, L. (ED.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *