LANG TAMÁS: A kettős kereszt árnyékában : Zsidóellenes törvénykezés és zsidőüldözés Szlovákiában (1938–1945)

8.5017.00

Cikkszám: EGYEB-2022-4 Kategória:

Leírás

A kettős kereszt árnyékában : Zsidóellenes törvénykezés és zsidóüldözés Szlovákiában (1938–1945)

A kötet a szlovákiai holokauszt hátterét, lefolyását és következményeit mutatja be. Szlovákia Európában egyedüli módon önként, saját erőforrásaira támaszkodva hajtotta végre a szlovákiai zsidóság haláltáborokba való hurcolását, miközben minden elhurcolt zsidóért fizetett a Német Birodalomnak. A szerző levéltári és korabeli sajtóforrásokra, valamint a téma eddigi szakirodalmára támaszkodva mutatja be ezt a folyamatot, miközben több ízben is kitér a magyar vonatkozásaira is. A szlovákiai zsidóság tragédiájának a bemutatása során nem áll meg a háború befejezésénél, hanem foglalkozik az életben maradt zsidóságnak a társadalomba való visszailleszkedésének a kérdésével és a háború után Szlovákiában újból fellángoló zsidóellenességgel is.

 

V tieni dvojitého kríža : Protižidovské zákonodarstvo a perzekúcia Židov na Slovensku (1938 – 1945)

Monografia predostiera pozadie, priebeh a následky slovenského holokaustu. Slovenský štát, v Európe jedinečným spôsobom uskutočnilo odvlečenie slovenských Židov do táborov smrti dobrovoľne a svojpomocne, pričom za každého odvlečeného Žida zaplatilo Nemeckej ríše. Tento proces vyobrazuje autor jednak na základe archívnych zdrojov a dobovej tlače, ďalej odvolávajúc sa na doterajšiu odbornú literatúru v téme, pričom viackrát poukazuje aj na jej maďarské súvislosti. Pri vylíčení tragédie slovenských Židov sa nezastavuje na konci vojny, ale sa zaoberá aj otázkou opätovného zaradenia sa preživších Židov do spoločnosti, ako i znova prebúdzajúcich sa protižidovských nálad v povojnovom Slovensku.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2022, 447 p.

ISBN 978-80-98878-30-4

 

TARTALOM – OBSAH

 

Előszó

 1. Zsidóellenes törvénykezés és gyakorlat Szlovákiában (1938–1945). Történelmi háttér
 2. Az autonómiától az önállóságig: 1938. október 6. – 1939. március14.
  2.1. Kitoloncolások a „senki földjére”: az első, belpolitikai kudarc
  2.2. A komáromi tárgyalások és Bécs: a második, külpolitikai kudarc
 3. Az önállóságtól a deportálásig: 1939. március 14. – 1942. február 25.
  3.1. Kizárás a gazdasági életből, az oktatásból, az életkörülmények ellehetetlenítése
  3.1.1. Helyi kezdeményezések és zsidóellenes ügybuzgóság 1939–1940
  3.1.2. A zsidók anyagi kifosztása
  3.1.3. A maradék zsidó vagyon összeírása és megsarcolása
  3.1.4. Az oktatásból való kizárás
  3.2. A Zsidó kódex és következményei
  3.2.1. A meghatalmazási törvény
  3.2.2. A Kódex mint példakép Európának
  3.2.3. Internálótáborok, kényszermunkaközpontok, majd munkatáborok
  3.2.3.1. A nyitranováki munkatábor
  3.2.3.2. A szeredi munka-, majd koncentrációs tábor
  3.2.3.3. A vihnyei munkatábor
  3.2.4. Kizárás a hadseregből, katonai munkaszolgálat
  3.2.5. A zsidók kilakoltatása a fővárosból
  3.3. Kivételezettségek és mentesítések
  3.3.1. A kivételezettség intézményesítése
  3.3.2. Kivételezettségek a minisztériumok hatáskörében
  3.3.3. Elnöki mentesítések
  3.3.4. A mentesítés hatékonysága
  3.4. A 68/1942. sz. alkotmánymódosító törvény a zsidók kitelepítéséről
  3.4.1. Versenyfutás az idővel
  3.4.2. A törvényjavaslat a Parlamentben
  3.4.3. A deportálás megindul
  3.4.4. A transzportok szervezése, forgalmi lebonyolításuk, a deportálás első hullámának mérlege
  3.4.4.1. Központi, de helyi beavatkozások is az utolsó percig
  3.4.4.2. Szökések a már-már induló transzportból
  3.4.4.3. Mi legyen az idősekkel, a súlyos betegekkel?
  3.4.4.4. A deportálás első hullámának mérlege
  3.4.5. A deportálás első hullámának felfüggesztése
  3.4.6. A „letelepítési és átképzési díj”: német kezdeményezés, szlovák hajlandóság
 4. Mentési és menekvési kísérletek, bújtatások
  4.1. Ahol úgy érezték, pillanatnyilag nincs veszély: Magyarország
  4.2. Irathamisítási kísérletek
  4.3. Megdöbbentő leleményesség
 5. A keresztény egyházak és híveik mentőtevékenysége
  5.1. A római katolikus egyház
  5.2. Az evangélikus egyház
  5.3. A református egyház
  5.3.1. Šedivý (Sedivi) László
  5.3.2. Puskás István
  5.3.3. Brányik Sándor, Erdélyi Mihály és neje, Kornélia
  5.4. A görögkatolikus egyház. Peter P. Gojdič püspök
 6. 1943: a deportálások felújításának veszélye
  6.1. A Hlinka-párt két szárnyának harca és a maradék zsidóság
  6.2. A megváltozott geopolitikai helyzet és Németország érdekei
  6.3. A zsidósors új kockázatai: 1944, a náci megszállás
 7. Az Einsatzgruppe 14 rémtettei
  7.1. Nemecká és Kremnička tömegsírjai
  7.1.1. Nemecká
  7.1.2. Kremnička
  7.2. Szered: a párhuzamos deportálás, a második hullám
  7.3. Zsidók a fegyveres ellenállásban
  7.3.1. A szlovák nemzeti felkelésben
  7.3.2. Az Amsterdam-missió, a testvérmentő harc
  7.4. A Vatikán, a szövetségek és a semleges országok állásfoglalása
 8. Hazakeresés, hazatérés, beilleszkedés
  8.1. A hazatérők jogi helyzete
  8.2. A megváltozott valóság és a társadalomba való beilleszkedés
  8.3. A túlélők fogadtatása
  8.4. Pogromok és erőszak 1946-ban
  8.4.1. Nagytapolcsány: antiszemitizmus és bosszú
  8.4.2. Kolbasov és Ulič: a rémtettek színhelyei
  8.4.3. Partizánpogromok és erőszak 1946-ban
  8.4.4. Nagytapolcsány szelleme nem nyugszik
  8.4.5. A ruzsbachfürdői gyermektábor megtámadása
  8.4.6. A nagysurányi események
  8.4.7. Az érsekújvári események
  8.5. A zsidók újból a „nemzet kártevői”. A háború utáni regionális sajtó uszítása
  8.6. A zsidók megvádolása a hungarista mozgalommal való együttműködéssel
  8.7. Rendőrségi helyzetjelentés a szlovákiai zsidóságról
 9. Másfél évezredet átívelő párhuzamok
  9.1. Az ókor és középkor kísértése
  9.1.1. A zsidóság démonizálása
  9.1.2. A zsidók megkülönböztető jelölése
  9.1.3. Kiűzetés és vagyonvesztés
  9.1.4. Zsidó–keresztény vegyes házasságok
  9.1.5. Megkeresztelés, megkeresztelkedés
  9.1.6. A zsidó oktatás, nevelés és kultúra rombolása
  9.1.7. Elkülönítés és gettósítás
  9.1.8. A szombattartás gátolása
  9.1.9. Kitiltás a köz- és államszolgálatból
  9.1.10. A faji gondolattól a fajvédő politikáig
  9.2. A legújabb kor erkölcsi kudarca

Köszönetnyilvánítás és zárszó

Függelék
Fogalomtár
Életrajzi függelék
Felhasznált és ajánlott irodalom
Rövidítések
Helységnevek szótára
1. Magyar–szlovák mutató
2. Szlovák–magyar mutató
Személynévmutató
Zhrnutie
Summary

 

További információk

Tömeg 1.0000000 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

A publikáció típusa

,