POPÉLY ÁRPÁD–SIMON ATTILA (ed.): „Akaratunk ellenére…” Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992 (II. KIADÁS)

12.5025.00

Cikkszám: EGYEB-2022-03 Kategória:

Leírás

„Akaratunk ellenére…” Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992

A 2020-as esztendőben a világ magyarsága a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezik. A nemzetek önrendelkezési jogára hivatkozva megalkotott, ugyanakkor ezt az elvet meg is csúfoló békediktátum következtében nemcsak Magyarország határai változtak meg, hanem – akarata ellenére – kisebbségi helyzetbe került a magyar nemzet mintegy harmada, közte a felvidéki magyarság is. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés így döntő mértékben hozzájárult a csehszlovákiai, szlovákiai magyar kisebbségi közösség megszületéséhez. A Fórum Kisebbségkutató Intézet az évforduló alkalmából összegyűjtötte és egy kötetben tárja az olvasók elé a csehszlovákiai magyarság történetének legfontosabb forrásait, mégpedig a csehszlovák állam 1918. évi megalakulásától kezdve egészen annak 1992. évi megszűnéséig. Az eredeti kötet 2. kiadása.

Proti svojej vôli…” Dokumenty z dejín maďarskej menšiny v Československu 1918 – 1992

V roku 2020 si pripomínajú Maďari na celom svete sté výročie Trianonskej mierovej zmluvy. Dôsledkom tohto mierového diktátu, stvoreného odvolávajúc sa na právo sebaurčenia národov a hneď aj odporujúc tomuto princípu sa zmenili nielen hranice Maďarska, ale – proti svojej vôli – sa dostala do menšinového postavenia tretina maďarského národa, vrátane maďarského obyvateľstva severných žúp bývalého Uhorska. Trianonská mierová zmluva podpísaná 4. júna 1920 sa tak v značnej miere spolupodieľala na zrode maďarskej menšinovej komunity v Československu, resp. na Slovensku. O histórii maďarskej menšiny v Československu nateraz nevznikla komplexná monografia, ani zbierka dokumentov, ktorá by obsahovala najdôležitejšie pramene k jej dejinám. To primälo Fórum inštitút pre výskum menšín k tomu, aby pri príležitosti storočnice zozbieral a v jednom zväzku predostrel štátu v roku 1918 až po jeho zánik v roku 1992. 2. vydanie pôvodného titulu.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2022, 462. p.

ISBN: 978-80-89978-29-8

 

TARTALOM – OBSAH

 

Előszó

I. Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918–1938)

II. A szlovák autonómia és az önálló Szlovákia időszaka (1938–1945)

III. A jogfosztottság évei (1945–1948)

IV. A pártállam négy évtizede (1948–1989)

V. A rendszerváltástól Csehszlovákia megszűnéséig (1989–1992)

A kötetben közölt dokumentumok jegyzéke

Források és irodalom

A kötetben található képek forrásának jegyzéke

Zhrnutie

Summary

További információk

Tömeg 2.000 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

A publikáció típusa

,