SIMON ATTILA (Ed.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002)

4.32

Out of stock

SKU: Miscellanea-2004-02 Category:

Description

 A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002)

Simon Attila (1966) történész, egyetemi oktató, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Szlovákia és a szlovákiai magyarok két világháború közötti történetével és a szlovákiai magyar iskolákon folyó történelemtanítás problémakörével foglalkozik. A rendszerváltást követően megkezdődött szellemi pezsgésnek köszönhető, hogy 1990-től a magyarországi, de a szlovákiai szakfolyóiratokban is egyre gyakrabban kapott helyet a szlovákiai magyar kisebbség történetének témája, s a korábban tabunak számító események és korszakok publikussá váltak. Ez motiválta e bibliográfia összeállítóját is akkor, amikor úgy döntött, hogy a szlovákiai magyar kisebbség történetével kapcsolatban első lépésként a rendszerváltást követő 12 esztendő termését dolgozza fel. Kisebbségi történetírásunk eddigi történetének legfontosabb évei ugyanis ezek, hiszen a korábbi ínséges esztendőkkel összevetve gazdag történetírói termésről számolhatunk be. Az olvasó elé kerülő bibliográfia gerincét elsősorban a szlovákiai és a magyarországi szerzők tollából megjelent munkák alkotják. A szlovákiai és a magyarországi termés mellett a bibliográfiába felvettük a legfontosabb csehországi szakirodalmat, s azokat az alapműveket is, amelyek angol vagy német nyelven e témában születtek. Mint a kiadvány címe is utal rá, válogatott bibliográfiáról van szó, amelyben az eredeti szakirodalom kapott helyet.

 

Výberová bibliografia Maďarov na Slovensku (1990 – 2002)

Historik Attila Simon (1966), vysokoškolský učiteľ a riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín sa zaoberá dejinami Slovenska a Maďarov na Slovensku v medzivojnovom období, a upriamuje pozornosť aj na problematiku výuky dejepisu na maďarských školách. Vďaka duchovnému rozmachu po zmene systému sa tematike dejín maďarskej menšiny na Slovensku venuje od r. 1990 čoraz viac maďarských a menšinových odborných periodík a udalosti a epochy, ktoré boli predtým tabuizované, sa stali publikovateľné. Toto motivovalo aj editora tejto bibliografie vtedy, keď sa rozhodol, že v súvislosti s dejinami Maďarov na Slovensku v prvej fáze spracuje prvých 12 rokov po zmene systému. Tieto roky sú totiž najdôležitejšie medzníky v historiografii našej menšiny, veď oproti predošlým biednym rokom môžeme počítať s bohatou historiografickou spisbou. Ústrednú časť tu predkladanej bibliografie tvoria predovšetkým uverejnené práce historikov zo Slovenska a z Maďarska. Povedľa tejto úrody sme do tejto bibliografie zaradili aj najdôležitejšiu českú odbornú literatúru a aj tie základné diela, ktoré sa v tejto téme zrodili v anglickom alebo nemeckom jazyku. Ako na to poukazuje aj názov publikácie, ide o výberovú bibliografiu, v ktorej sa dostalo miesta pre pôvodnú odbornú literatúru.

Miscellanea Bibliothecae Hungaricae, 9.

Somorja–Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó,  2004, 192 p.

ISBN 80-8062-249-3

 

TARTALOM – OBSAH

Előszó
A bibliográfiában feldolgozott folyóiratok és tanulmánykötetek jegyzéke
Folyóiratok és rendszeresen megjelenő tanulmánykötetek
Egyéb tanulmánykötetek
Általános rész
A történeti kutatások elméleti és gyakorlati kérdései
Történeti kézikönyvek – bibliográfiák, kronológiák, lexikonok
Történeti források – forrásközlések, memorandumok, naplók, visszaemlékezések
Település- és régiótörténet
Kronologikus rész
Több korszakot érintő munkák
A kisebbségi lét élő korszaka (1918–1938)
A második világháború időszaka (1939–1945)
A jogfosztottság évei (1945–1948)
A szocializmus évtizedei (1948–1989)
Szerzői névmutató
Tárgymutató
Címmutató

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:
https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

Additional information

Weight 0.30000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SIMON ATTILA (Ed.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *