SIMON ATTILA: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között

8.30

Cikkszám: Nostra-2008-01 Kategória:

Leírás

Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között

A két világháború közötti időszakban szinte teljesen magyar, ma inkább már vegyes (magyar-szlovák) lakosságú Dél-Szlovákia térsége évtizedeken keresztül mostohagyereke volt mind a (cseh)szlovák, mind a magyar nemzeti historiográfiának. A máig el nem végzett gazdaság- és társadalomtörténeti alapkutatások hiányában az első csehszlovák földbirtokreform és az ennek keretén belül végrehajtott telepítések történetének és következményeinek feltárása gyerekcipőben jár csupán. Az 1920-as években létrehozott telepes községek máig megtalálhatók, s nemritkán az egykori telepesek utódai lakják, ám a körülöttük élő magyar lakosság alig tud róluk valamit. A könyv sorra veszi a telepítésekkel kapcsolatos korabeli elképzeléseket és terveket, majd felvázolja magának a telepítésnek a folyamatát, a földreform meghirdetésétől a telepesek megérkezésén és letelepedésén keresztül a telepes gazdálkodásig.

Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami

Pozemková reforma prebiehajúca v 20-tych rokoch 20. storočia bola kľúčovou udalosťou v histórii Československa medzi dvomi svetovými vojnami. Znovurozdelenie vlastníctva pôdy totiž nesledovalo len sociálne a hospodárske ciele, ale malo aj rozhodný národnopolitický účel: posilniť hospodárske a súčasne aj politické pozície českého a slovenského obyvateľstva na úkor nemeckých a maďarských občanov. Jeden zo segmentov pozemkovej reformy predstavovala kolonizácia, v rámci ktorej bola poskytnutá pôda slovanskému obyvateľstvo významného počtu a bolo zabezpečené ich usídlenie na Južnom Slovensku, vtedy ešte homogénne obývanom Maďarmi. Okrem niekoľkých čiastkových štúdií napísaných na túto tému história kolonizácie ja zväčša neprebádaná. Táto práca ja snahou o vyplnenie tejto medzery.

 

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008, 286 p. (Nostra Tempora, 15.)

ISBN:978-80-89249-19-0

 

TARTALOM – OBSAH

Előszó

1. A téma szakirodalma és forrásai

1.1. Levéltári források

1.2. A korabeli szakirodalom

1.3. A második világháború utáni feldolgozások

1.4. A kolonizáció a jelenkor szakirodalmában

2. A földbirtokreform helye és szerep az első Csehszlovák Köztársaság politikájában

2.1. Csehszlovákia politikai rendszere

2.2. A földbirtokreform törvénybe iktatása

2.3. A földreform szlovákiai sajátosságai és eredményei

2.4. A földreform a szlovákiai magyarok szempontjából

3.  Dél-Szlovákia szláv kolonizációjának elképzelései és tervei

3.1. A kolonizáció gondolatának előzményei az államfordulat előtti időben

3.2. A kolonizáció alapelveinek megfogalmazása az Állami Földhivatal és a Csehszlovák Nemzeti Tanács testületeiben

3.3. Dél-Szlovákia szláv betelepítésének konkrét tervezetei

4. Dél-Szlovákia szláv kolonizációjának első évei (1921–1923)

4.1. Az állami telepítések kezdetei

4.2. Katonai szempontok a telepítések során

4.3. A magánkolonizáció a húszas évek első felében

4.4. A telepítések nehézségei

5. Az állami telepítések aranykora

5.1. Állami telepítések a Telepítési Hivatal megalapítása után

5.2. A magánkolonizáció második szakasza

6. Gazdálkodás és élet a kolóniákon

6.1. A kolonisták letelepítése

6.2. A kolonizáció gazdasági-pénzügyi háttere

6.3. A telepesek gazdálkodása

6.4. A világgazdasági válság hatása a telepítésekre

6.5. Nemzetnevelés és kultúra a kolóniákon

7. A telepítések a politika kereszttüzében

7.1. A telepítések bírálata a szlovák politika részéről

7.2. A magyar pártok és a telepítések

8. A telepítések végső mérlege

8.1. A kolonizáció számszerű eredményei

8.2. Gazdasági vagy etnikai motívumok – néhány szó a telepítések okairól

8.3. A kolonizáció területi megoszlása. A kolóniák mint a nemzeti terjeszkedés eszközei

9. Telepesek a történelem viharában

9.1. A telepesek ügye az 1938-as csehszlovák válság idején

9.2. A telepesek elűzése a bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolt területekről

9.3. A visszacsatolt területeket elhagyó telepesek további sorsa

10. Epilógus

Források és irodalom

Mellékletek

A kolonizációs területen tervezett, illetve a már megvalósult kolóniák áttekintő jegyzéke (1926)

A Szlovákia területén létrehozott kolóniák jegyzéke

A kötetben szereplő fontosabb személyiségek rövid életrajza

          Képek

Mutatók

Személynévmutató

Helynévmutató

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„SIMON ATTILA: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük