SZABÓMIHÁLY GIZELLA–LANSTYÁK ISTVÁN (Ed.): Magyarok Szlovákiában : Nyelv. VII. kötet

15.00

Törlés
Cikkszám: Magyszlov-2011-01 Kategória:

Leírás

Magyarok Szlovákiában : Nyelv. VII. kötet

Az itt közölt negyven tanulmány témája: a szlovákiai magyar nyelvhasználat, a szlovákiai magyar nyelvváltozatok. A tanulmányok azon túl, hogy a közös téma különböző szempontú elemzését, bemutatását nyújtják, egyben a rendszerváltástól eltelt időszak szlovákiai magyar nyelvtudományi kutatásairól is számot adnak.

Maďari na Slovensku Jazyk. VII. zväzok

Témou tu predložených štyridsiatich štúdií je používanie maďarského jazyka na Slovensku a maďarské jazykové varianty na Slovensku. Štúdie, okrem toho, že ponúkajú opis a analýzu spoločnej témy z rôznych hľadísk, zároveň podávajú aj výsledky jazykovedných výskumov v dobe od zmeny systému.

 

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, 586 p.

ISBN 978-80-89249-54-1

 

TARTALOM – OBSAH

SZABÓMIHÁLY, GIZELLA–LANSTYÁK, ISTVÁN (Ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet.

BEVEZETÉS

TANULMÁNYOK

NYELVI JOGOK, NYELVPOLITIKA

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: A szlovák nyelvpolitika és a nyelvhasználat jogi szabályozása Szlovákiában a rendszerváltozás után

MENYHÁRT JÓZSEF: Katolikus nyelvpolitika Szlovákiában

MISAD KATALIN: A magyar mint kisebbségi nyelv használatának gyakorlata a hivatalos érintkezésben

A MAGYAR NYELV SZLOVÁKIAI VÁLTOZATAINAK JELLEMZŐI

LANSTYÁK ISTVÁN: A magyar nyelv szlovákiai változatainak jellemzői

LANSTYÁK ISTVÁN: A határon túli magyar szókészlet eredet szerinti rétegei

LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Nyelviváltozó-típusok a magyar nyelv szlovákiai változataiban

SZABÓMIHÁLY GIZELLA–LANSTYÁK ISTVÁN: Nyelvi változók a magyar nyelv szlovákiai változataiban

MISAD KATALIN: Standardtól eltérő helyesírási formák a szlovákiai magyar nyelvű sajtóban…

MISAD KATALIN: Nagybetűsítések a szlovákiai magyar írásgyakorlatban

PINTÉR TIBOR: A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai

NYELVJÁRÁSOK

SÁNDOR ANNA: A magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában

PRESINSZKY KÁROLY: A szlovákiai magyar nyelvjárásokhoz való viszonyulás

PRESINSZKY KÁROLY: A szlovákiai magyar nyelvjárások területi egységei

PRESINSZKY KÁROLY: Magánhangzóhiány és kontaktushatás a nagyhindi nyelvjárásban

PRESINSZKY KÁROLY: Vélekedések a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben levő közösségben

NYELVÉRINTKEZÉS

SZABÓMIHÁLY GIZELLA–LANSTYÁK ISTVÁN–VANČONÉ KREMMER ILDIKÓ–SIMON SZABOLCS: Idegen szavak a magyar nyelv szlovákiai változataiba

LANSTYÁK ISTVÁN: Végbement vagy elmaradt nyelvcserék nyelvi emlékei a magyar–szlovák nyelvhatáron

MENYHÁRT JÓZSEF: A nyelvjárások és a nyelvi kontaktusok

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: A fordítottság jelei a szlovákiai magyar szövegekben

KÉTNYELVŰ NYELVHASZNÁLAT

LANSTYÁK ISTVÁN: A kódváltás nyelvtani típusai a szlovákdomináns kétnyelvű beszélők nyelvhasználatában

LANSTYÁK ISTVÁN: A kódváltás nyelvtani aspektusának néhány kérdése a szlovákiai magyar beszélőközösségben

LANSTYÁK ISTVÁN–SIMON SZABOLCS: A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen

VANČO ILDIKÓ: Magyar–szlovák kétnyelvű gyermekek szövegértési problémái

VANČO ILDIKÓ: A természetes magyar–szlovák kétnyelvűség kialakulásának néhány aspektusa

NEVEK ÉS NÉVHASZNÁLAT

BAUKO JÁNOS: A szlovákiai magyarok személynévhasználata

BAUKO JÁNOS: Köszönések és megszólítások magyar–szlovák bilingvis környezetben

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Variabilitás a helységnevek körében – okok és megoldási lehetőségek

TÖRÖK TAMÁS: Magyar helynevek – szlovák térképek. Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken

TÖRÖK TAMÁS: Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helyneveinek körében

BAUKO JÁNOS: Magyar névtani kutatások Szlovákiában

AZ OKTATÁS NYELVI ASPEKTUSAI

MISAD KATALIN: Az anyanyelvi nevelés problémái a szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményekben

LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Nyelvpolitika a kisebbségek oktatásában

LANSTYÁK ISTVÁN–SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Anyanyelvi nevelés kétnyelvű környezetben

SÁNDOR ANNA: A nyelvjárási háttér és az anyanyelvi nevelés

SIMON SZABOLCS: Érettségi vizsga Szlovákiában és külföldön, különös tekintettel a magyar iskolában érettségiző diákok szlovák nyelvi ismereteire

SIMON SZABOLCS: Országos szintű pedagógiai mérések tanulságai. A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek tükrében

VANČO ILDIKÓ: Megjegyzések a szlovákiai magyar felsőoktatásról

NYELVMENEDZSELÉS

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: A nyelvi menedzselés lehetséges szerepe a magyar nyelvalakításban

MISAD KATALIN: A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar viszonylatban

SIMON SZABOLCS: Gondolatok a purizmusról

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 1.15000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„SZABÓMIHÁLY GIZELLA–LANSTYÁK ISTVÁN (Ed.): Magyarok Szlovákiában : Nyelv. VII. kötet” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük