Fórum spoločenskovedná revue 2016

3.00

Vymazať
Katalógové číslo: Szemle-2016-5 Kategórie:

Popis

Fórum spoločenskovedná revue 2016

Fórum Társadalomtudományi Szemle

Fórum spoločenskovedná revue je jediným maďarským spoločenskovedným časopisom na Slovensku. V zásade sa zaoberá menšinovými spoločenskovednými otázkami, v rámci toho sa zaoberá jazykovými, dejepisnými, etnologickými, folkloristickými, sociologickými, demografickými a politologickými výskumami.

A Fórum Társadalomtudományi Szemle az egyetlen magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat Szlovákiában. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez.

Šéfredaktorka – Főszerkesztő: Zsuzsanna Lampl

Jazyková redaktorka – Nyelvi szerkesztő: Iveta Kipsová

Preklad – Fordítás: István Németh, Ildikó Haraszti, Eva Kossárová, Eva Kovácsová

Predseda redakčnej rady – A szerkesztőbizottság elnöke: László Öllös

Redakčná rada – Szerkesztőbizottság: Zoltán A. Bíró (Rumusko),Csilla Fedinec (Maďarsko), Holger Fisher (Nemecko), László Gyurgyík (Slovensko), Péter Hunčík (Slovensko), Petteri Laihonen (Fínsko), Zsuzsanna Lampl (Slovensko), István Lanstyák (Slovensko), Zsolt Lengyel (Nemecko), József Liszka (Slovensko), András Mészáros (Slovensko), Melinda Roncz (Slovensko), Attila Simon (Slovensko), László Szarka (Maďarsko), Andrej Tóth (Česko), Károly Tóth (Slovensko), László Végh (Slovensko)

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2016, 166 p.

ISSN:1335-4361

 

OBSAH – TARTALOM

Úvodné slovo

ŠTÚDIE

LÁSZLÓ GYURGYÍK: Vývoj zmiešaných manželstiev (sobášov) na Slovensku, s osobitným zreteľom na maďarské obyvateľstvo

ILONA L. JUHÁSZ: Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov – Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda

ZOLTÁN KŐRÖS: Americké, britské a francúzske zajatie po 2. svetovej vojne v zrkadle výpovedi pamätníkov z južného Slovenska

ZSUZSANNA LAMPL: Slovenské vysokoškolské vzdelávanie a percepcia univerzity očami mladých Maďarov a Slovákov na južnom Slovensku

JÓZSEF LISZKA: „Rastie (pribúda?) ako šaty Pražského Jezuliatka…“. Pokus o vysvetlenie kultúrnej histórie jedného porekadla

LÁSZLÓ ÖLLÖS: Identita strednej Európy

ÁRPÁD POPÉLY: Bratislavské Új Szó a maďarská revolúcia roku 1956. Protirevolučná propaganda v maďarskom denníku ÚV KSS

ATTILA SIMON: V dvojitom zovretí. Židia južného Slovenska medzi Trianonom a Osvienčimom

O NÁS

ŠTEFAN ŠUTAJ: Spoločenské vedy na Slovensku a Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne

Z VÝSKUMOV

Biblionet – Spolupráca medzi knižnicami (Melinda Roncz)

Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku (László Konkoly)

Provládna maďarská politika na Slovensku v medzivojnovom období – historický výskum (Attila Simon)

Vybrané aspekty spôsobu života mladých ľudí v rokoch 2012–2013 (Zsuzsanna Lampl)

Voľnočasové aktivity a kultúrna spotreba Maďarov v roku 2014 (Zsuzsanna Lampl)

Komplexná analýza sídelnej, demografickej a spoločenskej štruktúry Maďarov na Slovensku na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (László Gyurgyík)

Národné zmierenie (László Öllös)

Európska identita (László Öllös)

Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska (Ilona L. Juhász)

Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách. Pamiatky obetí smrteľnej dopravnej nehody (Ilona L. Juhász)

RECENZIE

Simon, Attila: Az elfelejtett aktivisták. (Zabudnutí aktivisti. Provládna maďarská politika v období prvej Československej republiky). (Balázs Ablonczy)

Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. (Jedno polstoročie v menšine. Kapitoly dejín maďarskej menšiny na slovensku po roku 1945). (Ildikó Bajcsi)

Zsuzsanna Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku. I. zväzok – Slovenský a Maďar (István Fábri)

László Gyurgyík: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. (Demografický proces maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1989 až 2011). (Gábor Harrach)

József Liszka: Szent Háromság egy Isten dicsőségére… (Na slávu trojjediného Boha… O rukopise pod názvom Kult Svätej Trojice v ľudovom náboženstve Malej dunajskej kotliny na Slovensku vo svetle posvätných relikvií). (István Silling)

Ilona L. Juhász: Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. (Večné memento. Pamätné miesta holokaustu na južnom Slovensku). (Kincső Verebélyi)

Ilona L. Juhász: A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. (Pri tridsiatom štvrtom kameni… Symboly smrti a symboly miest smrti pozdĺž ciest). (Vilmos Voigt)

Publikácie Fórum inštitútu pre výskum menšín 2013–2016

Najvýznamnejšie výskumné projekty Fórum inštitútu pre výskum menšín 2013-2016

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.30000000 kg
Brand

Typ publikácie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Fórum spoločenskovedná revue 2016”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *