Fórum Társadalomtudományi Szemle 2023/2

3.00

Katalógové číslo: Szemle-2023-2 Kategória:

Popis

Fórum Társadalomtudományi Szemle : Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat

Fórum spoločenskovedná revue

A Fórum Társadalomtudományi Szemle az egyetlen magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat Szlovákiában. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez.

Fórum spoločenskovedná revue je jediným maďarským spoločenskovedným časopisom na Slovensku. V zásade sa zaoberá menšinovými spoločenskovednými otázkami, v rámci toho sa zaoberá jazykovými, dejepisnými, etnologickými, folkloristickými, sociologickými, demografickými a politologickými výskumami.

Főszerkesztő – Šéfredaktor: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke – Predseda redakčnej rady: Öllös László

Szerkesztőbizottság – Redakčná rada: Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Vajda Barnabás (Szlovákia), Végh László (Szlovákia)

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 25. évf. 2023/2. szám, 174 p.

ISSN:1335-4361

 

TARTALOM – OBSAH

TANULMÁNYOK

FEDINEC CSILLA: A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló ukrajnai törvény: tartalmi elemzés

MARUSZICS ERIK: Nyilasmozgalom Ung vármegyében 1938 és 1944 között

SVETLUŠA SUROVÁ: Politikai participáció a nemzeti kisebbségekről szóló készülő törvényről

KOTICS JÓZSEF: Stigmatizáló különbségtétel. A romákkal való együttélés mintázatai a Kárpát-medencében

ÖTVÖS ANNA: Dr. Grosschmid Géza 1919-es levele a kassai Városi Lakáshivatalhoz

MISAD KATALIN: Sas Andor oktatói tevékenységének állomásai

CSEHY ZOLTÁN: Sas Andor és a (cseh)szlovákiai magyar irodalom

CSANDA GÁBOR: Sas Andor posztumusz publikációi

SAS ANDOR: Az orosz veszedelem – irodalmunk tükrében

 

KÖZLEMÉNYEK

LISZKA JÓZSEF: Réges-régen, még azelőtt… Széljegyzetek a magyar Grimm-filológia újabb mérföldkövéhez

 

MŰHELY

SZARKA LÁSZLÓ: Kisebbségkutatási folyóiratok Szlovákiában és Magyarországon

 

KÖNYVEK

Beregszászi Anikó–Dudics Lakatos Katalin: Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története (Gazdag Vilmos)

Hizsnyai Tóth Ildikó: Nekem mondod? Jaffás és Kofolás beszélgetései a magyar nyelvről (Dančo Jakab Veronika)

Kurhajcová, Alica: Nyilvános ünnepségek és történelmi emlékezet Magyarországon (1867–1914). Besztercebánya, Zólyom, Losonc és Rimaszombat példáján (Liszka József)

Nógrády Árpád: Sáros vármegye (Magyar Zoltán)

Kedves Gyula–Pelyach István (szerk.): Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai. Csány László (Bodnár Krisztián)

Szerzői kollektíva: Nemzeti kisebbségek – Ismerkedjünk meg (Csanda Gábor)

 

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett. Az MTA Történettudományi Bizottsága által elismert teljes értékű publikációs hely.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz ERIH Plus a CEEOL. Dejepisná komisia Maďarskej Akadémie Vied uznala časopis ako plnohodnotné publikačné fórum.

 

A PDF ingyenesen elérhető itt!

Vo formáte .pdf na stiahnutie tu!

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.29 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Typ publikácie