Fórum Társadalomtudományi Szemle 2023/4

3.00

Katalógové číslo: Szemle-2023-4 Kategória:

Popis

Fórum Társadalomtudományi Szemle : Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat

Fórum spoločenskovedná revue

A Fórum Társadalomtudományi Szemle az egyetlen magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat Szlovákiában. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez.

Fórum spoločenskovedná revue je jediným maďarským spoločenskovedným časopisom na Slovensku. V zásade sa zaoberá menšinovými spoločenskovednými otázkami, v rámci toho sa zaoberá jazykovými, dejepisnými, etnologickými, folkloristickými, sociologickými, demografickými a politologickými výskumami.

Főszerkesztő – Šéfredaktor: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke – Predseda redakčnej rady: Öllös László

Szerkesztőbizottság – Redakčná rada: Biró A. Zoltán (Csíkszereda, Románia), Csernicskó István (Beregszász, Ukrajna), Csergő Zsuzsa (Kingston, Kanada), Fedinec Csilla (Budapest, Magyarország), Holger Fischer (Hamburg, Németország), Susan Gal (Chicago, USA), Gyurgyík László (Komárom, Szlovákia), Hunčík Péter (Dunaszerdahely, Szlovákia), Petteri Laihonen (Jyväskylä, Finnország), Lampl Zsuzsanna (Nyitra, Szlovákia), Lanstyák István (Pozsony, Szlovákia), K. Lengyel Zsolt (Regensburg, Németország), Liszka József (Komárom, Szlovákia), Mészáros András (Pozsony, Szlovákia), Simon Attila (Somorja, Szlovákia), Szarka László (Budapest, Magyarország), Andrej Tóth (České Budějovice, Csehország), Vajda Barnabás (Komárom, Szlovákia), Végh László (Somorja, Szlovákia)

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 25. évf. 2023/4. szám, 183 p.

ISSN:1335-4361

 

TARTALOM – OBSAH

 

TANULMÁNYOK

MRVA MARIANNA: Az intézményekbe vetett bizalom, politikai hatékonyság és a választási hajlandóság összefüggései a szlovákiai magyarok és szlovákok körében

GYURGYÍK LÁSZLÓ: A szlovákiai magyar lakosság számának, arányának változása kerületek szerint a 2011. és a 2021. évi népszámlálás adatai alapján

POPÉLY ÁRPÁD: „Létezik, bár keveset hallat magáról…” A Szlovák Nemzeti Tanács Nemzetiségi Bizottsága (1968–1971)

LISZKA JÓZSEF: Szerelmes falurajz. Egy etnológus széljegyzetei Zalabai Zsigmond falurajzaihoz

FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Széthullott kontextusok. Széljegyzetek a Zalabai-monográfiához, negyedszázad múltán

BAJCSI ILDIKÓ: „Itt nagyon szépen fogadtak, (…) nagy volt az összetartás”. Életútinterjú Yehudit Cohennel

IVÁNCSÓ ÁDÁM: Az Eperjesi Torna és Vívó Egyesület története: 1896–1938

PÉTERFI GÁBOR: Szabó Dezső és a népi írók Kelet-Európája. Helyünk Európában

PETHŐ TIBOR: A kiradírozott színész. Szilassy László ügye egykorú sajtóforrások alapján

 

KÖZLEMÉNYEK

LISZKA JÓZSEF: Aki nem szállította a megoldást. A.Gergely András

 

MŰHELY

SZARKA LÁSZLÓ: Kisebbségkutatók Mekkája. A flensburgi Európai Kisebbségi Központ működéséről és kiadványairól

 

KÖNYVEK

Murzsa Tímea–Papp Ágnes Klára (szerk.): „Nekem is csak maszkjaim voltak”. Tanulmányok Szabó Magda életművéről (Polgár Anikó–Szabó L. Dávid)

Farkas Tamás–Slíz Mariann (szerk.): Tulajdonnevek és szótárak (Csobády Csilla)

 

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett. Az MTA Történettudományi Bizottsága által elismert teljes értékű publikációs hely.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz ERIH Plus a CEEOL. Dejepisná komisia Maďarskej Akadémie Vied uznala časopis ako plnohodnotné publikačné fórum.

 

A PDF ingyenesen elérhető itt!

Vo formáte .pdf na stiahnutie tu!

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.30 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Typ publikácie