Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar

10.00

Vymazať
Katalógové číslo: Szlovmagy-2013 Kategórie:

Popis

Sociológia Maďarov na Slovensku : Slovenský a Maďar

Aby mohol byť niekto považovaný za Maďara, najdôležitejšie je, aby sa nim sám cítil a deklaroval a aby jeho materinským jazykom bola maďarčina. Podľa 18 % Maďarov sa príslušníci menšín na Slovensku nemôžu uplatniť, ale 62 % Maďarov tento názor odmieta. 6 % sa domnieva, že Maďari na Slovensku nemajú žiadnu šancu uplatniť sa, zároveň však 77 % Maďarov nesúhlasí ani s týmto názorom. Väčšina Maďarov pokladá za problematické tie isté spoločenské javy ako ostatní občania Slovenska. Zároveň sa ale konfrontuje so špecifickými problémami vlastnej komunity, najmä s úbytkom počtu jej príslušníkov. V porovnaní s generáciou starých rodičov je v generácii maďarských respondentov – rodičov – národnostných úbytok dvojpercentný, v generácii detí respondentov sedempercentný.

A szlovákiai magyarok szociológiája : Szlovákiai és magyar

Ahhoz, hogy valakit magyarnak tartsunk, a legfontosabb, hogy ő maga annak érezze magát s ezt ki is nyilvánítsa, valamint hogy az anyanyelve magyar legyen. A magyarok 18%-a szerint a szlovákiai kisebbségek tagjai nem tudnak érvényesülni, de ezt a nézetet a magyarok 62%-a elutasítja. 6%-uk úgy véli, hogy a magyaroknak Szlovákiában semmi esélyük érvényesülni, ugyanakkor a magyarok 77%-a nem ért egyet ezzel a nézettel. A magyarok többsége ugyanazokat a társadalmi jelenségeket tartja problematikusnak, mint Szlovákia többi lakosa. Másfelől szembe kell néznie saját közössége specifikus problémáival, főként a kisebbségek számának csökkenésével. A nagyszülők nemzedékével összehasonlítva a magyar válaszadók generációjában – a szülőkében – 2%-os a fogyatkozás, a válaszadók gyermekeinek nemzedékében már 7%.

 

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2013, 148 p.

ISBN 978-80-89249-68-8

 

OBSAH – TARTALOM

 

ÚVOD

I. VÝCHODISKÁ
I. 1. Kto je slovenský Maďar?
I. 2. Základné pojmy a teórie
I.2.1. Teórie národa
I.2.2. Teoretické východiská výskumu národných menšín
I. 3. Politické rámce
I. 3. 1. Slovenská ústava
I. 3. 2. Maďarská ústava
I. 3. 3. Menšinové minimum Maďarov na Slovensku
Zhrnutie

II. MAĎARI V ZRKADLE SČÍTANIA ĽUDU
II. 1. Štátna príslušnosť
II. 2.Národnosť
II. 3. Materinský jazyk
II. 3. 1. Štatistiky o používaní jazyka v krajskom meradle
II. 3. 2. Štatistické údaje o používaní jazyka podľa okresov

III. VÝSLEDKY EMPIRICKÝCH VÝSKUMOV
III.1. Kto sú Maďari na Slovensku
III.1.1. Národnosť a pôvod respondentov
III.1.2. Používanie jazyka v rodine a voľba základnej školy
III.1.2.1. Dôvody voľby školy
III.1.3. Niektoré aspekty uplatnenia sa
III.2. Národné meno
III.2.1. Etnonymum spoločenstva
III.2.2. Individuálne etnonymá
III.3. Kritériá maďarstva
III.3.1. Kritériá národnej príslušnosti
III.3.2. Čo rozhoduje o tom, či je niekto Maďar?
III.4. Maďari a ich dvojitá väzba
III.4.1. Vzťah Maďarov k Slovensku ako k vlasti
III.4.2. Byť príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku
III.4.3. Prihlásenie sa k maďarskej národnosti
Myšlienky na záver

IV. Za hranicami Bratislavy. Prípadová štúdia o bratislavských vysťahovalcoch žijúcich na území Horného Žitného ostrova a v okolí Rajky
IV. 1. Úvod
IV. 2. Charakteristika vzorky
IV. 3. Výsledky výskumu
IV. 3.1. Okolnosti vedúce k migrácii
IV. 3.2. Kyvadlová migrácia a situácia v doprave
IV. 3.3. Nový život v novom bydlisku
IV. 3.4. Každodenné aktivity
IV. 3.5. Spoločenské aktivity
IV. 3.6. Národnostná štruktúra respondentov, možnosti používania materinského jazyka
IV. 3.7. Faktory stotožnenia sa s novým prostredím
IV. 4. Záver
IV. 5. Príloha

LITERATÚRA

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM GRAFOV

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.4000000 kg
Brand

Typ publikácie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *