LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 22, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2020

7.0014.00

Cikkszám: ACTA-22 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 22, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2020

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 22, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2020

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2020, 355 p.

ISBN 978-80-89978-16-8

TARTALOM – OBSAH – INHALT

LISZKA JÓZSEF: Szubjektív (be)köszöntő – Tabula gratulatoria

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – BHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

FRUNTELATĂ, IOANA: A mai román etnológia: hagyományok, témák, gyakorlatok (Súčasná rumunská etnológia: tradície, témy, prax [Súhrn]. Die aktuelle rumänische Ethnologie: Traditionen, Themen, Verfahren [Zusammenfassung])
KERR, ROBERT M.: La gorge géhennique. Zur Schlucht von Gehenna (A Gyehenna völgye kifejezéshez [Összefoglalás]. K výrazu Údolie Gehenny [Súhrn])
DENCIK, LARS: Jüdische Lebenswelten in der Slowakei zwischen den beiden Weltkriegen (A szlovákiai zsidók világai a két világháború között [Összefoglalás]. Svety slovenských Židov medzi dvomi svetovými vojnami [Súhrn])
CZINGEL SZILVIA: Parancsolat vagy jótétemény a magyarországi filantróp gondolkodásban (Prikázanie alebo dobrodenie? Údaje k filantropickému zmýšľaniu židovstva v Maďarsku [Súhrn]. Gebot oder Wohltätigkeit? Beobachtungen zum jüdischen philanthropischen Denken in Ungarn [Zusammenfassung])
GECSE ANNABELLA: Bevezetés a gömöri katolikus települések vallási néprajzi kutatásához (Úvod do etnologického výskumu gemerských katolíckych obcí [Súhrn]. Einführung in die Forschung zur religiösen Volkskunde der griechisch-katholischen Siedlungen in Gömör [Zusammenfassung])
KLAMÁR ZOLTÁN: Szakralitás a térben. A láthatóvá tett láthatatlanról egy napjainkban állított szakrális kisemlék kapcsán (Sakralita v priestore. Zviditeľnenie neviditeľného v súvislosti s jednou drobnou sakrálnou pamiatkou postavenou v súčasnosti [Súhrn]. Sakralität im Raum. Über das sichtbar gemachte Unsichtbare am Beispiel eines jüngst errichteten sakralen Kleindenkmals [Zusammenfassung])
CSANDA, MÁTÉ: Flügelspannweite und Projektionsfläche: Ideologie und Leibhaftigkeit. Szabolcs KissPál: The Rise of the Fallen Feather (2016) – ein Annäherungsversuch  (Szárnyfesztáv és projekciós felület – ideológia és testszerűség. KissPál Szabolcs: The Rise of the Fallen Feather (2016) – egy közelítési kísérlet [Összefoglalás]. Rozpätie krídla vs. projekčná plocha – telesnosť ideológie. Szabolcs KissPál: The Rise of the Fallen Feather – pokus o interpretáciu [Súhrn])
MAGYAR ZOLTÁN: Az ajándék motívuma a magyar mondaanyagban (Motív daru v maďarskej povesťovej tradícii [Súhrn]. Das Motiv des Geschenks in den ungarischen Sagen [Zusammenfassung])
UNGVÁRY, KRISZTIÁN: Der tokajer Kulturlandschaft im Wandel (A változó tokaji kultúrtáj [Összefoglalás]. Meniaca sa tokajská kultúrna krajina [Súhrn])
VIGA GYULA: Tisza, Bodrog, Latorca, Korona és társaik. Bodrogközi kisvendéglők szerepe a táplálkozáskultúra változásában a 20. század utolsó harmadában (Tisa, Bodrog, Latorica, Korona a spolok. Malé hostince v Medzibodroží a ich úloha v zmenách kultúry stravovania v poslednej tretine 20. storočia [Súhrn]. Theiß, Bodrog, Latorca, Korona und ihre Gefährten. Die Rolle kleiner Restaurants zwischen Bodrog und Theiß in den Veränderungen der Ernährungskultur im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts [Zusammenfassung])
VATAŠČIN PÉTER: „A mintagazdaságok tanítják, nevelik a falvak népét”. A kollektivizáció témája az Új Szó heti- és napilap első évfolyamában („Vzorové hospodárstva učia a vychovávajú dedinský ľud.” Téma kolektivizácie v prvom ročníku týždenníka a denníka Új Szó [Súhrn]. „Die Mustergüter lehren und erziehen das Volk der Dörfer“. Das Thema der Kollektivierung im ersten Jahrgang des Blattes „Új Szó“ [Zusammenfassung])
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Dilemmas der Mehrfachidentität (A többes identitás dilemmái [Összefoglalás]. Dilema viacnásobných identít [Súhrn]
D. MOLNÁR, ERZSÉBET: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946. Mit einem Vorwort von Meinolf Arens (Kárpátaljai magyarok és németek deportálása 1944 és 1946 között a Szovjetunióba [Összefoglalás]. Deportácia zakarpatských Maďarov a Nemcov v rokoch 1944 až 1946 do Sovietskeho zväzu [Súhrn])
GEISTLINGER, MICHAEL: Die Auswirkungen des ukrainischen Staatssprachengesetzes auf die ethnischen Minderheiten in der Ukraine (Az ukrán nyelvtörvény hatásai az ukrajnai nemzeti kisebbségekre [Összefoglalás]. Vplyvy ukrajinského jazykového zákona na národnostné menšiny na Ukrajine [Súhrn]. Вплив закону про українську мову на національні меншини в Україні [Резюме])
ARENS, MEINOLF: Die Rusynische Nation im Donau-Karpatenraum. Wünsche und Wirklichkeiten (A ruszin nemzet a Duna-medencében. Vágyak és valóságok [Összefoglalás]. Rusínsky národ v Dunajskej kotline. Túžby a skutočnosť [Súhrn]. Русинська нація в Дунайсько-Карпатському регіоні. Побажання та реалії [Резюме])
HEDRICH, HANS: Selfies im Niemandsland. Ein Reisebericht aus dem Dreiländereck Rumänien – Ukraine – Ungarn (September 2019) (Szelfik a senki földjén. Útijelentés a román–ukrán–magyar hármashatárról (2019 szeptembere) [Összefoglalás]. Selfie zo zeme nikoho. Správa z cesty z rumunsko-ukrajinsko-maďarskej trojitej hranice (september 2019) [Súhrn])
FEHÉR VIKTOR: A szabadkai Mini Jugoszlávia lokalitás-termelése (Vytváranie lokálnosti v Mini Juhoslávii v Subotici [Súhrn]. Die Produktion von Lokalität in „Mini-Jugoslawien“ in Subotica / Szabadka [Zusammenfassung]. Производња локалитета Мини Југославије у Суботици [Резиме])

FÓRUM

HORVÁTH, SZ. FRANZ: Traumata, die nicht vergehen? Ungarische Geschichtsnichtbewältigung
KAPITÁŇOVÁ, DANIELA: Az ő Komáromjuk – az én Trianonom

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918– 1921 (A. Gergely András); Eckert, Julia M. szerk.: The Bureucratic Production of Difference. Ethos and Ethics in Migration Administrations (Vataščin Péter); Ethnologia Slovaca et Slavica 41 (Vataščin Péter); Foster Hannah Daisy–Földessy Edina–Hajdu Ágnes–Szarvas Zsuzsa–Szeljak György szerk.: Többszólamú múzeum. Néprajzi múzeumi dilemmák a 21. század elején. (A. Gergely András); Kavecsánszki Máté: Tánc és közösség. A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján (A. Gergely András); Kiss Pál Szabolcs: A műhegyektől a politikai vallásig. Magyar trilógia /From Fake Mountains to Faith. Hungarian trilogy / Vom falschen Gebirge zum Glauben. Ungarische Trilogie (A. Gergely András); Lahusen, Thomas–Schahadat, Schamma szerk.: Postsocialist Landscapes. Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang (Vataščin Péter); Matěj Spurný: Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tschechischen Grenzgebieten 1945–1960 (Arens, Meinolf); Szarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában (A. Gergely András); Tóth István szerk.: Zsidók Szeged társadalmában (Vukov Anikó Veronika); Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet (A. Gergely András)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

ARENS, MEINOLF: Grenzüberschreitende Kulturlandschaften im Donau-Karpatenraum. Eine Bilanz. 100 Jahre nach dem Ende des I. Weltkrieges und den Friedensverträgen von St. Germain (1919) und Trianon (1920) (Komorn, 25. 09. und 26. 09. 2019 – Beregszász, 30. 09. 2019)
PAJOR KATALIN: Digital Catalogue of Latvian Charms. Aigars Lielbārdis előadása (Budapest, 2020. január 7.)
PAJOR KATALIN: A néprajztudomány helyzete és jövője V. A néprajz és a társtudományok (Budapest, 2020. január 23.)
PAJOR KATALIN: Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. James A. Kapaló és Hesz Ágnes előadása (Budapest, 2020. március 4.)
PAJOR KATALIN: III. SIEF Summer School: Heritage, tradition, identity. The case study of Palio di Siena („Siena”, 2020. június 25. – július 4.)

 

További információk

Tömeg 0.75000000 kg
Brand

A publikáció típusa

,

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 22, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2020” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük