LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 21, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2019

7.0014.00

Cikkszám: ACTA-21 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 21, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2019

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 21, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2019

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2019, 303 p.

ISBN 978-80-89978-08-3

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

ATANASOVSKI, SRĐAN:  Ó-Szerbia létrehozása: útleírókat követve, a folklór nyomában (Proizvođenje Stare Srbije: stopama putopisca, tragom folklora [Rezime]. Predstavenie Starého Srbska. Po stopách cestujúcich spisovateľov a folklóru [Resumé]. Die Präsentation Alt-Serbiens. Eine Analyse von Reisebeschreibungen und Folklore [Zusammenfassung])

VATAŠČIN PÉTER: Egy szakrális kisemlék szerepe és ennek változásai egy helyi közösség életében. A kürti Szent Orbán szoborfülkés képoszlopról (Úloha jednej drobnej sakrálnej pamiatky a jej premeny v živote daného miestneho spoločenstva. O strekovskej soche sv. Urbana [Resumé]. Ein sakrales Kleindenkmal und seine Veränderungen im Leben einer lokalen Gemeinschaft. Über die Nischenbildsäule des Heiligen Urban in Kürt [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: Kartal nagyközség térhasználatának szent és profán elemei (Sakrálne a profánne prvky využívania priestoru v obci Kartal [Resumé]. Heilige und profane Elemente in der Raumnutzung der Großgemeinde Kartal [Zusammenfassung])

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: A dunai svábok németországi búcsújáró helyei (Wallfahrtsorte der Donauschwaben im Deutschland [Zusammenfassung]. Pútnické miesta dunajských Švábov v Nemecku [Resumé])

VEHRER ADÉL: Német–magyar párhuzamok a templomos-mondában (Nemecko–maďarské paralely povestí o templároch [Resumé]. Deutsch–ungarische Parallelen in der Tempelritter-Sage [Zusammenfassung])

KISS GY. CSABA: A „magyar” Jánosík („Madarský” Jánošík [Resumé]. Der „ungarische“
Jánošík [Zusammenfassung])

BIERNACZKY SZILÁRD: Folklór az irodalomban. Megjegyzések Chinua Achebe: Széthulló világ című regénye kapcsán (Folklór v literatúre. Poznámky k románu Chinua Achebe: Rozpadajúci sa svet [Resumé]. Folklore in der Literatur. Anmerkungen zu Chinua Achebes Roman Things fall apart [Zusammenfassung])

 

1918/1920–2019 Neue Staatsgrenzen und die Folgen für gewachsene Kulturlandschaften  im Donau-Karpatenraum Eine Bilanz nach 100 Jahren Internationale Tagung (Komorn, 25.-26. September 2019)

LISZKA JÓZSEF: Zum Geleit. Az új államhatárok (1918/1920) következményei a Kárpát-medencében

ENGELS, DAVID: Schlüsselfragen zu Minderheiten in Europa heute (A mai európai kisebbségek kulcskérdései [Összefoglalás]. Kľúčové otázky menšín v súčasnej Európe [Súhrn])

ŽIVKOVIC, TEODORA: Slowaken und Tschechen bzw. „Tschechoslowaken“ als nationale Minderheiten in Jugoslawien. (A szlovákok és csehek, illetve „csehszlovákok“ mint nemzeti kisebbség Jugoszláviában [Összefoglalás]. Slováci a Česi, respektíve „Čechoslováci“
ako národná menšina v Juhoslávii [Resumé])

JANJETOVIC, ZORAN: Tschechoslowakisch-jugoslawische Beziehungen 1918–1938 und die Rolle der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei (Csehszlovák–jugoszláv
kapcsolatok 1918–1938 között és a szerb ortodox egyház szerepe Csehszlovákiában [Összefoglalás]. Československo-juhoslovanské vzťahy v období 1918–1938 a úloha srbskej ortodoxnej cirkvi v Československu [Resumé])

BRANDT, JULIANEe: Die reformierte Kirche in der Slowakei 1919–1938 (A református egyház Szlovákiában 1919 és 1938 között [Összefoglalás]. Reformovaná cirkev na Slovensku v rokoch 1919 až 1938 [Resumé])

SZAKÁL, IMRE: The Year of Change. The Transcarpathian Hungarians in 1919 (A változás éve. A kárpátaljai magyarok 1919-ben [Összefoglalás]. Rok zmien. Podkarpatskí
Maďari v roku 1919 [Resumé])

 

FÓRUM

RACZKOWSKI, TOMASZ: Polish anthropology – nameless discipline at the academic outskirts (Lengyel antropológia – névtelen tudomány az akadémiai periférián [Összefoglalás].  Poľská antropológia – bezmenná veda na akademickej periférii [Resumé])

A. GERGELY ANDRÁS: Etnológia, etnográfia, avagy társadalomkutatás másképp

FORRÁSOK – PRAMENE – QUELLEN

HORBULÁK ZSOLT: Ógyallai Besse János emlékezete

BENYOVSZKY, KARL: A régi Pozsonyból. Két ismeretlen, eleddig közöletlen monda (Liszka József utószavával)

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Arany A. László: Nyitra vidéki népballadák (A. Gergely András); Ethnologia. Multidiszciplináris szaktudományi folyóirat (A. Gergely András); Feinberg, Joseph Grim: Vrátiť folklór ľuďom (Csanda Gábor); Kothencz Kelemen szerk.: Migráció és hagyományformálódás (Klamár Zoltán); Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska (L. Juhász Ilona); Papp Árpád szerk.: Honosság/hontalanság. A bukovinai székelyek és a Délvidék/Vajdaság etnikai és társadalmi változásai a 20. században (Vataščin Péter); Picard, Jaques–Chakkalakal, Silvy–Andris, Silke szerk.: Grenzen aus kulturwissenschaftlihen Perspektiven (Liszka József); Seewann, Gerhard szerk.: Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert (L. Juhász Ilona); Silling István–Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek (Klamár Zoltán); Szőke Anna szerk.: Fénytörés. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében IV. (Klamár Zoltán); Vehrer Adél: 1956 a sokorópátkai szájhagyományban (Németh János István); Žiláková, Mária: Počúvajte málo, čo sa iste stálo… (Liszka József)

 

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

Kutatási beszámolók

L. JUHÁSZ ILONA: Az Etnológiai Központ két kutatási programjáról

Konferenciák

PAJOR KATALIN: A néprajztudomány helyzete és jövője I. (Budapest, 2018. november 20.)

LISZKA JÓZSEF: Die Friedensverträge nach dem I. Weltkrieg (1918–1923) und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart (Bad Kissingen, 2019. január 27.– február 1.)

VATAŠČIN PÉTER: A néprajztudomány helyzete és jövője. 2. A néprajztudomány helyzete és jövője az oktatásban (Pécs, 2019. április 2.)

PRIKLER SZILVIA BEATRIX: A néprajztudomány helyzete és jövője 3.  A néprajz a magyar közgyűjteményekben (Szentendre, 2019. június 4.)

PAJOR KATALIN: 9th International Conference of Young Folklorists (Vilnius, 2019. szeptember 18–20.)

ANDRUŠOVÁ, DITA: XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum (Lučenec, 24.–26. september 2019)

PAJOR KATALIN: A néprajztudomány helyzete és jövője IV. A néprajztudományi alapkutatás és hasznosítása (Budapest, 2019. október 8.)

LIMBACHER GÁBOR: A magyar néprajzi leírás, nyelvjárás- és népcsoportkutatás születésének 200. évfordulójára rendezett konferencia és kulturális napok
(Balassagyarmat–Szécsény–Csáb/Čebovce, 2019. október 25–27.)

PAJOR KATALIN: Többség-kisebbség együttélése (Komárom, 2019. november 5–6.)

GECSE ANNABELLA: A társadalom kutatója: Szabó László (Szolnok, 2019. november 14.)

PAJOR KATALIN: Ethnology Without Borders VIII. (Nyitra, 2019. november 19–21.)

LISZKA JÓZSEF: Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen im Donauraum (Freiburg, 2019. november 26.)

 

IN MEMORIAM

KLAMÁR ZOLTÁN: Emléksorok Szilágyi Miklósról

BIERNACZKY SZILÁRD: Maja elment…

 

 

További információk

Tömeg 0.65000000 kg
Brand

A publikáció típusa

,

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 21, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2019” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük