LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 13, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2011

9.00

Törlés
Cikkszám: Acta-2011-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 13, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2011

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 13, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2011

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Insitute, 2011, 327 p.
ISBN 978-80-89249-52-7

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

L. JUHÁSZ ILONA: A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig (Od „čistého prameňa” cez „pokrokovú tradíciu” ku konštruovanej ľudovo-národnej tradícii. Na príklade Maďarov na Slovensku od r. 1948 až po súčasnosť. Von der ”reinen Quelle” über ”fortschrittliche Traditionen” bis zur konstruierten volkstümlich-nationalen Tradition. Am Beispiel der Ungarn in der Slowakei von 1948 bis zur Gegenwart)
PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Kulturanthropologische Zugänge zum „Mysterienspiel”. Neue Aspekte zu einem klassischen Untersuchungsfeld der volkskundlichen Festforschung (Néprajzi-kultúrantropológiai megközelítések a „misztériumjátékhoz”. Új aspektusok az ünnepkutatás egy klasszikus területén. Etnologické a kultúrno-antropologické priblíženia k zázračnej hry. Nové aspekty v klasickej oblasti skúmania sviatkov)
KLAMÁR ZOLTÁN: Az identitásstratégia hatása a térfoglalásra. Martonosi példák (Vplyv stratégie identity na obsadzovanie priestoru. Príklady z Martonosu. Identitätsstrategien und Raumaneignung. Fallbeispiele aus der Gemeinde Martonos)
RETTERATH, HANS WERNER: Das „Kreuz des deutschen Ostens” bei Bad Harzburg. Ein zentrales Vertriebenen-Mahnmal als Ausfluss von Abendland-Ideologie, Kriegerdenkm alskult und völkischer Schutzarbeit (A „Német Kelet Keresztje” Bad Harzburg mellett. Egy központi kitelepítési emlékmű, mint a Nyugat-ideológia, a háborús emlékmű kultusz és nép-nemzeti oltalmi munka folyománya. „Kríž nemeckého Východu” pri mestečku Bad Harzburg. Centrálny pomník deportácií ako následok ideológie Západu, kultu vojnových pamiatok a nemeckej ľudovo-národnej ochrannej práce)
L. JUHÁSZ ILONA: Devět krížú. Po stopách jedného komplexu drobnej sakrálnej pamiatky na internete. Nové perspektívy v národopisnom výskume (Devět krížů. Egy szakrális kisemlék-együttes nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban. Devět krížů. Die Geschichte eines sakralen Denkmals – eine Spurensuche auf dem Internet. Neue Perspektiven in der ethnographischen Forschung)
VIGA GYULA: Historicko-etnologické aspekty k obchodu s obilím na Hornej zemi (Történeti-néprajzi szempontok a Felföld gabonaforgalmához. Historisch-ethnographische Aspekte zum Handelsverkehr von Getreidewaren im ungarischen Oberland)
WOITSCH, JIŘÍ: Az erdő etnográfiája Közép-Európában (Etnografie lesa ve střední Evropě. Forest Ethnography in the Central Europe)
AGÓCS ATTILA: Historické a etnologické poznámky k dejinám kameňolomov Novohradu (Történeti és néprajzi jegyzetek a nógrádi kőbányák történetéhez. Historische und ethnographische Notizen zur Geschichte der Steingruben in Nógrád)
BÁRTH DÁNIEL: Jelenetek egy rossz házasságból (Erzsébetváros, 1742). Az erdélyi örmények mindennapi életének forrásvidéke (Scény z jedného zlého manželstva (Erzsébetváros, 1742). Pramene každodenného života Arménov v Sedmohradsku. Szenen von einer schlechten Ehe (Elisabethstadt, 1742) Quellen der Alltagsgeschichte von Armeniern in Transsylvanien)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

NAGY ILONA: Folklór adatok egy negyedi katonakönyvben, a 19. század második feléből
TORNÓCZI NAGY ANDREA: Gúta belterületének szakrális kisemlékei

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Künzig-Institutban (Freiburg, 2011.5.5.)
Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak
LISZKA JÓZSEF: Egy sok- és egy egytémás asszony (Futamok T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna munkásságáról)
LISZKA JÓZSEF: A Kőrösmező-Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója (Budapest, 2011.10.12-13.)
II. Forum Hungaricum. Nemzetiségek – kisebbségek a Kárpát-medencében (Budapest, 2011.10.15-16.)

IN MEMORIAM

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Gunda Béla a műhelyteremtő, tanítványokat nevelő tanár
FILEP ANTAL: Emlékezés Vajda Lászlóra, az etnológia budapesti tanárára

 

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben (L. Juhász Ilona); Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon (Muntágné Tabajdi Zsuzsanna); Géciová-Komorovská, Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku (Liszka József); A. Geregely András–Bali János szerk.: Város-képzetek. Az antropológiai megismerés árnyalatai (Baranyovics Borisz); Hála József–G. Szabó Zoltán: „Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül…” A dudáról és dudásokról az ipolysági kanászhangverseny századik évfordulója alkalmából (Liszka József); Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth, Károly eds.: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy/Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén (Vuga, Ambrož); Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 4–2009 Tschechien. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 5–2010 Italien (Liszka József); Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők (L. Juhász Ilona); Lidová kultúra. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1–3. (Liszka József); Liszka József szerk.: Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából (Baranyovics Borisz); Prosser-Schell, Michael szerk.: Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland (Baranyovics Borisz); Die Ansiedlung der Deutschen un Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit (Prosser-Schell, Michael); Tötszegi, Tekla–Pávai, István: Zene, Tánc, Hagyomány. Dennis Galloway Romániai Fotói. 1926–1932 – Muzică, Joc, Traditie. Fotografii Executate in Romania de Denis Galloway. 1926–1932. Music, Dance, Tradition. Dennis Galloway’s Romanian Photographs. 1926–1932. Cuisenier, Jean: Das Gedächtnis der Karpaten. Rumänien und sein kulturelles Erbe: Innen- und Aussenansichten. (Prosser-Schell, Michael)

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.80000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 13, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2011” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük