LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 4, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2002

8.30

Cikkszám: Acta-2002-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 4, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2002

Az évkönyv egyrészt a Komáromban 2002. május 10–12-e között megrendezett Kisemlékkutatók 15. Nemzetközi Tanácskozásának előadásaiból ad közre (Klaudia Buganová, Danter Izabella, Karl Stein, L. Juhász Ilona, Liszka József). A Tanulmányok rovatban Liszka József (Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához) és Lukács László (Egy vándorló templom útja Vágmagyarádtól Ráckevéig) egy-egy dolgozatát olvashatjuk. Az Anyagközlés rovatban Pusko Gábor tornaljai közmondásokat közöl, a Kisebb közlemények keretében Juha Pentikainen, Klaus-Jürgen Hermanik és Varga Lidia egy-egy kisebb dolgozata olvasható. A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és az Etnológiai Központ címen, 2002. október 5-én Komáromban megrendezett tanácskozás teljes anyaga is olvasható a kötetben. A kiadványt nagy mennyiségű könyvismertetés és annotáció egészíti ki.

Acta Ethnologica Danubiana 4, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2002

V ročenke publikujeme prednášky, ktoré odzneli 10–12. mája 2002 v Komárne, na 15. Medzinárodnej konferencii výskumníkov malých pamiatok (Klaudia Buganová, Izabella Danter, Karl Stein, Ilona L. Juhász, József Liszka). V rubrike Štúdie si môžeme prečítať práce Józsefa Liszku (Dodatok k ikonografii Jánosa S. Nepomukiho) a Lászla Lukácsa (Cesta vandrujúceho kostola od Vágmagyarádu po Ráckevé). V rubrike Informácie o materiáloch informuje Gábor Pusko o tornaľských prísloviach, v rámci rubriky Menších informácií si môžeme prečítať menšie práce od Juhu Pentikainena, Klausa-Jürgena Hermanika a Lídie Varga. Vo zväzku je publikovaný aj materiál z konferencie pod názvom Výskum národopisu Maďarov na Slovensku a Etnologické centrum, uskutočnenej 5. októbra 2002 v Komárne. Publikácia je doplnená veľkým množstvom knižných anotácií.

 

Komárom–Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2002, 250 p.

ISBN 80-8062-160-8

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

LISZKA JÓZSEF: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához (Dodatky k ikonografii svätého Jána Nepomuckého. Zur Ikonographie des hl. Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene)
LUKÁCS LÁSZLÓ: Egy vándorló templom útja Vágmagyarádtól Ráckevéig (Cesty putujúceho kostola z Modranky do Ráckeve. Der Weg einer wandernden Kirche von Modersdorf bis Ráckeve

Aus den Referaten der 15. Internationalen Tagung für Kleindenkmalforschung. A Kisemlékkutatók 15. nemzetközi tanácskozásának előadásaiból. Z referátov 15. Medzinárodnej konferencie výskumníkov drobných sakrálnych pamiatok Komárno/Slowakei 10.-12. Mai 2002

L. JUHÁSZ ILONA: Chronik der Tagung (A tanácskozás krónikája. Kronika konferencie)
BUGANOVÁ, KLAUDIA: Kleindenkmäler – Wegkreuze in Kaschau und in ihrer Umgebung (Drobné sakrálne stavby – prícestné kríže v Košiciach a okolí. Szakrális kisemlékek – út menti keresztek Kassán és környékén)
DANTER IZABELLA: Die sakralen Kleindenkmäler der Gemeinde Nagyfödémes (Nagyfödémes község szakrális kisemlékei. Malé sakrálne pamiatky v obci Veľké Úľany)
STEIN, KARL: Die Beziehungen zwischen Menschen und Flurdenkmälern Nordböhmens nach 1945 (Člověk a drobné památky – vývoj vzájemného vztahu v severních Čechách po roce 1945. Az ember és a kisemlékek viszonyának alakulása Észak-Csehországban 1945 után)
L. JUHÁSZ ILONA: Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen und Speerhölzer als  Zeichen nationaler Identität (A sírjeltől a nemzeti szimbólumig. Emlékoszlopok és kopjafák, mint a nemzeti identitás  kifejezői. Od náhrobku po národný symbol. Pamätné stĺpy a kopijovité náhrobky ako výraz  národnej identity)
LISZKA JÓZSEF: Archiv für sakrale Kleindenkmäler in Komorn (Szakrális Kisemlék Archívum Komáromban. Archív drobných sakrálnych pamiatok v Komárne)

ANYAGKÖZLÉS – MATERIÁLY – MATERIALIEN

PUSKO GÁBOR: „Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak”. Proverbiumok egy  munkaközösség tagjainak szókészletében a gömöri Tornalján

KISEBB KÖZLEMÉNYEK – MENŠIE ČLÁNKY – KLEINERE MITTEILUNGEN

PENTIKÄINEN, JUHA: A Kalevala mint mítosz és történelem
HERMANIK, KLAUS-JÜRGEN: A rejtett szlovén kisebbség Sobothban (ausztriai Stájerország). Határvidékek asszimilációjának egy példája
VARGA LÍDIA: A népi táplálkozás táji tagolódása a Kárpát-medence északnyugati térségében
SZEMLE – ROZHĽADY – RUNDSCHAU
Hoffmann Tamás: Európai parasztok 1-2 (Liszka József)
Ujváry Zoltán szerk.: A gömöri magyarság néprajza 1 (L. Juhász Ilona)
Botík, Ján: Slovenskí Chorváti (Liszka József)
B. Kovács István: Agyagkenyér (Gecse Annamária)
Hála József–Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák (L. Juhász Ilona)
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken (Pusko Gábor)
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet 5. (L. Juhász Ilona)
Waidacher, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeilógie (Danter Izabella)
Heimatkundliches Jahrbuch des Landkreises Kronach (Liszka József)
L. Juhász Ilona: Rudna I. (Novák László Ferenc)
FÓRUM
LUKÁCS LÁSZLÓ: A Duna forrásainál (An der Quellen der Donau. Pri prameňoch Dunaja)
KRÓNIKA
LISZKA JÓZSEF: Az Artes Populares 18. számáról
A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és az Etnológiai Központ. Eredmények és feladatok
LUKÁCS LÁSZLÓ: A szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiák első négy kötetéről
VOIGHT VILMOS: Az Acta Ethnologica Danubiana és az Interethnica köteteiről
SELMECZI KOVÁCS ATTILA: A lokális és regionális monográfiák megjelent köteteiről
VOIGHT VILMOS: Zárszó
IN MEMORIAM
LISZKA JÓZSEF: Balassa Iván (1917-2002)
LISZKA JÓZSEF: Morvay Judit (1923-2002)
PERGER GYULA: Timaffy László (1916-2002)
A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

További információk

Tömeg 0.50000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 4, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2002” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük