LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 14, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2012

9.00

Cikkszám: Acta-2012-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 14, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2012

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 14, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2012

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Institute, 2012, 266 p.
ISBN 978-80-89249-61-9

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

GAŠPARÍKOVÁ, VIERA: A szlovák prózai szövegfolklór a múltban és ma (Slovenská ľudová próza v minulosti a v súčasnosti. Die slowakische Volksprosa in der Vergangenheit und heute)
VOIGT VILMOS: Németországból, Ausztrián keresztül Magyarországra. Grimm hatás a magyar népmesére (Z Nemecka cez Rakúsko do Uhorska. Grimmovský vplyv na maďarskú ľudovú rozprávku. Aus Deutschland über Österreich nach Ungarn. Der Grimmsche Einfluss auf das ungarische Volksmärchen)
BALOGH-MAJOR CSILLA: Príspevky k porovnávaciemu výskumu slovenských a maďarských ľudových rozprávok (Adalékok a szlovák és magyar népmesék összehasonlító vizsgálatához. Some additional information to the comparative studies about Slovak and hungarian folktales)
AGÓCS ATTILA: Jegyzetek a gömöri cigányság varázsmeséinek interetnikus vonatkozásaihoz (Poznámky k interetnickým kontextom čarovných rozprávok gemerských
Rómov. Bemerkungen zu den interethnischen Aspekten der Zaubermärchen der Zigeuner in Gemer)
VAS KINGA: Fehérlófia és a mese morfológiája (Morfológia maďarskej ľudovej rozprávky „Fehérlófia”. Die Morphologie des ungarischen Volksmärchens „Fehérlófia”)
L. JUHÁSZ ILONA: Trauung und Hochzeit im Friedhof. Beiträge zum jüdischen Volksglauben (Sobáš a svadba na cintoríne. Príspevok k židovskej ľudovej viere. Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez)
SZILÁGYI ZSÓFIA JÚLIA: A boldogasszonyi kálváriahegy (Der Kalvarienberg von Frauenkirchen. Kalvária vo Frauenkirchen)
BENDÍKNÉ SZABÓ MÁRTA: Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén (Pamätné znaky a malé sakrálne pamiatky v Kubáňove. Erinnerungszeichen und sakrale Kleindenkmäler in Szete/ Kubáňovo)
KLAMÁR ZOLTÁN: Szakrális kisemlékek a Galga mentén. A katolikusok vallásos tájszervező és tájhasználó tevékenysége (Malé sakrálne pamiatky v povodí rieky Galga. Činnosť katolíkov v oblasti formovania a využívania priestoru. Sakrale Kleindenkmäler entlang der Galga. Zur landschaftsmarkierenden und -strukturierenden Glaubenspraxis der katholischen Einwohnerschaft)
SILLING ISTVÁN: A Bácska legrégebbi kápolnái. Legendák, mondák, igaz történetek, dokumentumok vallomásai (Najstarije kapele u Bačkoj. Na osnovu legendi, predanja, tzv. istinitih priča i pisanih dokumenata. Die ältesten Kapellen der Batschka. Auskunft der legenden, Sagen, der wahren Geschichten und Dokumente)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku (Liszka József)
Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon (Bárth Dániel)
Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. (Liszka József)
Ethnologia Slovaca et Slavica 34 (Liszka József)
Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. (Liszka József)
Janich, Nina: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch ( Lócsi Dóra)
L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből (Koncz Klaudia)
Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza (Baranyovics Borisz)
Lakatos Menyhért: Füstös képek (Baranyovics Borisz)
Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie (Liszka József)
Soós Sándor: „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Egyházmegye. Dunakanyar–Pilis (Csonka Ákos)
Tóth, Ágnes: Rückkehrer nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte ungarndeutscher Vertriebener (Schell, Csilla–Prosser-Schell, Michael)
Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation (Liszka József)
Villányi Péter: Mácsai huncutságok (Klamár Zoltán)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

LISZKA JÓZSEF: Viga Gyula hatvanadik születésnapjára
VOIGT VILMOS: Rákosi60@neprajz.hu
LISZKA JÓZSEF: „Porozumenie zmyslu života – nášho vlastného i tých druhých…“ Rozhovor s prof. Martou Botikovou, vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského („Az élet értelmének megértése – a sajátunkat és a másokét is beleértve” – Beszélgetés Marta Botiková professzorasszonnyal, a pozsonyi Comenius – Egyetem Bölcsészettudományi Kara Etnológiai és Kultúrantropológiai tanszékének vezetőjével
ŠIMEKOVÁ, LINDA: Oslavy na pôde najstaršej katedry etnológie na Slovensku
PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Vom triglav bis zum Ararat: Symbolische Kristallisationsphänomene der Naturwelt in ehemaligen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa.
L. JUHÁSZ ILONA: Forum Hungaricum III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna–Kárpátok régióban (Komárom, 2012. október 18–20.)
BARANYOVICS BORISZ: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.)
LUKÁCS LÁSZLÓ: Soňa Švecová magyar kitüntetése

IN MEMORIAM

JAKUBÍKOVÁ, KORNÉLIA: Za Prof. PhDr. Jánom Komorovským, CSc. (1924–2012)
GECSE ANNABELLA: Szabó László Tanár Úr emlékére (1939–2012)

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

További információk

Tömeg 0.80000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 14, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2012” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük