LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 18-19, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2017

14.00

Cikkszám: Acta-2017 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 18–19, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2017

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 18–19, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2017

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2017, 402 p.
ISBN 978-80-89249-95-4

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

VOIGT VILMOS: Magyar néprajz – magyar nemzetrajz? A kezdetektől az első világháborúig (Maďarský národopis – maďarská národná charakterológia? Od počiatkov po prvú svetovú vojnu [Resumé]. Ungarische Ethnographie – eine ungarische Nationalkunde? Vom Anfang bis zum Ersten Weltkrieg [Zusammenfassung])

VEREBÉLYI KINCSŐ: Das Gespräch in Handlungsrahmen (Beszéd a cselekvés keretében [Összefoglalás]. Hovor v rámci činnosti [Resumé])

SCHELL CSILLA: „Egy magyarul megfogalmazott levél vétele töltött el csodálkozással…” A Budai hegyvidékről kitelepítettek levelezésnyelvének választásához [Egy dokumentáció előmunkálatai]  („Es wunderte mich, einen in ungarischer Sprache geschriebenen Brief bekommen zu haben…” Zur Wahl der Sprache in Briefen von Vertriebenen aus dem Ofner Bergland [Vorarbeiten zu einer Dokumentation] [Zusammenfassung] „Uvidilo ma doručenie po maďarsky písaného listu…” K výberu korešpondenčného jazyka vysťahovaných z oblasti Budínskych vrchov [Predvýskum jednej dokumentácie] [Resumé]

BÓLYA ANNA MÁRIA: Dionüszosz utazásai. Kereszténység előtti elemek a macedón és szlovák hagyomány téli alakoskodó ünnepeiben (Dionýzove putovania. Predkresťanské prvky v macedónskej a slovenskej tradícii zimných obradových hier [Resumé] Die Reisen des Dionysos. Vorchristliche Elemente in den winterlichen Verkleidungszeremonien der mazedonischen und slowakischen Tradition [Zusammenfassung]

RISKÓ KATA: Cigányzene városon és falun. Kapcsolatok a hagyomány különböző rétegei között (Rómska hudba v meste a na dedine. Kontakty medzi rôznymi úrovňami tradície [Resumé]. Zigeunermusik in der Stadt und auf dem Land. Beziehungen zwischen verschiedenen Traditionsschichten [Zusammenfassung]

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MATERIALIEN

LISZKA JÓZSEF: Dokumentácia malých sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne (A szakrális kisemlékek dokumentációja a komáromi Etnológiai Központban [Összefoglalás]. Dokumentation der sakralen Kleindenkmale im Forschungszentrum für Europäische Ethnologie in Komorn [Zusammenfassung]

BENDÍK MÁRTA: A három Túr szakrális kisemlékei (Malé sakrálne pamiatky troch Túroviec [Resumé]. Die sakralen Kleindenkmale der drei Thurs [Zusemmanfassung])

PSENÁK EMESE: Párkány környéke szakrális kisemlékei (Malé sakrálne pamiatky v okolí Štúrova [Resumé]. Die sakralen Kleindenkmale in der Umgebung von Párákny/Štúrovo [Zusammenfassung])

TURCSÁNYI DÁNIEL: Bély község szakrális kisemlékei (Malé sakrálne pamiatky obce Biel [Resumé]. Die sakralen Kleindenkmale der Gemeinde Bély [Zusammenfassung])

KLAMÁR ZOLTÁN: Ájtatos híveknek adakozásából… A szakrális térfoglalás kisemlékei Magyarkanizsán (Zo zbierok zbožných veriacich… Malé sakrálne pamiatky ako prostriedok ovládnutia verejného priestoru v meste Kaniža [Resumé]. Gespendet von frommen Gläubigen… Kleindenkmale der sakralen Raumeroberung in Kaniža [Zusammenfassung])

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

Bartha Elek szerk.: A néprajztudomány professzora (Majdán János); Csorba Béla: Ez olyan mondás. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások, helyzetmondatok és más állandósult szókapcsolatok Temerinből (Klamár Zoltán); Fehér Viktor: Szokáskutatás Verbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai (Klamár Zoltán); Heppner, Harald–Zalaznik, Mira (Hg.): Provinz als Denk- und Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert (Prosser-Schell, Michael); Horváth Csaba–Imre Lászlóné–Majdán János–Varga Gábor szerk.: Ezerarcú vasút (Varga Balázs); Hoyer, Jennifer: Die Tracht der Fürstin. Maria Anna zu Schaumbirg-Lippe und die adalige Trachtenbegeisterung um 1900 (Liszka József); Kiliánová, GAbriela–Zajonc, Juraj: 70  rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (Hlôšková, Hana); Kovács Mária: Volt egyszer egy Ustorka (Klamár Zoltán); Raffai Judit: Mesemondók és mesetípusok. Értekezés a vajdasági magyar mesemondásról (Klamár Zoltán); Silling Léda: Piacok, vásárok, emberek. Néprajzi tanulmányok a Vajdaságból (Vataščin Péter); Silling István–Hágen Ádám szerk.: Nyugat-Bácska kollégium (Klamár Zoltán); Szigethi András: A szellem anyajegyei – Lermontovtól Ulickajáig (Cs. Jónás Erzsébet)

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

L. JUHÁSZ ILONA–LISZKA JÓZSEF összeáll.: Az Etnológiai Központ 20 éve. Kronológia

L. JUHÁSZ ILONA összeáll.: Az Etnológiai Központ belső munkatársainak szakmai bibliográfiája (1997–2017)

DANTER IZABELLA: A galántai régió hagyományos népi kultúrája. A Galántai Honismereti Múzeum új állandó néprajzi kiállítása – Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu. Nová etnografická výstava Vlastivedného múzea v Galante

CSÜTÖRTÖKYOVÁ, DITA: Výstava Maliara Slovácka v 19. a 20. storočí v Záhorskom múzeu v Skalici

LISZKA JÓZSEF: Zoboralja Múzeum nyílt Alsóbodokon

PAULOVIČOVÁ, ZUZANA: Mochovce – spomienka na zaniknutú obec. Mohi – emlékezés egy eltűnt településre

AGÓCS ATTILA: Áttört faragású bútor a Palócföld szlovákiai részén és azon túl

L. JUHÁSZ ILONA: A murányi kőedény emlékezete. A rozsnyói Bányászati Múzeum időszaki kiállításáról

VATAŠČIN PÉTER: A népi vallásosság közép-európai kontextusban. Etnológiai és folklorisztikai aspektusok

IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Karcsi

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.81000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 18-19, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2017” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük