LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 1, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1999

4.11

Elfogyott

Cikkszám: Acta-1999-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 1, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1999

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményei bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 1, Ročenka Etnologického centra 1999

Ročenka hovorí o najnovších výsledkoch výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor prezentácii ľudovej kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie v Komárne sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Dunaszerdahely – Komárom, Lilium Aurum, 2000, 149 p.

ISBN: 80-8062-045-8

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

 

LISZKA JÓZSEF: Beköszöntő – Na úvod – Einleitung

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – STUDIEN

BOTÍK, JÁN: A szlovákiai horvátok etnokulturális fejlődése – Etnokultúrny vývin Chorvátov na Slovensku – Ethnocultural Development of Croatians In Slovakia

HARTINGER, WALTER: Mariahilf ob Passau. Egy népszerű búcsújáróhely kialakulása és a kapcsolódó ájtatossági forma elterjedése – Mariahilf ob Passau. Vznik ľudového pútnického miesta a rozšírenie jeho uctievania – Mariahilf ob Passau. Entstehung und Verbreitung einer volkstümlichen Wallfahrt und Andachtsform

LUKÁCS LÁSZLÓ: Etnokultúrne kontakty medzi severom a juhom – Észak-déli kapcsolatok – Nord-südliche Beziehungen

VAŘEKA, JOSEF: A Contemporary Understanding of the National Question According to the „Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie” Together with the Current Form of National Self-Identification in the Czech Lands – Az Osztrák Monarchia „néprajzi” térképe 1856-ból és Csehország lakosságának mai etnikai alapú önmeghatározása – „Etnografická” mapa Rakúskej monarchie z r. 1856 a súčasná sebaidentifikácia obyvateľov Českej republiky podľa národnosti

UDVARI, ISTVÁN–VIGA, GYULA: Einige Zusammenhänge zwischen Landschaft und Lebensweise beobachtet an einigen Ortschaften des Grantales im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts – A táj és az életmód néhány összefüggése a Garam völgyének településein a 18. század utolsó harmadában – Niekoľko súvislostí medzi prírodným prostredím a spôsobom života v pohronských obciach v poslednej tretine 18. storočia

VOIGT VILMOS: Diákjaink farsangja – Študentské fašiangy – Der Fasching unserer Studenten

KISEBB KÖZLEMÉNYEK – MENŠIE ČLÁNKY – KLEINERE MITTEILUNGEN

ÁG TIBOR: Egy eddig ismeretlen Kodály-levél – Neznámy list Zoltána Kodálya – Unbekannter Brief von Zoltán Kodály

ÁG TIBOR: A szlovákiai magyar népballada-kutatás múltjából – Zur Geschichte der ungarischen Volksballadenforschung in der Slowakei – K dejinám výskumu maďarskej ľudovej balady na Slovensku

HARKAI IMRE: Dvojdvorový typ dedinskej usadlosti ako vývinový prvok štruktúry usadlostí vo Vojvodine – A szálláskertes település mint a vajdasági településszerkezet evolúciós eleme – Landwirtschaft mit räumlich getrenntem Wirtschafts- und Wohnbereich als Evolutions-element des Ansiedlungssystems in der Voivodina

UJVÁRY ZOLTÁN: Királyfia Kis Miklós

SZEMLE – ROZHĽADY – RUNDSCHAU

Etnografický atlas Slovenska. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1–2 (Danter Izabella)

Jókai Mária-Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek (Verebélyi Kincső)

Liszka József: A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918–1998 (B. Kovács István)

Kocsis Aranka: A vajkai szék nemesei (B. Kovács István)

Kósa László: „Ki népei vagytok?”. Magyar néprajz (Liszka József)

Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: Népi vallásosság a Palócföldön (Danter Izabella)

Gockerell, Nina: Bilder und Zeichen der Frömmigkeit. Sammlung Kriss.
Uő: Il Bambino Gesu. Italienische Jesuskindfiguren aus der Jahrhunderten (Liszka József)

A szakrális kisemlékek kutatása a német nyelvterületen (Liszka József)

KRÓNIKA – KRÓNIKA – KRONIK

LISZKA JÓZSEF: A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és a komáromi Etnológiai Központ

Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére (Hála József)

Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987–1989) (Lukács László)

„Az Istennek dicsőségére…” Szakrális kisemlékek a Kisalföldön (Erdélyi Zsuzsanna)

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 0.40000000 kg
Brand

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 1, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1999” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük