LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 12, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010

9.00

Cikkszám: Acta-2010-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 12, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 12, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2010

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, ​Fórum Kisebbségkutató Intézet,  2010, 214 p.
ISBN 978-80-89249-45-9

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

L. JUHÁSZ ILONA: Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban (Železný vojak, železná koruna, železný turul. Sochy národnej obetavosti v prvej svetovej vojne. Eiserner Soldat, eiserne Krone und eiserner Vogel. Die Statuen der nationalen Opferbereitschaft in der Zeit des Ersten Weltkrieges)
WAGNER, DORIS: Werbung unter dem Hakenkreuz (Reklám a horogkereszt árnyékában. Reklama v tieni hákového kríža)
JAKOUBEK, MAREK: A „romabűnözés” okairól (Příčiny „romské” kriminality. Causes of „Roma” criminality)
FILKÓ VERONIKA: Identitás, nyelvhasználat és vallási élet. Zemplén megye szlovákságának egyéni imádságrepertoárja, imaalkalmai (Identita, jazyk a náboženský život. Individuálny náboženský život a repertoár modlitieb zemplínskych Slovákov. Identity, language and religious life. Individual religious life and prayer-repertoires of Slovaks of Zemplén county)
JÓZSEF LISZKA: Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler (Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. Postavené z kresťanskej horlivosti? Príspevky k poznaniu dôvodov stavania malých sakrálnych pamiatok)
L. JUHÁSZ ILONA: Fotografia na pomníku ako médium uchovania lokálnej pamäti (Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben. Die Rolle eines Grabfotos in der lokalen Erinnerung)
LISZKA JÓZSEF: A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén (Vom Volks-Schauspiel zur „gefrorenen Passionsprozession”. Kalvarien-Anlagen in dem slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. Od teatrálnej procesie k zmeravenému teatrumu. Komplexy kalvárií v Podunajskej nížine)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

BESZÉDES VALÉRIA: Kálváriák a Vajdaságban (Kalvarien-Anlagen in der Woiwodina. Kalvarije u Vojvodini)
KLAMÁR ZOLTÁN: A jó pásztor Domonyban. Két szakrális kisemlék az evangélikus templomkertben (Dobrý pastier v Domonyi. Dve malé sakrálne pamiatky v evanjelickej kostolnej záhrade. Der gute Hirte in Domony. Zwei sakrale Kleindenkmäler im evangelischen Kirchengarten)
NAGY ABONYI ÁGNES: Zenta környéki archaikus népi imádságok (Archaische Volksgebete von der Umgebung von Senta. Arhaiene narodne molitve iz Sente i njene okoline)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK
LISZKA JÓZSEF: „Amiről Voigt Vilmos nem tud, az nincs is…” A hetven éves Voigt Vilmos köszöntése. Budapest 2010. január 15.

HEILINGBRUNNER, BRIGITTE: 19. Internationale Tagung der Klein- und Flurdenkmalforscher in Kaschau. 21. Mai – 24. Mai 2010

PROSSER-SCHELL, MICHAEL: Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs/ Ungarn 9.-11. September 2010.

LUKÁCS LÁSZLÓ: A hetvenéves Paládi-Kovács Attila köszöntése

HLÔŠKOVÁ, HANA: Milan Leščák jubiluje

LISZKA JÓZSEF: Hatvan éves a legdélebbi palóc! Silling István köszöntése. Szabadka 2010. október 16.

LISZKA JÓZSEF: Köszöntő sorok Lukács László hatvanadik születésnapja alkalmából

BOTÍKOVÁ, MARTA: Krátke spomínanie pri príležitosti životného jubilea Lukács Lászlóa

SCHELL CSILLA –MICHAEL PROSSER-SCHELL: László Lukács zum 60. Geburtstag

IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Soňa Kovačevičová (1921.12.12. – 2009.12.27.)

LISZKA JÓZSEF: Vajda László halálára

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.60000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 12, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük