LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 15, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2013

9.00

Törlés
Cikkszám: Acta-2013-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 15, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2013

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 15, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2013

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Minority Research Institute, 2013, 239 p.
ISBN 978-80-89249-69-5

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK – ŠTÚDIE, MATERIÁLY – ABHANDLUNGEN, MITTEILUNGEN

BAUSINGER, HERMANN: Hamupipőke. A mesei jelképek problematikájához (Aschenputtel. Zum Problem der Märchen symbolik. Popoluška. K problematike rozprávkových symbolov)
VAJDA, LÁSZLÓ: Über die Ethik in der Forschung (A kutatási etikáról… O etike výskumu)

A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései c. nemzetközi konferencia előadásaiból
Z prednášok medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky folkloristiky v strednej európe
Aus den Vorträgen der internationalen Tagung Aktuelle Fragen der Folkloristik in Mitteleuropa

VOIGT VILMOS: Az aktuális közép-európai terminátor a folklorisztikában (Aktuálny stredoeurópsky terminátor vo folkloristike. Der aktuelle Terminator in der ostmitteleuropäischen Folkloristik)
KREKOVIČOVÁ, EVA: Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky (A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései. Aktuelle Fragen der mitteleuropäischen Folkloristik)
VEREBÉLYI KINCSŐ: A szokáskutatás lehetősége az európai etnológia keretében és azon túl. (Možnosti výskumu obradového folklóru v rámci a nad rámec európskej etnológie. Die Möglichkeit der Brauchforschung im Rahmen der Europäischen Ethnologie und darüber hinaus)
BARNA GÁBOR: Boldog Margit szentté avatási ügye 20. századi levéltári forrásainak értelmezéséről (O výklade archívnych prameňov z 20. storočia v kanonizačnom procese blahoslavenej Margity. Die Heiligsprechung der Seligen Margarethe – oder über die Auslegung zeitgeschichtlicher Archivmaterialien)
MAGYAR ZOLTÁN: A történeti monda-hagyomány klasszifikációs lehetőségei a recens folklórgyűjtések tükrében (Tradícia historických povestí v zrkadle recentných folkloristických výskumov. Metóda a terminológia. Klassifizierungsmöglichkeiten der geschichtlichen Volkssagentradition im Spiegel der rezenten Folkloresammlungen)
L. JUHÁSZ ILONA: „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája („Terénny“ výskum na internete – metódy a možnosti. Príklad Halloween. „Feldforschung“ im Internet – Methoden und Möglichkeiten. Das Beispiel Halloween)
UHLÍKOVÁ, LUCIE: Tradice a perspektivy etnomuzikologického bádání na brněnském akademickém pracovišti (A cseh Tudományos Akadémia etnológiai intézete brünni osztálya etnomuzikológiai kutatásainak hagyományai és kilátásai. Traditionen und Aussichte der ethnomusikologischen Forschung in der akademischen Einrichtung in Brno)
FROLCOVÁ, VĚRA: Etnomuzikologie, slavistika a mezioborová hymnologie. K možnostem integrovaného bádání o lidové písni z české a středoevropské perspektivy (Etnomuzikológia, szlavisztika és tudományközi himnológia. A cseh népdalkutatás integrált kutatásának lehetőségei közép-európai perspektívában. Ethnomusikologie, Slawistik und interdisziplinäre Hymnologie. Zu Möglichkeiten integrierter Volksliedforschung aus tschechischer und mitteleuropäischer Perspektive)
BYDŽOVSKÁ, IVA: Internetová knihovna kramářských tisků Špalíček – „Špalíček“. A ponyvanyomtatványok digitális adatbázisa. „Špalíček” – Die Prager Online-Bibliothek der Bänkelsangliteratur)
HLÔŠKOVÁ, HANA: Fenomén autenticity v kontextoch folklorizmu (A hitelesség jelensége a folklorizmus kontextusában. Das Phänomen der Authentizität im Kontext des Folklorismus)
KLAMÁR ZOLTÁN: A folklorizmus mint társadalmi jelenség tudományos értelmezése a délszláv térségben (Folklorizmus ako spoločenský fenomén a jeho vedecká interpretácia v juhoslovanskom priestore. Der Folklorismus als gesellschaftliches Phänomen und seine wissenschaftliche Rezeption im südslawischen Raum)
LISZKA JÓZSEF: Színpadtól a múzeumig. egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek (Od javiska po múzeu. Pokusy skonštruovania ľudovej kultúry Maďarov  na Slovensku. Auf der Bühne und im Museum. Konstruktionsversuche einer Volkskultur für die Ungarn in der Slowakei)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN
Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts (Liszka József)
Glässer Norbert szerk.: Óbecse a polgárosodás útján (Klamár Zoltán)
Híd 77, 2013/10 (Klamár Zoltán)
Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák  kontexte literatúry a folklóru I–II. (Liszka József)
Jahrbuch für Europäische Ethnologie. (L. Juhász Ilona)
Jõeste, Kristi–Ehin, Kristiina: Kirjatud teekond (Pomozi Eda)
Miskolczy Ambrus: „Tiszta forrás” felé… Közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához (Tóth Piroska Anna)
Nebojszki László: A katymári Vodica. Uõ.: Szakrális kisemlékek Katymáron (Verebélyi Kincsõ)
Tari Lujza: Szlovákiai magyar népzene (Voigt Vilmos)
KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK
LISZKA JÓZSEF: A hatvan éves B. Kovács István köszöntése
ÖRSI JULIANNA: The Place and Role of the Family in Local Society. Interdisciplinary conference in Szolnok
SZABÓ ANIKÓ: Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciája (Topolya, 2013. szeptember 7.)
L. JUHÁSZ ILONA: Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Prága, 2013. szeptember 23–24.)
–lj– : Forum Hungaricum IV. (Ilók, 2013. október 9–13.)
KLAMÁR ZOLTÁN: Kultúra és identitás interetnikus közegben (Temesvár, 2013. november 21–23.)
IN MEMORIAM
SZALAY OLGA: Ág Tibor búcsúztatása

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.63000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 15, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2013” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük