LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 7, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005

8.96

Törlés
Cikkszám: Acta-2005-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 7, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 7, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2005

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Dunaszerdahely, Fórum Institute–Lilium Aurum, 2005, 255 p.

ISBN 80-8062-285-X

TARTALOM – OBSAH – INHALT

Bevezetés – Úvod – Einleitung

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN
BEITL, KLAUS: Európától Európáig. A bécsi Osztrák Néprajzi Múzeum útjai (Od Európy k Európe. Cesty viedenského Rakúskeho národopisného múzea. Von Europa nach Europa. Wege des Österreichischen Museums für Volkskunde in Wien)
BORSOS, BALÁZS: Warten auf den neuen Steward. Ökologische Anthropologie und der Neoevolutionismus (Az új Stewardra várva. Ökológiai antropológia és neoevolucionizmus. Čakajúc na nového Stewarda. Ekologická antropológia a neoevolucionizmus)
FROLEC, VÁCLAV: Közép- és Délkelet-Európa, mint kulturális tér: a népi kultúra dimenziói (Kulturní prostor střední a jihovýchodní Evropy: dimenze lidové kultury. Cultural Space of Central and Southeastern Europe: Dimension of Folk Culture)
LISZKA JÓZSEF: „Kedves szent tölgy!” Adalékok egy modern „fakultusz” kialakulási lehetőségéhez („Liebe Heilige Eiche!” Zu einem modernen „Baumkult”. „Milý svätý dub!” Príspevok k problematike moderného kultu stromu)
LUKÁCS, LÁSZLÓ: Zur Geschichte der Verbreitung des Adventskranzes (Az adventi koszorú elterjedésének történetéhez. K dejinám rozšírenia adventného venca)
L. JUHÁSZ ILONA: Permoník. Banský duch a banský škriatok v poverových predstavách gemerskej baníckej obce Rudná (A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelmvilágában. The „Permonyík”. Mining Ghost and Mining Imp in the Suppositional Life of the People Living in a Mining Settlement in Gemer, Rudna)
AMBRUS VILMOS: Amatőr színjátszás Ipolyfödémesen (Ochotnícke divadelníctvo v Ipeľských Úľanoch. Amateure Schauspielkunst in Ipolyödémes)
VIGA GYULA: A változó és változatlan. A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19–20. században (Meniace sa a nemenné. Hlavné črty premeny tradičného hospodárenia, roľníckej spoločnosti a kultúry v Medzibodroží v 19–20. storočí. Veränderliches undUnveränderliches. Hauptzüge der Veränderungen der Bewirtschaftung, der bäuerlichen Gesellschaft und Kultur im Bodrograum im 19. und 20. Jahrhundert)
KÖZLEMÉNYEK – ČLÁNKY – MITTEILUNGEN
BAGIN ÁRPÁD: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei (Drobné sakrálne pamiatky v katastri Hurbanova a Bohatej. Sakrale Kleindenkmäler in den Katastern von Ógyalla und Bagota)
TÓTH ANNAMÁRIA: Szakrális objektumok az abaúji Hegyköz településein (Sakrálne objekty v obciach Hegyközu v Abovskej upe. Sakrale Objekte in den Ortschaften des Abaújer Gebirgszwischenraumes)
LUKÁCS MIKLÓS: Az építőáldozat mondája Gobelsburgban (Povesť o stavebnej obeti v Gobelsburgu. Eine Sage vom Bauopfer in Gobelsburg)
KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN
 
KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK
MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA: Háztörténetek. Veszprém, 2004. október 12–13.
LISZKA JÓZSEF: Krisztus-kereszt az erdőn Bevezető gondolatok a Megszentelt emlékeink c. kiállítás képeihez Zentán
PUSKO GÁBOR: Magyar Néprajzi Fórum. Kolozsvár, 2005. április 28–30.
PUSKO GÁBOR: A tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely hat (öt) éve
Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Szakrális kisemlékek Dél-Szlovákiában. A komáromi Etnológiai Központ fényképkiállítása.
LISZKA JÓZSEF: Walter Hartinger 65 éves
*
A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 7, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük