BÁRDI, NÁNDOR–SIMON, ATTILA (ed.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében : Somorja, 2005. június 9–10.

10.29

Cikkszám: Disputa-2006-01 Kategória:

Leírás

Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében : Somorja, 2005. június 9–10.

Ez a tanulmánykötet az Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében címmel 2005. június 9–10-én Somorján megrendezett konferencia előadásainak anyagát adja közre. A konferencia szervezőinek (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Alapítvány) az volt a célja, hogy a magyar kisebbségek történetével foglalkozó kutatók számára találkozási pontot teremtsenek. A somorjai konferencia nem tekinthető előzmény nélkülinek; annak a törekvésnek a folytatása, amely az 1994-ben Budapesten megrendezett Magyar Történészek Világtalálkozójával kezdődött, majd 1997-ben Székelyudvarhelyen folytatódott. A konferencián elhangzott és az itt közölt dolgozatok néhány, a kisebbségek története szempontjából megkerülhetetlen kérdés köré szerveződnek: mikor, hogyan, mi szervezi ezeket a kisebbségi töredéktársadalmakat? Hogyan integrálnak, és miként integrálódnak a folyamatosan változó politikai és társadalomtörténeti viszonyrendszerekbe a kisebbségi elitek? Ebből a szempontból ez a kötet a kilencvenes években az e tárgyban született általános közösségi újraértelmezések és kisebbségi azonosságépítő összefoglalók, illetve az 1997-es konferencia forrásfeltárásra, forrástípusokra koncentráló szemléletének meghaladásaként is értelmezhető. Újdonság az is, hogy az itt szereplő döntően fiatal és középkorú – kutatóknak ez a tematika már nem részterület, hiszen kisebbségtörténeti kérdésekre szakosodott történészekről van szó.

 

Integračné stratégie v dejinách maďarských menšín : Šamorín, 9 – 10. júna 2005

Táto zbierka zachytáva materiál prednášok konferencie s názvom Integračné stratégie v dejinách maďarských menšín, ktorá sa uskutočnila v Šamoríne 9 – 10. júna 2005. Cieľom organizátorov konferencie (Fórum inštitút pre výskum menšín a Nadácia Lászlóa Telekiho) bolo, aby pre odborníkov dejín maďarských menšín vytvorili spoločnú platformu. Táto šamorínska konferencia nadväzovala na niektoré predchádzajúce: začiatok predstavoval Svetový kongres maďarských historikov v r. 1994 v Budapešti, následne jeho pokračovaním bolo v r. 1997 v rumunskom Odorheiu Secuiesc. Práce, ktoré odzneli na šamorínskej konferencii a sú v tejto knihe publikované sa radia do niekoľkých, z hľadiska dejín menšín zásadných otázok: kedy, ako a kde sa organizujú tieto menšinové fragmentárne spoločenstvá. Ako integrujú a ako sa sami integrujú elity menšín do stále sa meniacich politických a spoločensko-historických vzťahových systémov? Z tohto hľadiska možno považovať túto zbierku za sumár predchádzajúcich všeobecných komunitných a menšinových interpretácií v oblasti utvárania menšinových identít, ale aj za prehodnotenie konferencie z r. 1997, ktorá sa niesla v znamení objasnenia prameňov a typológie prameňov. Nóvum knihy spočíva aj v tom, že pre tu sa prezentujúcu zväčša mladú a strednú generáciu výskumníkov je táto téma už nie okrajová, keďže ide o odborníkov zaoberajúcich sa otázkami dejín menšín.

Disputationes Samarienses 7

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 440 p.

ISBN 80-89249-00-0

TARTALOM – OBSAH

BEVEZETŐ

A. SAJTI ENIKŐ: A sérelmi politikától az együttműködésig
SZARKA LÁSZLÓ: Integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában
BÁRDI NÁNDOR: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere (1918–1989)
HORNYÁK ÁRPÁD: A magyar kisebbségi kérdés a magyar kormány délszláv politikájában a harmincas években
EILER FERENC: Német és magyar nemzetpolitikák a két világháború között 1920–1938
L. BALOGH BÉNI: Az idegháború kezdete
GÖNCZ LÁSZLÓ: A visszatért Muravidék 1941–1944
FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Felföldi közírók a magyarországi állapotokról 1938 után
NECZE GÁBOR: Időjárásjelzők és térképhelyesbítők
HÁMORI PÉTER: A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak-Erdélyben
HUNYADI ATTILA: Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben
GAUCSÍK ISTVÁN: A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja
KOVÁCS ATTILA: Délszláv kolonizáció Alsólendva környékén a két világháború között
SIMON ATTILA: A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja
LÁSZLÓ MÁRTON: Kollektivizálás a Székelyföldön 1950-1951
OLÁH SÁNDOR: Társadalmi konfliktusok egy székely falu kollektivizálása idején
GYÖRGY BÉLA: A romániai Országos Magyar Párt a román parlamentben
ANGYAL BÉLA: A csehszlovákiai magyar pártok viszonya a prágai kormányzatokhoz és a szlovák autonomista törekvésekhez
NAGY MIHÁLY ZOLTÁN: Érdekvédelem és pártpolitika
GAGYI JÓZSEF: A Sztálin tartományi példa
STEFANO BOTTONI: Integrálódó kisebbség?
NOVÁK CSABA ZOLTÁN: A megyésítés előkészítése és a nemzetiségi kérdés Romániában (1968)
POPÉLY ÁRPÁD: A Csemadok megalakulása a magyar konzuli jelentések tükrében
HORVÁTH SZ. FERENC: Tézisek a kisebbségi történetírás és a kisebbségi társadalom viszonyáról

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.85000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„BÁRDI, NÁNDOR–SIMON, ATTILA (ed.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében : Somorja, 2005. június 9–10.” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük