HARDI TAMÁS–TÓTH KÁROLY (ed.): Határaink mentén : A szlovák–magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

11.00

Cikkszám: EGYEB-2009-03 Kategória:

Leírás

Határaink mentén : A szlovák–magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

A kötet egy 2007-ben és 2008-ban végzett szlovák–magyar határtérség-kutatás eredményeit mutatja be, melynek célja a határtérségben élők mindennapi mozgásának feltárása és értelmezése volt. Arra a kérdésre keres választ, hogy az uniós és a schengeni csatlakozás miképpen segíti elő a határtérségek integrációját, a határon átnyúló interakciók fejlődését, bővülését, és végső soron a kedvező pozíciójú térségekben határon átnyúló régiók létrejöttét.

Naše spoločné hranice : Výsledky výskumu slovensko–maďarskej prihraničnej oblasti
Kniha prezentuje výsledky výskumu slovensko–maďarskej prihraničnej oblasti z rokov 2007 a 2008. Cieľom výskumu bolo skúmať každodenný pohyb ľudí žijúcich v prihraničnej oblasti a sledovať, či predmetné vnútorné hranice Európskej únie prispievajú k integrácii skúmaných oblastí, k rozvoju a rozšíreniu cezhraničných interakcií a k vzniku nových cezhraničných regiónov.
Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009, 288 p.
ISBN 978-80-89249-32-9
TARTALOM – OBSAH
HARDI TAMÁS: A KUTATÁS ALAPVETŐ EREDMÉNYEI
A szlovák–magyar határtérség integrációja
A határtérség lakossági mozgásainak vizsgálata
Gazdasági kapcsolatok
HARDI TAMÁS: A HATÁRTÉRSÉG TÉRSZERKEZETI JELLEMZŐI
Bevezető
Határtérség és térszerkezet
A határtérségek fejlettségi különbségei a Kárpát-medencében
A szlovák–magyar határtérség a Kárpát-medencében
Városhálózat, vonzáskörzetek
Lakossági mozgások
A határtérségek lakosainak utazási aktivitása
Az utazások gyakorisága és motivációi
Céltelepülések
A térszerkezet sajátosságai
KOVÁCS ANDRÁS: A KISKERESKEDELEM TERÜLETI JELLEGZETESSÉGEI A SZLOVÁK–MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN
Kiskereskedelem és határmentiség
Kiskereskedelmi hálózatfejlődés Magyarországon és Szlovákiában
A magyar-szlovák határtérség kiskereskedelmi hálózata
Vásárlási szokások a határ mentén
A gazdasági világválság hatása a határ menti kiskereskedelemre
A határ menti kereskedelem (közel)jövője
CZIZMADIA ZOLTÁN: TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS ATTITŰDÖK A SZLOVÁK–MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN
A szlovák-magyar lakossági kérdőíves felmérés módszertani kritériumai és mintavételi sajátosságai
Általános módszertani kérdések
A kérdőíves felmérés két mintájának bemutatása
A kérdőíves felmérés reprezentativitásának kérdése
A határon átnyúló társadalmi kapcsolatok alapvető jellemzői
A határon átnyúló intézményesült (hivatali, hatósági) interakciók lapvető jellemzői
A határon átnyúló erős kötések lehetséges akadályozó tényezői
A kapcsolati tőke térbelisége
TÓTH PÉTER–MEZEI ISTVÁN: A TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATAI A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN
A közigazgatás szervezeti felépítése
A magyar közigazgatás
A szlovák közigazgatás
A határ menti kapcsolatok változása az időben
A határjárás a csehszlovák állam megszilárdításának időszakában
A határ menti kapcsolatok az önrendelkezés jegyében
A határ menti kapcsolatok törvényi szabályozása
A határ menti szakbizottságok tevékenysége
A nemzeti együttérzés kifejezésétől a szolgáltatások szervezéséig – A demonstratív reprezentativitástól a praktikus partnerségig
Az együttműködés szervezeti formái
A testvértelepülési kapcsolat
Eurorégiós kapcsolat
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)
Az együttműködés típusai
Projektalapú együttműködések
A nemzeti együttérzésre alapozódó projektalapú együttműködés
A pályázati piacon zajló projektalapú együttműködések
Az együttműködések következményei
Tervek és szolgáltatások közös szervezésére
A szolgáltatásban érdekelt tárgyaló felek megkeresése
A feladatellátás összehangolása
Közigazgatási szereplők
A megyei önkormányzatok
Személyes vonatkozások
Jogállami keretek
Diplomáciai megoldások
Együttműködési megállapodások
Települési önkormányzatok
A települések közti hajszálerek újraéledése
Bekapcsolódás a nagy regionális hálózatokba
A határ menti városok morfológiai és funkcionális csoportosítása
REISINGER ADRIENN: SZLOVÁK–MAGYAR HATÁRON ÁTNYÚLÓ OKTATÁSI KAPCSOLATOK
Bevezetés – Személyek szabad áramlása z Európai Unióban
Külföldiek magyarországi oktatása – törvényi szabályozás
Szlovák–magyar egyezmények
A közoktatásban való részvétel
A felsőoktatásban való részvétel
A tartózkodási engedélyről
Külföldön szerzett bizonyítványok elismerése
A magyar és szlovák oktatási rendszer rövid bemutatása
A magyar oktatási rendszer
Közoktatás
Felsőoktatás
A szlovák oktatási rendszer
Közoktatás
Felsőoktatás
A szlovákiai magyar oktatásról röviden
Határon átnyúló oktatási kapcsolatok a közoktatásban
A kutatás módszertana
Szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű diákok a határ menti magyar középfokú oktatási intézményekben
Szlovákiából átjáró oktatók a magyar határ menti középiskolákban
Szlovák–magyar középiskolai együttműködések
Határon átnyúló oktatási kapcsolatok a felsőoktatásban
A kutatás módszertana
Szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók a határ menti magyarországi felsőoktatási intézményekben
Szlovák–magyar felsőoktatási kapcsolatok
Tapasztalatok, javaslatok
LAMPL ZSUZSANNA–HARDI TAMÁS: INGÁZÓ MUNKAVÁLLALÁS
Bevezető
Az államhatár és a munkavállalás
A határon átnyúló ingázás sajátosságai
A határon átnyúló ingázás és a helyi munkaerőpiac
Az ingázó munkavállalás a szlovák–magyar határtérségben
A munkahelyi kapcsolatok
Ingázó munkavállalók az empirikus adatok tükrében
A minta jellemzése
A magyarországi munkavállalás
Vélemények, tapasztalatok
LELKES GÁBOR: A SZLOVÁKIAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA ÉS ANNAK KÖZÉPTÁVÚ DÉL-SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI VETÜLETE AZ UNIÓS TÁMOGATÁSPOLITIKA TÜKRÉBEN
A területfejlesztés politikai keretei
A területfejlesztés regionális intézményrendszere
Eurorégiók – fokozatosan erősödő intézményi szereplők
Civil szféra – a „Nagy Bumm”
Egyéb szereplők
Térségfejlesztési keretek
A szlovák–magyar határ megjelenése a határ menti önkormányzati kerületek gazdasági és szociális fejlesztési programjaiban
Pozsonyi kerület
Nagyszombati kerület
Nyitrai kerület
Besztercebányai kerület
Kassai kerület
Az uniós támogatási programok
Összefoglalás
OROSZ ANDRÁS–LELKES GÁBOR: A MAGYAR–SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉG GAZDASÁGI FOLYAMATAI
Bevezetés
Gazdasági szerkezetváltás a rendszerváltás után, külföldi működőtőke vonzás
Területi különbségek a határtérségben
A gazdaság szerkezete a határ térségben
A határtérség foglalkoztatási szerkezete
A vállalkozások és a külföldi tőke, valamint a K+F tevékenység
A gazdasági válság hatása a határtérségre
Gazdasági kapcsolatok és lehetőségek
ESETTANULMÁNYOK
Határon átnyúló együttműködésre felkészítő képzés (Kulcsár Mária)
Somorja és Mosonmagyaróvár (Tuba Lajos)
Regionális Civil Hírmondó megjelentetése (Jenei Sarolta)
A határon átívelő együttműködést szolgáló szlovák–magyar kormányközi vegyes bizottság bemutatása (Tilinger Attila)
SUMMARY (ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ)
Introduction
Integration of the border region
The Slovak–Hungarian border region
History of the border
Economic development
The urban network
Relations capital in the Slovak–Hungarian border region
Basic features of the cross-border social relations
Basic features of the cross-border institutionalised (official or administrative) interactions
Possible explanations for the frenquency of the cross-border relations
Possible obstacles of the cross-border strong ties
Social capital and its spatial aspects
Frequency and objective of border crossings
Image of the other people, the inhabitants of the border country
Economic relations
Business foundation in Slovakia
Business foundation in Hungary
Investment willingness, economic movements
Cross-border commuting and the local labour market
Commuting with educational purposes
Conclusions
References
SÚHRN (SZLOVÁK NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ)
Integrácia prihraničného priestoru
Slovensko-madarská prihraničná oblasť
História hranice
Ekonomická vyspelosť
Mestská sieť
Vzťahový kapitál v slovensko-maďarskom prihraničnom priestore
Základné charakteristiky cezhraničných spoločenských vzťahov
Základné charakteristiky cezhraničných inštitucionálnych (úradných, verejnosprávnych) interakcií
Možné vysvetľujúce faktory výskytu cezhraničných vzťahov
Faktory zabraňujúce vytvoreniu zahraničných silných väzieb
Priestorový charakter vzťahhového kapitálu
Frekvencia, účel prekračovania hraníc
Obchodové vzťahy
Možnosti založenia firmy na Slovensku
Možnosti založenia firmy v Maďarsku
Investičné zámery, ekonomické aktivity
Cezhraničné dochádzanie za prácou a miestny trh práce
Dochádzanie za vzdelaním
Obraz vytvorený o druhom národe a o obyvateľoch druhej krajiny
BIBLIOGRÁFIA
Monográfiák, könyvek
Tanulmányok
A KÖTET SZERZŐI
A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.75000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„HARDI TAMÁS–TÓTH KÁROLY (ed.): Határaink mentén : A szlovák–magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük