JUHÁSZ ILONA, L.: Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz…. : Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén

16.00

Cikkszám: Notitia-2015-01 Kategória:

Leírás

Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz…. : Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez

A szerző az első világháború ideje alatt a mai Szlovákia területére érkező erdélyi menekültek kapcsán olyan kérdésekre kereste a választ, mint például hová érkeztek menekültek, miképpen oldották meg a helyiek az ennek kapcsán felmerült különféle problémákat/feladatokat, hogyan készítették fel a lakosságot a menekültek érkezésére, hogyan szervezték meg fogadásukat, elszállásolásukat, étkeztetésüket, az ifjúság iskoláztatását, a magukkal hozott állatok elhelyezését, hogyan és mikor utaztak vissza otthonukba, s nem utolsósorban: mindez milyen gazdasági terheket rótt ismét a kutatott terület lakosságára és így tovább.

 

Keď všetci trpia v jarme vojnových pomeroch… : Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska. Príspevok k historii migrácie počas 1. svetovej vojny

Autorka hľadá odpovede v súvislosti so sedmohradskými utečencami, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska na také otázky, ako napr.: kam prišli utečenci, ako sa miestni vysporiadali s problémami a úlohami spojených s utečencami, ako prichystali obyvateľstvo na príchod utečencov, ako zorganizovali ich prijatie, usalašenie, stravovanie, ako zabezpečili pre mládež školenia, ako narábali s dobytkom utečencov, ako a kedy sa utečenci vrátili domov, a v nie poslednej miere: akú ekonomickú záťaž znamenali utečenci pre dotyčnú oblasť.

Notitia historico-etnologica, 6.

Somorja–Komárom, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2015, 466 p.

ISBN 978-80-89249-79-4

 

TARTALOM – OBSAH

Bevezetés
Történelmi háttér
A gazdasági helyzet felvázolása az erdélyi menekültek érkezésének idején
A román betörésről szóló hírek
A kassai színház menekülése Brassóból
Hova érkeztek menekültek?
Abaúj és Torna vármegye, valamint Kassa
Bars vármegye
Gömör-Kishont vármegye
Hont vármegye
Komárom vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pozsony vármegye
Sáros vármegye
Szepes vármegye
Turóc vármegye
Trencsén vármegye
Zólyom vármegye
Összegzés
A menekültek fogadása és elhelyezése
Egészségügyi vizsgálat
A menekültek állatainak elhelyezése
Adománygyűjtések a menekültek megsegítésére
Természetbeni adományok (élelmiszer, háztartási kellékek, ruha, cipő)
Rendezvények az erdélyiek megsegítésére
A szlovákok szerepe
A zsidóság és a menekültek
Foglalkoztatás, munkalehetőségek
Oktatásügy – pedagógusok elhelyezése, a diákok tanulásának megoldása
Az Est tudósításai az erdélyi menekültek helyzetéről Pozsonyban, Nagyszombatban, Nagysurányban, valamint Érsekújvárban
A székelyek kiemelt támogatása és a kassai Székely Társaság
A kassai Székely Társaság és a menekültek ügye
Visszásságok
Különféle hírek a menekültekkel kapcsolatban
A menekültek visszautazása
Gyűjtés a hazatérő menekültek számára
A hála kifejezése
Versek az erdélyi menekültekről és a román betörésről
A „Pro Transsylvania” országos segélyakció
Utószó
Irodalom
A feldolgozott sajtótermékek jegyzéke
Melléklet
Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspöknek a főrendházban elmondott beszéde és annak visszhangja
Az Est tudósításai. Az erdélyi menekültek helyzetéről Pozsonyban, Nagyszombatban, Nagysurányban, valamint Érsekújvárban és azok visszhangja
Alsókubin: Árvamegyei Hírlap
Eperjes: Eperjesi Lapok
Igló: Szepesi Lapok
Ipolyság: Honti Lapok
Kassa: Kassai Ujság; Kassai Hírlap; Felsőmagyarország; Felvidéki Ujság
Kassa: A kassai Székely Társaság és az erdélyi menekültek
Komárom: Komáromi Hírlap; Komáromi Lapok; Komáromi Ujság
Komáromvármegye Hivatalos Lapja
Léva: Lévai Őrálló
Liptószentmiklós: Liptó
Losonc: Felsőnógrád; Losonci Ujság
Nagyszombat: Nagyszombati Hetilap
Pozsony: Nyugatmagyarországi Híradó; Pozsonyi Gazda
Pöstyén: Pöstyéni Ujság – Pöstyéner Zeitung
Rimaszombat: Gömör-Kishont
Rozsnyó: Rozsnyói Híradó; Sajó-Vidék
Trencsén: Vágvölgyi Lap
Turócszentmárton: Északmagyarország
Breznóbánya, Garamvidék
Érsekújvár: Érsekújvár és Vidéke
Földrajzi mutató
Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska. Príspevok k histórii migrácie počas 1. svetovej vojny (súhrn)
Flüchtlinge aus Siebenbürgen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei. Beiträge zur Geschichte der Migration vährend des Ersten Weltkrieges (Zusammenfassung)

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:
https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

Rádióbeszélgetés a könyvről:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információk

Tömeg 0.92000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„JUHÁSZ ILONA, L.: Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz…. : Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük