NAGY LAJOS, CS.: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján

7.30

Cikkszám: Notitia-2003-01 Kategória:

Leírás

Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján

A kötet egy felvidéki tájegység, Medvesalja nyelvkincséből merít. A szerző vendégtanárként a nagyatlasz alapján – családi és hallgatói összefogással végzett kutatást megalapozó helyszíni gyűjtést, s ahogy terebélyesedett az anyag, úgy kellett egyre szűkíteni a témát, hogy adataiból is sokat közkinccsé tehessen, s bizonyos lexikológiai elemzésekre is maradjon hely. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első részben a gyűjtéssel és a feldolgozással kapcsolatos elvi, módszertani kérdések tárgyalása mellett bemutatja az anyag alapján legjellemzőbb medvesalji nyelvi változókat. A második fejezetben fogalomkörönként vizsgálja a megnevezési rendszereket. A harmadikban következtetéseket von le az elemzésekből, és bizonyos általános jellemzőket fogalmaz meg. A munka tartalmi részét – tagoltsági kategóriaként – a nagyatlasz címszavai szerint szerkesztett Adattár és egyéb mellékletek egészítik ki.

Lexikologické prieskumy pod Medvešom

Dielo čerpá z jazykového bohatstva Maďarmi obývaného priestranstva na Slovensku, zvanom pod Medvešom. Autor sa na základe veľkého atlasu podujal – počas svojej stáže za pomoci poslucháčov a svojej rodiny – na výskum vo forme lokálnej zbierky. Tak, ako sa pozbieraný materiál rozvetvoval, bolo treba zužovať tému, aby sa z dostupných dát čo najviac dalo publikovať ale aby zostalo miesta aj na lexikologické rozbory. Kniha sa delí na tri väčšie kapitoly. V prvej časti sa v súvislosti s principiálnymi a metodologickými otázkami zbierania a spracovania dát prezentujú najšpecifickejšie znaky jazykových premien v danom priestore pod Medvešom. Druhá kapitola skúma podľa pojmov jednotlivé pomenúvacie systémy. Tretia formuluje všeobecné konklúzie. Obsahovú časť – podľa kategórií členenia – dopĺňa Databáza, zostavená podľa veľkého atlasu.

Notitia historico-ethnologica, 4.

Komárom–Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2003, 255 p.

ISBN 80-8062-192-6

 

TARTALOM – OBSAH

Előszó
Bevezetés
A kutatóterületről és az anyaggyűjtés módszeréről
Medvesalja és lakossága
Az anyaggyűjtés
A kutatás jellege, célja, fő területei
Nyelvi változók Medvesalja nyelvjárásában
Nyelvi változók a hangtan köréből
Nyelvi változók az alaktan köréből
A névszótövek
Az igekötők
A névszóragozás
A birtokos személyjelzés
Az igeragozás
Az igeképzők
A főnévi igenév képzője
A megnevezési rendszer vizsgálata
A feldolgozás elméleti alapvetése
Tagoltsági kategóriák
A fogalomkörök megállapítása
A lexikai tagoltság fokozatai
A lexémák alaktani motiváltsága
A megnevezéstípusok fajtái és szóföldrajzi vonatkozásai
Az adatok fogalomkörönkénti vizsgálata
„Gabonafélék és részeik, a gabonafélék betegségei, a gabonafélék gyomnövényei; egyéb gyomnövények”
Egyéb termesztett növények és részeik
Gyümölcsök, fák
A föld megművelésének eszközei, a szekér és részei, ló- és ökörszerszámok, aratás, cséplés
A ház és berendezése, konyhaeszközök
„A ház környéke; a háziállatok, cselekvéseik, sajátosságaik”
A házimunkák, sütés-főzés, disznóölés
A ruházkodás
A család és a rokonság
Az emberi test, az emberi tulajdonságok, állapot, egészségügy
A kendermunka
A népi szokások, a vallási és társadalmi élet
Az időjárás és a természet
A vadon élő kisebb állatok, rovarok
A hét napjai
A számnevek
Következtetések
A fogalmak megnevezési rendszerének általános tagoltsági jellemzői
Szófaji jellemzők
Fogalomkörönkénti jellemzők
Fogalomkörök és tagoltság
A fogalmak megnevezési rendszerének általános tagoltsági jellemzői
A tagolt megnevezési rendszerű fogalmak típusai fogalomkörönként és szófajonként
A tagoltsági mutatók fogalomkörönként
Abszolút tagoltsági mutatók
A fogalmak megnevezési rendszerének lexikai tagoltsági fokozatai
A lexémák alaktani motiváltsága
A fogalmak megnevezési rendszerének lexikai tagoltsági fokozatai
A lexémák alaktani motiváltsága
A megnevezéstípusok fajtái és szóföldrajzi vonatkozásai
Általános jellemzők
Adattár
Mellékletek
Medvesalja és környéke
Medvesalja
Medvesalja és környéke lélekszámának változása 10 év alatt
A gyűjtők betűrendes jegyzéke
Adatközlők
A 65 éven felüli adatközlők összesített adatai
A fogalmak megnevezési rendszerének lexikai tagoltsági fokozatai
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
Szóföldrajzi térképek

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu:
https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.35000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„NAGY LAJOS, CS.: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük