PETŐCZ, KÁLMÁN (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko−maďarské vzťahy 2006 – 2009.

8.00

Törlés
Cikkszám: EGYEB-2009-05 Kategória:

Leírás

Národný populizmus na Slovensku a slovensko−maďarské vzťahy 2006 – 2009.

Zbierka štúdií o formách národného populizmu na Slovensku od renomovaných autorov, ktorí zároveň riešia otázku, aké sú šance eliminácie tohto javu. Sú presvedčení, že bez masívnej informačnej kampane o skutočnom stave národnostnej a menšinovej otázky, vrátane presadzovania interkultúrneho vzdelávania do škôl a interkultúrnej dimenzie pôsobenia verejnoprávnych médií sa situácia dlhodobo nemôže zásadným spôsobom zmeniť

Nemzeti populizmus Szlovákiában és a szlovák–magyar kapcsolatok 2006 – 2009.

A tanulmánykötet szerzői arra a kérdésre is keresik a választ, milyen esélyei lehetnek a jelenség felszámolásának. Szerintük a nemzetiségi és kisebbségi kérdés valós állapotáról szóló masszív tájékoztató kampány nélkül (ideértve az interkulturális képzés oktatási intézményekbe történő bevezetését és a közszolgálati média interkulturális dimenziójának befolyását) a helyzet hosszútávon, alapvetően nem változhat meg.

National Populism and Slovak – Hungarian Relations in Slovakia 2006 – 2009.

Studies on the forms of national populism in Slovakia from renowned authors who also addressed the question what are the chances of elimination of this phenomenon. In their view, the situation cannot be fundamentally changed without a massive information campaign on the real state of the national and minority issue, including the promotion of intercultural education in schools and the public media exposure to intercultural dimension.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009, 384 p.
ISBN: 978-80-89249-38-1

Tartalom – Obsah:

Úvod

Peter Učeň: Ako pristupovať k národnému populizmu

Národný populizmus – život pojmu
Zacielené na populizmus
Nacionalizmus v podozrení
Postkomunistický národný populizmus v akcii
Rámec postkomunistického populizmu
Dôsledky tejto klasifikácie
Slovensko veera: národnopopulistický moment
Slovensko dnes: národný populizmus „light”?
Záver

Grigorij Mesežnikov: Národný populizmus na Slovensku: definovanie charakteru štátu a interpretácia vybraných historických udalostí

Národný populizmus a súvislosti jeho existencie na Slovensku
Protagonisti národno-populistickej politiky
Definovanie charakteru štátu
Interpretácia vybraných historických udalostí
Vyhliadky pre činnosť národných populistov na Slovensku

Kálmán Petőcz: Slovensko po roku 2004 – národný populizmus a maďarská otázka

Vstup do EÚ a NATO: zlom vo vývoji
Voľby 2006 a vyhrotenie slovensko-maďarských vzťahov
Výmena na čele SMK: nová munícia pre nacionálnych populistov
Rok 2008: rok posilňovania slovenskej národnej identity, déja` vu 1993 – 1998
Rok 2009: Historické dno, alebo nádej na zlepšenieť
Záver

Kálmán Petőcz: Národný populizmus a volebné správanie

Vymedzenie pojmov južné Slovensko, národnostne zmiešané územie, územie obývané maďarskou menšinou
Volebné správanie Slovákov na národnostne zmiešaných územiach
Porovnanie výsledkov prezidentských volieb 2009 a parlamentných volieb 2006 na južnom Slovensku. Úroveň obcí
Volebné správanie Maďarov
Záver

Zuzana Mészárosová Lamplová: Slováci a Maďari na južnom Slovensku – možnosti uplatňovania jazykových práv

Dominantný jazyk komunikácie
Rodinná komunikácia v detstve respondenta
Komunikácia v rodinách v súčasnosti
Súčasná mimorodinná, resp. verejná komunikácia
Názory Slovákov o možnostiach používania materinského jazyka na južnom Slovensku
Diskriminácia a jej príčiny

Zsolt Gál: Argentína na Dunaji – populistická ekonomická politika ako najväčší nepriateľ udržateľného hospodárskeho rastu

Fenomén populistickej ekonomickej politiky
Úplná neúčinnosť a škodlivosť populistickej ekonomickej politiky v strednej Európe
Zdroje populizmu na strane dopytu: racionalita a iracionalita voličov
Na záver

Miroslav Kocúr: Za Boha, za národ – kresťanský národný populizmus

Národný populizmus a kresťanské cirkvi
Slovenská katolícka hierarchia a niektoré konkrétne kauzy
Tiso a Slovenský štát
Nový trnavský arcibiskup a jeho názor na Tisove postoje
Maďarský biskup
Cyrilometodské slávnosti a betónové dvojkríže
Nacionalizácia versus globalizácia
Náboženstvo a politika
Globalizácia, univerzalizmus a kresťanstvo
Kresťanstvo a národný princíp, národnosť a etnická príslušnosť
Náboženská a národná identita – zmena paradigiem
Záverečné postrehy a návrhy riešenia – kresťanstvo ako príležitosť
Osobná zodpovednosť veriacich namiesto ritualizmu
Príklad dialógu a jeho rozuzlenie
Pomýlená verejnosť – aj vďaka KDH
Záver

László Öllös: Čas maďarsko-slovenského dialógu (Namiesto záveru)

PRÍLOHA

Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko-maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike

Téza 1: „Nadštandardnosť” práv
Téza 2. Maďarská „hrozba”
Téza 3. „Kolaborácia”
Téza 4. „Lojalita”
Téza 5. Zemepisné názvy musia byť v štátnom jazyku
Téza 6. Reciprocita
Téza 7. Etnická strana je prežitok

Dôsledky pre vývoj demokracie a chápanie ľudských práv

Marie Vrabcová: Prípad Hedviga Malinová

Komentár o efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a na správe vecí verejných

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.60000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„PETŐCZ, KÁLMÁN (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko−maďarské vzťahy 2006 – 2009.” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük