POPÉLY ÁRPÁD: Fél évszázad kisebbségben : Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből

15.00

Elfogyott

Cikkszám: Nostra-2014-01 Kategória:

Leírás

Fél évszázad kisebbségben : Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből

A távolabbi és közelmúltban egyaránt számtalanszor hangsúlyozott, közismert tény, hogy noha a felvidéki, szlovákiai magyar közösség lassan egy évszázados múltra tekint vissza, történelmének tudományos igényű feldolgozása máig a szlovákiai és az egyetemes magyar történetírás nagy adósságai közé tartozik. Ezen adósság legalább részbeni pótlására tett kísérletet már a szerző a (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének kronologikus összefoglalásával, majd pedig a történetének egyes korszakaira vonatkozó források feltárásával és közreadásával. Ugyanezt a célt szolgálja ez a kötet is, amely tíz fejezetben tárja az olvasó elé a szlovákiai magyarság második világháború utáni fél évszázadának egy-egy epizódját, illetve teszi közzé az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket.

Jedno polstoročie v menšine : Kapitoly z dejín maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1945

Dejiny maďarskej menšiny na Slovensku budú mať onedlho sto rokov, ich komplexné spracovanie však patrí dodnes medzi najväčšie dlhy historiografie. Týka sa to hlavne postavenia maďarskej komunity v druhej polovici 20. storočia, vrátane štyroch desaťročí totalitného komunistického režimu. O čiastočnú nápravu tohto dlhu sme sa pokúšali už so zostavením chronologického prehľadu dejín  Maďarov v Československu v rokoch 1944 – 1992, následne spracovaním a publikovaním pramenných materiálov vzťahujúcich sa na postavenie maďarskej menšiny v rokoch 1948 až 1956 a na jej účasť v reformnom procese počas pražskej jari. Tým istým cieľom slúži predkladaná monografia, ktorá si o komplexnú analýzu síce netrúfa, v desiatich kapitolách približuje čitateľovi vybrané časti z takmer pol storočia dejín maďarskej menšiny od konca druhej svetovej vojny až po pád komunistického režimu.

 

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014, 326 p. (Nostra Tempora, 20.)

ISBN: 978-80-89249-73-2

 

TARTALOM – OBSAH – CONTENT

Előszó

TÖRTÉNETI VÁZLAT

1. A hontalanság éveitől a bársonyos forradalomig

A JOGFOSZTOTTSÁG ÉVEI (1945–1948)

2. A csehszlovák–magyar lakosságcsere
2.1. A lakosságcsere-egyezmény aláírásához vezető út
2.2. Az áttelepítendő szlovákiai magyarok kiválasztása
2.3. A csehszlovák–magyar lakosságcsere mérlege és területi vonatkozásai
2.4. A lakosságcsere etnikai következményei

3. A szlovákiai magyarság csehországi deportálása
3.1. „A végleges megoldást a legrosszabb esetben el tudjuk intézni magunk is”
3.2. A deportálások végrehajtása
3.3. A Csehországba deportált magyarok száma és az akció területi vetülete
3.4. A deportáltak hazatérése

4. A reszlovakizáció
4.1.  A reszlovákizáció indoklása és előkészítése
4.2. A reszlovakizáció eredménye és területi vetülete

5. A belső telepítés

A KOMMUNISTA HATALOMÁTVÉTELTŐL A MAGYAR FORRADALOMIG (1948–1956)

6. A Magyar Bizottság
6.1. A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó megjelentetésében
6.2. A Magyar Bizottság és a Csemadok létrehozása

7. A prágai és pozsonyi magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956)
7.1. Az előzmények: a magyar kisebbség jogfosztottságának évei
7.2. A magyar politikai aktivitás időszaka
7.2.1. A jogfosztás továbbélése a kommunista hatalomátvétel után
7.2.2. Az állampolgárság visszaadása és a magyarellenes jogszabályok hatálytalanításának kérdése
7.2.3. A halálra ítélt Esterházy János megmentésének kérdése
7.2.4. A deportált magyarok hazatérése Csehországból és a Dél-akció
7.2.5. A Csemadok megalakulása
7.2.6. A magyar nyelvű oktatás újraindítása
7.2.7. A fordulat: a szlovák pártelnökség 1950. januári határozata és a burzsoá nacionalizmus elleni kampány
7.3. A korábbi politikai elvek feladása és a kisebbségi kérdés alárendelése a kétoldalú kapcsolatoknak
7.3.1. A csehszlovák–magyar kulturális egyezmény előkészítése és aláírása
7.3.2. A magyar könyvesboltok létrehozásának terve
7.3.3. Az 1950. évi népszámlálás
7.3.4. Lőrincz Gyula és a Csemadok
7.3.5. A magyar iskolahálózat kiépülése
7.3.6. A Megbízottak Testülete 1952. évi határozatai
7.3.7. Nemzeti bizottsági és parlamenti választások 1954-ben
7.3.8. Magyar kulturális intézmények és rendezvények
7.3.9. Magyar darabok szlovák bírálata
7.3.10. A komáromi szobrok átvételének és a pozsonyi Petőfi-szobor újbóli felállításának terve
7.3.11. Az 1956-os forradalom csehszlovákiai visszhangja

8. A szlovák pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom
8.1. A forradalommal szembeni propaganda megszervezése
8.2. A Kádár-kormány megsegítése és a magyar kisebbség megtartásának értékelése
8.3. A forradalom következményei a szlovákiai magyar sajtóra nézve

A PRÁGAI TAVASZ IDŐSZAKA (1968–1969)

9. A csehszlovákiai magyarság a reformfolyamatban és a normalizáció első éveiben
9.1. A prágai tavasz és a nemzetiségi politika megreformálásának kísérlete
9.2. Csehszlovákia megszállása és a nemzetiségi alkotmánytörvény elfogadása
9.3. A normalizáció színre lépése és a nemzetiségi törekvések bukása
9.4. Tisztogatások a Csemadokban

ÚTON A RENDSZERVÁLTÁS FELÉ (1988–1989)

10. A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve
10.1. A kisebbségi beadványok és fogadtatásuk
10.1.1. A Csemadok vezetésének beadványa
10.1.2. Csehszlovákiai magyarok memoranduma 1988
10.1.3. Az ún. harminchármak dokumentuma
10.1.4. Az Írószövetség magyar tagozatának beadványa
10.2. A magyar–csehszlovák kétoldalú kapcsolatok válsága
10.2.1. A Panoráma magyar kisebbséggel foglalkozó adásai és utóéletük
10.2.2. A Panoráma Dubček-interjúja és következményei
10.2.3. A nagymarosi vízlépcső építésének felfüggesztését követő szlovák reakciók
10.2.4. A magyar kisebbséggel szembeni bizalmatlanság növekedése
10.3. Vélemények a csehszlovákiai demokratikus átalakulás kisebbségpolitikai vonatkozásairól

A kötet fejezeteiről

Források és irodalom

Személynévmutató

Helységnévmutató

Zhrnutie

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„POPÉLY ÁRPÁD: Fél évszázad kisebbségben : Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük