POPÉLY ÁRPÁD (ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II.

12.00

Törlés
Cikkszám: FONTES-2013-01 Kategória:

Leírás

Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. : Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbségekkel kapcsolatos jelentéseiből

Noha a csehszlovákiai kommunista hatalomátvételtől immár 64, a rendszerváltástól pedig 23 esztendő telt el, a pártállami korszak kisebbségpolitikájának, s azon belül a kisebbségi magyar közösség útkeresésének tudományos igényű monografikus feldolgozása a mai napig várat magára. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a dokumentumgyűjteményünk tárgyát képező 1948 és 1956 közötti időszakra, amely a csehszlovákiai magyarság történetének talán legkevésbé feltárt, torzításokkal és elhallgatásokkal ugyanakkor egyik leginkább terhelt időszaka. Ezt a hiányt igyekszik legalább részben pótolni, egyúttal a tudományos kutatásokat elősegíteni az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez című gyűjteménysorozat, amelynek a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból válogató első kötete négy évvel ezelőtt látott napvilágot. Többéves újabb kutatómunka eredményeként kerülhet az olvasó kezébe a sorozat második kötete, amely a prágai magyar követség (1954-től nagykövetség) és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből közöl válogatást. Amíg a gyűjtemény első kötetében közölt dokumentumok némelyikét korábban már másutt is publikálták, a jelen kötetben szereplő 180 irat nem csak az olvasóközönség, hanem nagyrészt a szakma előtt is ismeretlen, s nyomtatásban kivétel nélkül most jelenik meg először. A forrásgyűjteményt terjedelmes bevezető tanulmánnyal láttuk el, amellyel a magyar diplomácia által 1948 és 1956 között bejárt utat kívánjuk bemutatni, egyúttal felvázolni azokat a kérdéseket, amelyek a prágai és a pozsonyi magyar külképviseletet ezekben az években foglalkoztatták.

Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 II.

Napriek tomu, že od prevzatia moci komunistického Československa uplynulo 64 rokov, od zmeny systému zas 23, dodnes chýba monografické vedecké spracovanie menšinovej politiky epochy štátostrany a v rámci toho hľadanie cesty menšinovej maďarskej pospolitosti. Viacnásobne platy toto konštatovanie na obdobie medzi 1948 a 1956, ktorému sa venuje naša zbierka dokumentov, pretože ide o najmenej preskúmanú a skresleniami a mlčaním najviac postihnutú epochu, obdobie, ktoré je z hľadiska dejín Maďarov v Československu najmenej objasnené. Tento nedostatok sa snaží aspoň sčasti vyplniť a zároveň napomôcť vedeckým výskumom edícia s názvom Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956, ktorej prvý zväzok zaoberajúci sa výberom dokumentov československých štátnych a straníckych orgánov vo veci maďarskej menšiny vyšiel pred štyrmi rokmi. Do rúk čitateľa sa teraz po viacročnom bádaní dostáva druhý zväzok tejto edície, ktorý obsahuje výber z hlásení maďarského vyslanectva v Prahe (od 1954 veľvyslanectva) a bratislavského maďarského hlavného konzulátu, týkajúcich sa maďarskej menšiny. Kým dokumenty publikované v prvom zväzku edície boli sčasti prístupné aj skôr, 180 spisov v tejto knihe boli neznáme nielen pre širokú verejnosť, ale aj zväčša pre odborníkov, a každý dokument je publikovaný prvýkrát tu. Zbierku prameňov sme doplnili rozsiahlou úvodnou štúdiou, v ktorej sa snažíme ukázať cestu, ktorou maďarská diplomacia medzi rokmi 1948 a 1956 prešla, zároveň načrtnúť tie otázky, ktorými sa v týchto rokoch pražské a bratislavské ambasády zaoberali.

Somorja, Fórum IC–Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014, 571 p. (Fontes Historiae Hungarorum, 5.)

ISBN: 978-80-89249-71-8

 

TARTALOM – OBSAH

Bevezető
POPÉLY ÁRPÁD: A prágai és a pozsonyi magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956)
1. Az előzmények: a magyar kisebbség jogfosztottságának évei
2. A magyar politikai aktivitás időszaka
3. A korábbi politikai elvek feladása és a kisebbségi kérdés alárendelése a kétoldalú kapcsolatoknak
Dokumentumok
1. Pozsony, 1948. június 16. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a szlovákiai magyarságnak a februári  kommunista hatalomátvétel utáni helyzetéről
2. Pozsony, 1948. június 17. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a magyar nyelvhasználat korlátozásáról
3. Prága, 1948. június 28. Bolgár Elek követ jelentése a cseh országrészekbe deportált magyarok helyzetéről
4. Prága, 1948. július 16. Farkas Lehel követségi titkár, ideiglenes ügyvivő jelentése a Csehországba deportált magyarok beadványairól
5. Prága, 1948. augusztus 3. Farkas Lehel követségi titkár, ideiglenes ügyvivő jelentése a Csehországba deportált magyarok számára kiadott Jó Barát című hetilap első számának megjelenéséről
6. Prága, 1948. augusztus 11. Bolgár Elek követ jelentése a Csehországba deportált magyarok újabb beadványairól
7. Pozsony, 1948. szeptember 3. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a Csehországba deportált magyarokhoz intézett felhívásról, amely a csehszlovák állampolgárság elnyerése fejében a csehországi munkahelyükön maradásra igyekszik rábírni őket
8. Pozsony, 1948. szeptember 3. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a Csehországba deportált magyarok tömeges szökéséről és az illegálisan hazatértek helyzetéről
9. Pozsony, 1948. szeptember 14. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a magyar nyelvű oktatás részleges újraindításának szándékáról
10. Pozsony, 1948. szeptember 12. Wagner Ferenc I. osztályú konzul jelentése a magyar nyelvű református és evangélikus istentiszteletek betiltásáról Pozsonyban
11. Pozsony, 1948. november 15. Csordás István II. osztályú konzul jelentése a szlovákiai magyarság számáról, foglalkozás szerinti és politikai megoszlásáról
12. Prága, 1948.december 2. Bolgár Elek követ jelentése a magyar kisebbség csehszlovák állampolgárságának visszaszerzését lehetővé tévő 245/1948 sz. törvényről
13. Prága, 1948. december 2. Bolgár Elek követ jelentése a magyar–csehszlovák kulturális kapcsolatokról és azok kisebbségi vonatkozásairól
14. Prága, 1948. december 19. Bolgár Elek követ jelentése a deportált magyarok hazatéréséről és letelepítéséről
15. Pozsony, 1949. január 12. Csordás István II. osztályú konzul jelentése az állampolgársági törvény végrehajtási utasításáról
16. Prága, 1949. január 27. Bolgár Elek követ újabb jelentése a deportált magyarok hazatéréséről és letelepítéséről
17. Prága, 1949. február 11. Bolgár Elek követ jelentése, amelyben felterjeszti Rubin Péter követségi titkár feljegyzését szlovákiai útjáról, a szlovákiai magyarság helyzetéről szerzett értesüléseiről
18. Prága, 1949. február 11. Bolgár Elek követ jelentése magyar könyvesbolt létesítésének lehetőségről Prágában
19. Prága, 1949. február 27. Bolgár Elek követ jelentése Vavro Hajdu követtel, külügyminisztériumi főosztályvezetővel folytatott beszélgetéséről, amely során Hajdu Csordás konzul visszahívását sürgette Pozsonyból
20. Pozsony, 1949. február. 28. Csordás István II. osztályú konzul jelentése, amelyben felterjeszti a Csehországból hazatért deportáltak panaszáról felvett jegyzőkönyveket
21. Pozsony, 1949. március 14. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének alakuló közgyűléséről
22. Pozsony, 1949. március 22. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Viliam Široký miniszterelnök-helyettesnél, az SZLKP elnökénél tett látogatásáról
23. Pozsony, 1949. március 30. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Štefan Bašťovanský szlovák pártfőtitkárnál tett látogatásáról
24. Pozsony, 1949. április 9. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyarországhoz csatolt területen maradt magyar nemzetiségű közalkalmazottak szolgálati viszonyának elismerését lehetetlenné tévő 63/1949 sz. törvényről
25. Pozsony, 1949. április 12. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Štefan Bašťovanský szlovák pártfőtitkárnál tett újabb látogatásáról
26. Pozsony, 1949. április 23. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból visszatért magyar deportáltak elhelyezésének nehézségeiről
27. Pozsony, 1949. április 27. Vándor József I. osztályú konzul összefoglaló jelentése a magyarellenes csehszlovák jogszabályokról és hatálytalanításuk szükségességéről
28. Pozsony, 1949. [április?] Vándor József I. osztályú konzul jelentése az eltávolított komáromi szobrok elszállításának lehetőségéről
29. Pozsony, 1949. május 15. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a pozsonyi Petőfi-szobor megtalálásáról és esetleges átvételéről
30. Pozsony, 1949. május 15. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból hazatért magyar deportáltakról
31. Pozsony, 1949. május 15. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Lőrincz Gyulával a reszlovakizáltak Csemadok-tagsága elé gördített akadályokról folytatott beszélgetéséről
32. Pozsony, 1949. május 15. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a halálra ítélt Esterházy János kiadatásáról és a megmentésére indított kezdeményezésekről
33. Pozsony, 1949. május 31. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból visszatért magyar deportáltak számszerű adatairól, vagyonuk visszaszolgáltatásának és elhelyezésük nehézségeiről
34. Pozsony, 1949. május 31. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok hazatéréséről
35. Pozsony, 1949. június 7. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az Új Szó példányszámának csökkenéséről és annak okairól
36. Pozsony, 1949. június 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a magyar nyelvű oktatásról és a gyermekeiket magyar osztályokba járatni kívánó szülők megfélemlítéséről
37. Pozsony, 1949. június 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a reszlovakizáltak vitatott Csemadok-tagságának kérdése miatt a szervezet alapszabályainak jóváhagyása elé gördített akadályokról
38. Pozsony, 1949. június 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az SZLKP KB Elnökségének a deportálásból visszatért magyarok elhelyezésére vonatkozó határozatáról
39. Prága, 1949. július 9. Bolgár Elek követ jelentése az első magyar nyelvű ábécés- és olvasókönyv megjelenéséről
40. Pozsony, 1949. július 6. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból visszatért deportáltak elhelyezésének nehézségeiről, amelyben felterjeszti a hivatalához forduló panaszosok által előadottakról készített feljegyzéseket
41. Pozsony, 1949. július 16. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok hazatéréséről
42. Pozsony, 1949. augusztus 14. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Csehországból visszatért deportáltak elhelyezésének nehézségeiről, amelyben felterjeszti a hivatalához forduló panaszosok által előadottakról készített újabb feljegyzéseket
43. Prága, 1949. augusztus 24. Szkladán Ágoston követ jelentése a magyar–csehszlovák kulturális egyezményre vonatkozó csehszlovák elképzelésekről
44. Prága, 1949. szeptember 13. Szkladán Ágoston követ jelentése Zdeněk Nejedlý iskola-, tudomány- és művészetügyi miniszternél tett bemutatkozó látogatásáról, a miniszternek a kulturális egyezménnyel és a szlovákiai magyar iskolákkal kapcsolatos véleményéről
45. Pozsony, 1949. szeptember 17. Vándor József I. osztályú konzul első jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
46. Prága, 1949. szeptember 17. Szkladán Ágoston követ jelentése a prágai magyar könyvesbolt létrehozása elé gördített akadályokról
47. Pozsony, 1949. szeptember 19. Vándor József I. osztályú konzul második jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
48. Pozsony, 1949. szeptember 19. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok visszatéréséről Magyarországra
49. Prága, 1949. szeptember 25. Szkladán Ágoston követ jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
50. Prága, 1949. szeptember 27. Szkladán Ágoston követ jelentése a csehszlovák–magyar barátsági egyezmény csehszlovákiai visszhangjáról
51. Pozsony, 1949. október 7. Vándor József I. osztályú konzul harmadik jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
52. Prága, 1949. október 7. Szkladán Ágoston követ jelentése Václav Kopecký tájékoztatásügyi miniszternél tett bemutatkozó látogatásáról és a miniszternek a kulturális egyezménnyel kapcsolatos véleményéről
53. Prága, 1949. október 7. Részlet Szkladán Ágoston követ 1949. szeptemberi összefoglaló politikai jelentéséből
54. Prága, 1949. október 10. Szkladán Ágoston követ jelentése a magyar–csehszlovák kulturális egyezménnyel kapcsolatos csehszlovák álláspontról
55. Prága, 1949. október 12. Szkladán Ágoston követ jelentése Rudolf Slánskýnál, a CSKP főtitkáránál tett bemutatkozó látogatásáról, amely során aggodalmát fejezte ki a tervbe vett Dél-akció miatt
56. Prága, 1949. október 12. Szkladán Ágoston követ jelentése Viliam Široký miniszterelnök-helyettessel folytatott beszélgetéséről, aki előtt szintén aggályainak adott hangot a Dél-akció miatt
57. Pozsony, 1949. október 15. Vándor József I. osztályú konzul negyedik jelentése a politikailag és osztályszempontból megbízhatatlannak minősített magyarok Csehországba telepítésének tervéről
58. Pozsony, 1949. október 27. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Dél-akció leállításáról
59. Pozsony, 1949. október 27. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az Új Szó szerkesztőségének sajtóértekezletéről
60. Pozsony, 1949. október 27. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a szlovákiai magyar tanítók helyzetéről és a leendő magyar tanítók trencsénteplici átképző tanfolyamáról
61. Prága, 1949.október 29. Szkladán Ágoston követ jelentése a Dél-akció leállításáról, cseh és szlovák politikusoknak az akcióval kapcsolatos véleményéről
62. Prága, 1949. november 8. Részlet Szkladán Ágoston követ 1949. októberi politikai összefoglaló jelentéséből
63. Prága, 1949. november 12. Szkladán Ágoston követ jelentése, amelyben felterjeszti Medve Zsigmond követségi titkár feljegyzését szlovákiai útjáról, a szlovákiai magyarság helyzetéről
64. Pozsony, 1949. november 14. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Dél-akció más formák közötti végrehajtásának szándékáról
65. Pozsony, 1949. december 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a népnevelők és kulturális dolgozók november 22–23-i konferenciájáról, Ondrej Pavlík tájékoztatásügyi megbízottnak a Csemadok ellen intézett támadásáról
66. Pozsony, 1949. december 10. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a Magyar Könyvtár kiadó megalakulásáról és 1950. évi programjáról
67. Pozsony, 1949. december 31. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Major Istvánnak a magyar kisebbséget ért sérelmeket felsoroló és azok orvoslását sürgető felszólalásáról az SZLKP KB november 10–11-i ülésén
68. Prága, 1950. január 5. Szkladán Ágoston követ jelentése Vladimír Clementis külügyminiszterrel a kulturális egyezmény csehszlovák és magyar javaslata közötti eltérésről folytatott beszélgetéséről
69. Pozsony, 1950. január 9. Vándor József I. osztályú konzul jelentése magyar tannyelvű középiskolák (polgárik) felállításának előkészületeiről
70. Pozsony, 1950. január 9. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az SZLKP KB Elnökségének a magyar kisebbség helyzetének rendezésével foglalkozó 1950. január 6-i üléséről
71. Prága, 1950. január 17. Részlet Szkladán Ágoston követ 1949. decemberi összefoglaló politikai jelentéséből
72. Pozsony, 1950. január 20. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése az SZLKP KB Elnökségének a magyar kisebbség helyzetének rendezésével foglalkozó 1950. január 6-i üléséről
73. Pozsony, 1950. február 8. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése magyar tannyelvű középiskolák (polgárik) felállításának előkészületeiről
74. Pozsony, 1950. február 28. Vándor József I. osztályú konzul jelentése Franciszek Pietrowski lengyel főkonzullal többek között a közelgő népszámlálásról és a nemzetiségi kérdésről folytatott beszélgetéséről
75. Prága, 1950. február 28. Részlet a prágai követség 1949. évi összefoglaló jelentéséből
76. Prága, 1950. február 28. Részlet Szkladán Ágoston követ 1950. januári politikai összefoglaló jelentéséből
77. Pozsony, 1950. március 2. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése az SZLKP KB 1950. január 6-i elnökségi üléséről és annak következményeiről
78. Pozsony, 1950. március 17. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a népszámlálásról szerzett értesüléseiről, a népszámlálás során a reszlovakizáltakra gyakorolt nyomásról
79. Pozsony, 1950. március 17. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az eltávolított komáromi szobrok és a pozsonyi Petőfi-szobor Magyarországra szállításának kérdéséről
80. Pozsony, 1950. április 22. Részlet a pozsonyi főkonzulátus 1949. évi összefoglaló jelentéséből
81. Pozsony, 1950. április 22. Vándor József I. osztályú konzul jelentése az SZLKP KB 1950. április 6–7-i üléséről, amelyen kezdetét vette az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elleni szervezett kampány
82. Pozsony, 1950. április 29. Részletek Vándor József I. osztályú konzul 1950. januári, februári és márciusi összefoglaló politikai jelentéséből
83. Prága, 1950. május 4. Szkladán Ágoston követ jelentése a prágai magyar könyvesbolt működéséről
84. Pozsony, 1950. május 8. Vándor József I. osztályú konzul jelentése vagyonelkobzó végzések kézbesítéséről magyar nemzetiségű személyek részére
85. Pozsony, 1950. május 18. Vándor József I. osztályú konzul jelentése a magyar kormány által a Csemadoknak ajándékozott 8 ezer kötet könyv komáromi átadási ünnepségéről
86. Pozsony, 1950. április 29. Részlet Vándor József I. osztályú konzul 1950. áprilisi összefoglaló politikai jelentéséből
87. Pozsony, 1950. június 8. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése vagyonelkobzó végzések kézbesítéséről magyar nemzetiségű személyek részére
88. Pozsony, 1950. június 26. Vándor József I. osztályú konzul újabb jelentése vagyonelkobzó végzések kézbesítéséről
89. Pozsony, 1950. július 19. Füredi József főkonzul jelentése Július Viktory igazságügyi megbízottnak a háború utáni népbíráskodás magyarellenes célzatosságát elismerő pöstyéni beszédéről
90. Pozsony, 1950. július 21. Füredi József magyar főkonzul jelentése a szlovákiai magyar iskolákról
91. Pozsony, 1950. augusztus 12. Füredi József főkonzul újabb jelentése a szlovákiai magyar iskolákról
92. Pozsony, 1950. augusztus 16. Füredi József főkonzul jelentése a pozsonyi magyar könyvesbolt megnyitásáról
93. Pozsony, 1950. szeptember 4. Füredi József főkonzul jelentése a pozsonyi magyar pedagógiai gimnázium ünnepélyes megnyitásáról
94. Pozsony, 1950. október 9. Füredi József főkonzul jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok magyarországi tanulmányai meghosszabbításának nehézségeiről
95. Pozsony, 1950. október 18. Füredi József főkonzul jelentése a szlovákiai magyar iskolákról, amelyben felterjeszti a magyar iskolák részletes kimutatását
96. Pozsony, 1950. október 30. Füredi József főkonzul kiegészítő jelentése a szlovákiai magyar iskolákról
97. Pozsony, 1950. november 11. Füredi József főkonzul jelentése a komáromi magyar gimnázium ünnepélyes megnyitásáról
98. Pozsony, 1950. október 9. Füredi József főkonzul újabb jelentése a Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar diákok magyarországi tanulmányai meghosszabbításának nehézségeiről
99. Pozsony, 1950. november 29. Füredi József főkonzul jelentése a pozsonyligetfalui Matador gyárban megtartott magyar nyelvű színielőadásról
100. Pozsony, 1951. január 29. Füredi József főkonzul jelentése az Állami Faluszínház magyar nyelvű színtársulatáról
101. Pozsony, 1951. február 22. Részlet a pozsonyi főkonzulátus 1950. évi összefoglaló jelentéséből
102. Prága, 1951. február 25. Részlet a prágai követség 1950. évi összefoglaló jelentéséből
103. Pozsony, 1951. március 31. Füredi József főkonzul rövid összefoglalója a Csemadok működéséről
104. Pozsony, 1951. június 29. Füredi József főkonzul részletes összefoglaló jelentése a Csemadok működéséről
105. Pozsony, 1951. július 14. Füredi József főkonzul összefoglaló jelentése a csehszlovákiai magyar iskolákról
106. Pozsony, 1951. október 27. Részlet Füredi József főkonzul 1951. szeptemberi kulturális összefoglaló jelentéséből 383
107. Prága, 1951. november 16. Boldoczki János követ jelentése a magyar–csehszlovák kulturális egyezmény aláírásáról, a magyar kormányküldöttség prágai fogadtatásáról és szlovákiai útjáról
108. Pozsony, 1951. november 21. Füredi József főkonzul jelentése Révai József szlovákiai útjáról, füleki látogatásának előkészületeiről és fogadtatásáról
109. Prága, 1951. december 13. Boldoczki János követ jelentése a Csemadok kassai helyi szervezetének magyar könyvesbolt felállítására vonatkozó kezdeményezéséről
110. Pozsony, 1952. február 20. Részlet a pozsonyi főkonzulátus 1951. évi összefoglaló jelentéséből
111. Prága, 1952. március 2. Részlet a prágai követség 1951. évi összefoglaló jelentéséből
112. Pozsony, 1952. március 2. Füredi József főkonzul jelentése, amelyben felterjeszti az Iskola-, Tudomány- és Művészetügyi Megbízotti Hivatal kimutatását a szlovákiai magyar iskolákról
113. Pozsony, 1952. március 31. Füredi József főkonzul jelentése Lőrincz Gyulával a nemzetiségi kérdésről folytatott beszélgetéséről
114. Pozsony, 1952. május 5. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadokkal kapcsolatos értesüléseiről
115. Pozsony, 1952. május 8. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadok III. országos közgyűlésének előkészületeiről
116. Pozsony, 1952. május 29. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadok III. országos közgyűléséről
117. Pozsony, 1952. június 10. Füredi József főkonzul jelentése komáromi látogatásáról, a látogatás során szerzett tapasztalatairól
118. Pozsony, 1952. július 17. Füredi József főkonzul újabb jelentése a Csemadokkal kapcsolatos értesüléseiről
119. Pozsony, 1952. július 24. Füredi József főkonzul jelentése az új román alkotmány szlovákiai visszhangjáról
120. Pozsony, 1952. július 28. Füredi József főkonzul jelentése Lőrincz Gyulával folytatott beszélgetéséről
121. Pozsony, 1952. augusztus 5. A pozsonyi főkonzulátus összefoglaló jelentése a szlovákiai magyar iskolákról
122. Prága, 1952. október 27. Részlet a prágai követség politikai összefoglaló jelentéséből 1952 harmadik negyedévéről
123. Pozsony, 1952. október 27. Füredi József főkonzul jelentése Július Ďurišsal és Kugler Jánossal a nemzetiségi kérdésről folytatott beszélgetéséről
124. Pozsony, 1952. december 21. Füredi József főkonzul jelentése a szlovákiai magyar nyelvű oktatás helyzetéről
125. Pozsony, 1952. december 22. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadok vezetőségében lévő ellentétekről
126. Prága, 1953. január 19. Boldoczki János követ jelentése a komáromi Magyar Területi Színház megnyitó előadásának előkészületeiről, Urbán Ernő részvételének elutasításáról
127. Pozsony, 1953. január 19. Füredi József főkonzul újabb jelentése a Csemadok vezetőségében lévő ellentétekről és azok előzményeiről
128. Pozsony, 1953. február 4. Füredi József főkonzul jelentése Varga Jánossal, a Csemadok politikai titkárával folytatott beszélgetéséről
129. Pozsony, 1953. február 4. Füredi József főkonzul jelentése a komáromi Magyar Területi Színház ünnepélyes megnyitásáról
130. Pozsony, 1953. március 11. Részlet a pozsonyi főkonzulátus 1952. évi összefoglaló jelentéséből
131. Pozsony, 1953. május 21. Füredi József főkonzul jelentése a csehszlovákiai új iskolarendszerről és annak magyar vonatkozásairól
132. Pozsony, 1953. június 11. Füredi József főkonzul jelentése a magyar község- és földrajzi nevek használatának tilalmáról a pozsonyi rádió magyar adásában
133. Pozsony, 1953. június 17. Füredi József főkonzul jelentése a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes megalakulásáról
134. Pozsony, 1953. június 30. Füredi József főkonzul jelentése Lőrincz Gyulának a Csemadokkal és a pozsonyi Petőfi-szobor tervezett visszahelyezésével kapcsolatos közléseiről
135. Pozsony, 1953. szeptember 12. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadok IV. országos közgyűlésének előkészületeiről, a közgyűlés titkári beszámolójának megvitatásáról a pozsonyi pártközpontban
136. Pozsony, 1953. szeptember 23. Füredi József főkonzul újabb jelentése a Csemadok IV. országos közgyűlésének előkészületeiről, a közgyűlés beszámolóinak és a Csemadok feladatának vitájáról
137. Pozsony, 1953. szeptember 30. Füredi József főkonzul jelentése a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttesnél tett látogatásáról
138. Pozsony, 1953. október 12. Füredi József főkonzul jelentése a Csemadok IV. országos közgyűléséről
139. Prága, 1953. november 10. Horváth Imre követ jelentése a pozsonyi magyar iskolákba járó gyermekek alacsony számának okáról
140. Prága, 1954. március 8. Részlet a prágai követség 1953. évi összefoglaló jelentéséből
141. Pozsony, 1954. március 19. Füredi József főkonzul jelentése a nemzeti bizottsági választások előkészítéséről Szlovákiában
142. Pozsony, 1954. március 22. Füredi József főkonzul jelentése a János vitéz című daljáték diószegi bemutatójáról, a magyar zászló szerepeltetésének vitájáról
143. Pozsony, 1954. március 24. Részlet a pozsonyi főkonzulátus 1953. évi összefoglaló jelentéséből
144. Prága, 1954. április 16. Horváth Imre követ jelentése a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes támogatásáról
145. Prága, 1954. április 16. Horváth Imre követ jelentése a szlovákiai magyar iskolák helyzetéről, a magyar iskolákba járó gyermekek alacsony számáról
146. Pozsony, 1954. április 27. Füredi József főkonzul jelentése a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes bemutatkozó előadásáról
147. Pozsony, 1954. május 31. Füredi József főkonzul jelentése a nemzeti bizottsági választásokról Szlovákiában
148. Prága, 1954. június 11. Horváth Imre nagykövet jelentése Jókai Mór halála 50. évfordulójának csehszlovákiai megemlékezéseiről
149. Pozsony, 1954. június 11. Füredi József főkonzul jelentése Vajda Józseffel a Csemadokról és egyéb kisebbségi vonatkozású kérdésekről folytatott beszélgetéséről
150. Pozsony, 1954. június 12. Füredi József főkonzul jelentése Lőrincz Gyula feleségével folytatott beszélgetéséről
151. Pozsony, 1954. augusztus 6. Füredi József főkonzul jelentése a szlovákiai magyarság helyzetével kapcsolatos értesüléseiről
152. Prága, 1954. augusztus 18. Léderer Frigyes megbízott helyettes jelentése Rudolf Strechajnak, a Megbízottak Testülete elnökének Füredi József pozsonyi főkonzullal szembeni kifogásairól
153. Prága, 1954. október 23. Léderer Frigyes ideiglenes ügyvivő jelentése a Balassi Bálint születésének 400. évfordulója alkalmából megrendezett hybbei ünnepségről
154. Pozsony, 1954. november 4. Mányik Pál főkonzul jelentése Karol Bacílek szlovák pártelsőtitkárnál tett bemutatkozó látogatásáról, a nemzetiségi kérdésről folytatott beszélgetésükről
155. Pozsony, 1954. november 10. Mányik Pál főkonzul jelentése Ctibor Štítnickýnek a pozsonyi Petőfi-szobor újbóli felállításának tervére vonatkozó közléseiről
156. Pozsony, 1954. november 11. Mányik Pál főkonzul jelentése Lőrincz Gyulánál tett látogatásáról
157. Pozsony, 1954. november 18. Mányik Pál főkonzul jelentése Béres Józseffel a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttesről, annak anyagi gondjairól folytatott beszélgetéséről
158. Pozsony, 1954. november 30. Mányik Pál főkonzul jelentése az Új Szónak a János vitéz című daljáték losonci bemutatóját és a Rákóczi hadnagya című magyar filmet elmarasztaló írásáról
159. Pozsony, 1954. december 3. Mányik Pál főkonzul jelentése a nemzetgyűlési és szlovák nemzeti tanácsi választásokról és azok nemzetiségi vonatkozásairól
160. Pozsony, 1954. december 4. Mányik Pál főkonzul jelentése a Csemadok V. országos közgyűlésének előkészületeiről
161. Pozsony, 1954. december 21. Mányik Pál főkonzul jelentése a Szlovák Nemzeti Tanács alakuló üléséről és nemzetiségi összetételéről
162. Pozsony, 1955. január 28. Mányik Pál főkonzul jelentése Lőrincz Gyulával folytatott beszélgetéséről, Lőrincznek az Új Szó főszerkesztői tisztségétől való megválásáról
163. Pozsony, 1955. február 26. Mányik Pál főkonzul jelentése a Csemadok V. országos közgyűléséről
164. Pozsony, 1955. március 29. Mányik Pál főkonzul jelentése Béres Józseffel a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes felszámolásáról folytatott beszélgetéséről
165. Pozsony, 1955. március 31. Mányik Pál főkonzul jelentése a Pozsonyi  Központi Nemzeti Bizottságnak a Petőfi-szobor tervezett visszaállítása ügyében a főkonzulátushoz intézett leveléről
166. Pozsony, 1955. április 9. Mányik Pál főkonzul jelentése Karol Bacílek szlovák pártelsőtitkárral folytatott beszélgetéséről
167. Pozsony, 1955. április 30. Mányik Pál főkonzul jelentése Szlovákia Kommunista Pártja 1955. évi kongresszusáról és nemzetiségi vonatkozású határozatairól
168. Prága, 1955. július 29. Horváth Imre nagykövet jelentése Sztankó Pál követségi titkárnak Rudolf Strechajnál, a Megbízottak Testülete elnökénél tett búcsúlátogatásról
169. Pozsony, 1955. szeptember 24. Mányik Pál főkonzul jelentése Fellegi Istvánnal, a Matesz igazgatójával folytatott beszélgetéséről
170. Pozsony, 1955. október 15. Mányik Pál főkonzul jelentése a szlovákiai magyar színjátszás, valamint a népi tánc- és énekmozgalom különböző kérdéseiről
171. Prága, 1955. november 3. Horváth Imre nagykövet jelentése a pozsonyi főkonzulátus tevékenységével kapcsolatos szlovák bírálatokról
172. Pozsony, 1955. november 12. Mányik Pál főkonzul jelentése a Magyar Főiskolások Művészegyüttesének megalakulásáról
173. Pozsony, 1955. november 14. Mányik Pál főkonzul jelentése a szlovákiai nemzetiségi politika visszásságairól szerzett értesüléseiről
174. Pozsony, 1955. november 18. Mányik Pál főkonzul jelentése a magyarlakta területek Magyarországhoz való visszacsatolásáról terjesztett híresztelésekről
175. Pozsony, 1955. december 4. Mányik Pál főkonzul összefoglaló jelentése a szlovákiai magyarság helyzetéről
176. Pozsony, 1956. május 4. Mányik Pál főkonzul jelentése a május 1-jei pozsonyi ünnepségekről
177. Pozsony, 1956. május 5. Mányik Pál főkonzul jelentése a szlovák sajtó nemzetiségi kérdéssel foglalkozó írásairól
178. Prága, 1956. november 22. Gábor József nagykövet összefoglaló jelentése az 1956. október 23. utáni időszak magyarországi eseményeinek csehszlovákiai sajtóvisszhangjáról
179. Prága, 1957. január 16. Gábor József nagykövet jelentése, amelyben felterjeszti Bényi Józsefnek, a pozsonyi főkonzulátus ideiglenes vezetőjének beszámolóját a főkonzulátus 1956. október 23. utáni szlovákiai tapasztalatairól
180. Prága, 1957. január 30. Gábor József nagykövet jelentése az 1956. október 23-i és az azt követő események csehszlovákiai visszhangjáról, a párt- és állami szervek intézkedéseiről

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 1.15000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„POPÉLY ÁRPÁD (ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II.” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük