FILEP TAMÁS GUSZTÁV (ed.): Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia : Írások, beszédek, nyilatkozatok

7.0014.00

Törlés
Cikkszám: FONTES-2018-01 Kategória:

Leírás

Mankón járó demokrácia : Írások, beszédek, nyilatkozatok

Petrogalli Oszkár a csehszlovákiai magyarság története első szakaszának meghatározó személyisége, az érdekvédelemhez és érdekérvényesítéshez általa szükségszerűnek tartott egységes politikai föllépés elkötelezettje és szorgalmazója – előbb kulcsszerepet betöltő „háttérember”, majd a magyar ellenzéki pártok Központi Irodájának igazgatója, és napilapjuk, a Prágai Magyar Hírlap főszerkesztője. Korán, 1925-ben bekövetkezett halála miatt neve mára szinte feledésbe merült, írásai, nyilatkozatai azonban pontosan, lajstromszerűen tartalmazzák a kisebbségi közösség életét az első Csehszlovák Köztársaság kezdeti éveiben megnehezítő összes problémát, illetve új hazája, a demokratikus rendőrállam demokráciájának ellentmondásait.

Demokracia na barlách : Vybrané spisy a prejavy

Oszkár Petrogalli bol rozhodujúcou osobnosťou v prvej etape dejín Maďarov v Československu. Bol zástancom a propagátorom toho, že k obhajobe záujmov a k ich presadzovaniu je nutné jednotné politické vystúpenie. Najprv zaujímal úlohu hlavného činiteľa v pozadí, neskôr bol riaditeľom Centrálnej kancelárie maďarských opozičných strán a šéfredaktorom ich denníka Prágai Magyar Hírlap. Kvôli jeho predčasnej smrti v r. 1925 sa jeho meno prepadlo do zabudnutie, avšak jeho články a vyhlásenia veľmi precízne a menovite obsahujú všetky problémy, ktoré charakterizovali počiatočné roky Československej republiky a ktoré sťažovali život menšinovej komunity a v jeho novej vlasti protirečenia demokracie demokratického policajného štátu.

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 347 p. (Fontes Historiae Hungarorum, 8.)

ISBN 978-80-89978-04-5

 

TARTALOM – OBSAH

FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Darabontok ellen. Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában

A nemzeti föltámadás

Zászlóbontás

Egyesült erővel

Október 30

Az általános választói jog és vármegyénk

A törvényesség nevében!

A kormány és a Felvidék

Petrogalli Oszkár dr., Besztercebánya sz. kir. város országgyűlési képviselőjének 1909. évi november hó 21-én tartott beszámoló beszéde

Béke a nemzetiségekkel?

Az egységes magyar párt kérdéséhez. (Levél a Kassai Újsághoz)

A külügyminiszter nyilatkozata

A válság és a magyarság

A magyarság minimális kívánságai. Mi mozdíthatja elő a konszolidációt? – Folytatni kell a brucki tárgyalásokat

A Kramář-politika

A régi tisztviselőkről

A magyar pártok losonci Központi Irodája. Beszélgetés Petrogalli Oszkárral, a losonci Központi Iroda igazgatójával

Lovászy és az utódállamok magyarsága. Beszélgetés Petrogalli Oszkárral Lovászynak az utódállamok magyarságához való „közeledésé”-ről. – Válasz egy újságcikkre

Erőszak vagy jog

Az érsekújvári emlékszobor

A népszámlálás

Beneš és a kormányválság

Felelőtlen elemek?

A magyar iskolák

Ipolyság

Az egész magyarság szolgálatában

„A köztársaság védelméért”

Balesetem

Új válság

Képek az angol választásokról

Hallgató és küzdő magyarok

1919–1922

A megváltás

A parlament és a nép

A közigazgatási önkormányzat

Kisebbségi jogok és új párt

A köztársaság védelméről

Az izgatások

Gazdasági politika és sovinizmus

A kassai incidens

Nem elég?

Bizonytalanság a törvényben

Politika és becsület

A rágalom

A többség és a mandátum

A kormány a magyar sajtóért

A magyar beszéd

A rendtörvény előtt

A községi választások

Hétezer

Boldog házasélet

Még egyszer Scotus Viatornak

Az állami törvényszék tagjai

Feljegyzések a nálam foganatosított házkutatásról és [a] Scotus Viatorral folytatott beszélgetésről

[Tájékoztatás a kassai magyar politikusok számára a Seton-Watsonnal folytatandó tárgyalás kívánt tematikájáról.]

A szlovenszkói magyarság aktuális problémái. Beszélgetés Petrogalli Oszkár dr.-ral, az ellenzéki pártok Központi Irodájának igazgatójával

A szövetkezett ellenzéki pártok fölterjesztése a köztársaság elnökéhez és a miniszterelnökhöz a nyelvtörvény végrehajtási rendeletének kiadása ügyében

Cseh-Szlovákia és Magyarország viszonya

Cse-szlovák külpolitika és a magyarság

Irredentizmus

Hajdan és most

A bölcs semlegesség

Meglepetésszerű választások

Ügyetlen ügyeskedések

Autonómia vagy kommunizmus?

A megsebzett kormánytöbbség

Kötelességeink a megyei bizottságokban

Mankón járó demokrácia

Numerus clausus

A francia tragédia

Fölkészül az ellenzék a megyei csatára. Az ellenzéki pártszövetség programja az egyes nagyzsupákban

A francia–cseh szövetség

A francia–cseh-szlovák szövetség és a belpolitika

Itt nincs ázsiai kormányzat!

A zselízi nyelvkérdés

Hodža és a drabantok

Észrevételek Beneš expozéjához

Petrogalli Oszkár a zsidókérdésről

A német autonómia

Helyes úton járunk

Autonómia vagy bolsevizmus?

A ruszin nép „éretlensége”

A ruszinszkói választások és a demagógia

Mandátumpanama

A Közigazgatási Bíróság döntvényei az illetőség kérdésében

Fellebbezés a Zólyom megyei képviselő-testületnek a magyar nyelv jogait sértő határozata ellen

A parlamentek és a béke

A skót megtette kötelességét, a skót mehet!

A bukás felé

Vrátný – Palacký

A cseh-szlovák önkormányzat

A magyar nyelv a megyékben

Egységes ellenzék a megyékben!

Egynyelvű állam?

Az idegenek listáján

Eretnekek – idegenek

Megint hivatalnokkormány?

A Slovák támadásai

Nagy jelentőségű akció a szövetkezett ellenzék egysége érdekében. Egységes frontot!

Beneš és a mulandóság

Bírói tévedések

A városi kispolgárság

28 000 szlovák

Polgári diktatúra vagy nemzeti imperializmus?

„Az elégedetlen Szlovenszkó”

Az ugratás politikája

A fölösleges, mellőzhető kisebbség

Kereskedelmi tárgyalások és a politika

A nagyzsuparendszer csődje

Prezentáljuk magunkat

Demokrácia a nagymegyékben

Az érsekújvári egyezmény

A külföldi kölcsön és a cukorexport

703 millió és 23 millió

Pašić – Radić

Személynévmutató

Zhrnutie

Summary

 

 

 

 

 

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

,

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„FILEP TAMÁS GUSZTÁV (ed.): Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia : Írások, beszédek, nyilatkozatok” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük