Fórum Társadalomtudományi Szemle 2023/3

3.00

Katalógové číslo: Szemle-2023-3 Kategória:

Popis

Fórum Társadalomtudományi Szemle : Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat

Fórum spoločenskovedná revue

A Fórum Társadalomtudományi Szemle az egyetlen magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat Szlovákiában. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez.

Fórum spoločenskovedná revue je jediným maďarským spoločenskovedným časopisom na Slovensku. V zásade sa zaoberá menšinovými spoločenskovednými otázkami, v rámci toho sa zaoberá jazykovými, dejepisnými, etnologickými, folkloristickými, sociologickými, demografickými a politologickými výskumami.

Főszerkesztő – Šéfredaktor: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke – Predseda redakčnej rady: Öllös László

Szerkesztőbizottság – Redakčná rada: Biró A. Zoltán (Csíkszereda, Románia), Csernicskó István (Beregszász, Ukrajna), Csergő Zsuzsa (Kingston, Kanada), Fedinec Csilla (Budapest, Magyarország), Holger Fischer (Hamburg, Németország), Susan Gal (Chicago, USA), Gyurgyík László (Komárom, Szlovákia), Hunčík Péter (Dunaszerdahely, Szlovákia), Petteri Laihonen (Jyväskylä, Finnország), Lampl Zsuzsanna (Nyitra, Szlovákia), Lanstyák István (Pozsony, Szlovákia), K. Lengyel Zsolt (Regensburg, Németország), Liszka József (Komárom, Szlovákia), Mészáros András (Pozsony, Szlovákia), Simon Attila (Somorja, Szlovákia), Szarka László (Budapest, Magyarország), Andrej Tóth (České Budějovice, Csehország), Vajda Barnabás (Komárom, Szlovákia), Végh László (Somorja, Szlovákia)

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 25. évf. 2023/3. szám, 173 p.

ISSN:1335-4361

 

TARTALOM – OBSAH

TANULMÁNYOK

ÖLLÖS LÁSZLÓ: A felemásság értékrendje

CSERNICSKÓ ISTVÁN: Elrajzolt nyelvpolitika. Az ukrán állami nyelvpolitika ideológiai motívumainak megjelenése jogi szövegekben és karikatúrákon

GORAN BAŠIĆ: Kisebbségi önkormányzatiság és kulturális autonómia Szerbiában. A jó ötlettől a megterhelő gyakorlatig

VIKTOR JANÁK: Egy kissé feledésbe merült irredentizmus. Csehország, vagy Szlovákia? Morvaszlovák ingadozás a válságos 1938–1939-es években

LAMPL ZSUZSANNA: Beszédes adatok a 2023-as parlamenti választás előtt

POPÉLY ÁRPÁD: Nemzetiségi képviseleti szerv vagy egyszerű parlamenti bizottság? A Szlovák Nemzeti Tanács Nemzetiségi Bizottságának létrehozása 1968-ban

LENGYEL ÁKOS: Adalék a szekeresgazdák történetéhez. Nemes kemenczei Kemenczky nemzetség komáromi jelenléte

 

KÖZLEMÉNYEK

LISZKA JÓZSEF: Egy csónakban

 

NEKROLÓG

CSANDA GÁBOR: Pomogáts Béla

 

KÖNYVEK

Romsics Ignác–Rácz András–Fedinec Csilla: Az orosz–ukrán konfliktus történelmi háttérrel (Csanda Gábor)

Bajcsi Ildikó: Nemzethűség és őrségváltás. A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938–1944) (Hollósi Gábor)

Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa polgármestere (Gaučík István)

Zsuzsanna Varga: The Hungarian Agricultural Miracle? Sovietization and Americanization in a Communist Country (Gaučík István)

Karolina Lendák-Kabók: National Minorities in Serbian Academia. The Role of Gender and Language Barriers (Vataščin Péter)

Pintér Tibor: Hangok és szavak erdeje (Polgár Anikó)

Baka L. Patrik: Óperenciák. Fejezetek a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalomból (Ádám Laura)

Pethő László (szerk.): Jászsági Évkönyv 2022 (Bodnár Krisztián)

Kiss Zsuzsanna: Az egyedüli tér. Társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában (Bodnár Krisztián)

Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Bodnár Krisztián)

 

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett. Az MTA Történettudományi Bizottsága által elismert teljes értékű publikációs hely.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz ERIH Plus a CEEOL. Dejepisná komisia Maďarskej Akadémie Vied uznala časopis ako plnohodnotné publikačné fórum.

 

A PDF ingyenesen elérhető itt!

Vo formáte .pdf na stiahnutie tu!

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.29 kg
Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Typ publikácie