L. JUHÁSZ ILONA: Ruszkik, haza! : Adalékok Csehszlovákia 1968-as katonai megszállása szlovákiai magyar emlékezetéhez

7.0014.00

Katalógové číslo: Notitia-14 Kategórie: ,

Popis

Ruszkik, haza! Adalékok Csehszlovákia 1968-as katonai megszállása szlovákiai magyar emlékezetéhez

Az idén 55 éve annak, hogy a Varsói Szerződés tagállamai: a Szovjetunió, az NDK, Lengyelország, Magyarország és Bulgária csapatai augusztus 21-én lerohanták Csehszlovákiát, hogy véget vessenek annak a demokratizálódási folyamatnak, amely a prágai tavasszal vette kezdetét. A szovjet megszállók egészen a rendszerváltásig az országban maradtak, s ezáltal bizonyos mértékig a korszak mindennapi  életének is részévé váltak. Kötetünk a megszállás eseményeibe, valamint az azt követő 23 év mindennapjaiba enged bepillantást a szlovákiai magyarok egyéni és kollektív emlékezete alapján. A visszaemlékezők egyrészt a megszállás napjainak turbulens eseményeit idézik fel, másrészt azokat a kapcsolódási pontokat, a helyi lakosság és az itt állomásozó szovjet csapatok közt kialakult interakciókat, amelyek a több mint két évtized leforgása alatt óhatatlanul kialakultak. A kötet gerincét 68 interjú alkotja. Ezeket korabeli dokumentumok, hírlaptudósítások, valamint egy, L. Juhász Ilona tollából származó esettanulmány teszi teljessé. Maga a projektum a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja szervezésében valósult meg L. Juhász Ilona  (etnológus) projektvezető, valamint Baranyovics Borisz (etnológus), Psenák Emese (néprajz szakos egyetemi hallgató), Turcsányi Dániel (etnográfus) és Vataščin Péter (etnológus) kérdezőbiztosok közreműködésével.

Rusáci, domov! Okupácia Československa v roku 1968 v spomienkach maďarskej menšiny

V tomto roku uplynulo 55 rokov od chvíle, keď krajiny Varšavskej zmluvy – Sovietsky zväz, NDR, Poľsko, Maďarsko a Bulharsko – vtrhli 21. augusta do Československa, aby ukončili demokratizačný proces, ktorý sa začal pražskou jarou. Sovietski okupanti zostali v krajine až do pádu komunizmu, a tak sa do istej miery stali súčasťou každodenného života tej doby. Publikácia prináša pohľad na udalosti okupácie a každodenný život nasledujúcich 23 rokov na základe individuálnych a kolektívnych spomienok Maďarov na Slovensku. Spomienky pripomínajú búrlivé udalosti z okupačných dní, ako aj väzby a interakcie medzi miestnym obyvateľstvom a tu usadenými sovietskymi vojskami, ktoré sa tu v priebehu viac ako dvoch desaťročí nevyhnutne vyvíjali. Základ knihy tvorí 68 rozhovorov. Tie sú doplnené dobovými dokumentmi, spravodajskými správami a prípadovou štúdiou Ilony L. Juhász. Samotný projekt prebiehal v Etnologickom centre Fórum inštitútu pre výskum menšín, podieľali sa na ňom Ilona L. Juhász (etnologička), vedúca projektu, Boris Baranyovics (etnológ), Emese
Psenák (študentka etnografie), Dániel Turcsányi (etnograf) a Péter Vataščin (etnológ), anketári.

Somorja–Komárom, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2023, 424 p. (Notitia historico-ethnologica, 7.)
ISBN 978-80-89978-36-6

 

TARTALOM – OBSAH

1. Bevezetés (L. Juhász Ilona)
2. Interjúk
2.1. Ágcsernyő és környéke (Turcsányi Dániel)
2.2. Rozsnyó és környéke (L. Juhász Ilona)
2.3. Párkány és környéke (Baranyovics Borisz, Psenák Emese, Vataščin Péter)
3. Az 1968-as szovjet megszállás első napjainak emlékezete Rozsnyón. Egy civil halála és lövöldözés a Kras Szállodára (L. Juhász Ilona)
4. A megszállástól a kivonulásig. A lakosság és a megszállók kapcsolata. A kutatás eredményeinek összefoglalása (L. Juhász Ilona)
5. Mellékletek
5.1. N. László Endre tudósításai
5.2. Részletek a Rozsnyói Városi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyveiből
5.3. Válogatás az Új Szó című napilap 1968-as cikkeiből
6. Okupácia Československa v roku 1968 v spomienkach maďarskej menšiny. Dodatky (Súhrn)

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.855 kg
Typ publikácie

,

Brand

Fórum Kisebbségkutató Intézet