LISZKA JÓZSEF: Kísérletek : Kritikák, vitairatok (és egyéb úri huncutságok) a néprajzi tudományok köréből

7.5015.00

Katalógové číslo: EGYEB-2023-01 Kategória:

Popis

Kísérletek : Kritikák, vitairatok (és egyéb úri huncutságok) a néprajzi tudományok köréből

A kötetben szereplő írások valódi kísérletek, hiszen egy-egy tudományos művet, könyvet kísérelnek meg interpretálni, egy-egy kolléga, szaktárs művét, életútját felvázolni, egy-egy tudományos és/vagy közéleti problémát markánsan, de azért lehetőleg nem bántó módon megfogalmazni, és igen, egy saját tudományos ars poetica felvázolásának, összegzésének sűrítménykísérlete is lehet. E sűrítménykísérlet műfajai: recenziók, kritikák, lektori vélemények, vitairatok, hírlapi tárcák, naplójegyzetek, tanulmányféleségek, tanulmány értékű könyvismertetések, köszöntők és nekrológok, szóval valóban afféle úri huncutságok gyűjteménye ez a kötet. Ami a szerző személyén kívül összekapcsolja őket, az a tágan vett néprajzi tudományok kerete, a folklorisztika és kultúrtörténet, az európai etnológia és a muzeológia, a dialektológia és a vallási néprajz, s az azok művelőinek hatalmas, virtuális szakmai-baráti köre.

Experimenty : Kritiky, diskusné príspevky (a iné panské huncútstva) z oblasti etnografie

Príspevky v tomto zborníku sú skutočným experimentom, pretože sa pokúšajú interpretovať vedecké dielo alebo knihu, načrtnúť prácu alebo život kolegu či kolegyne, formulovať vedecký a/alebo verejný problém jadrným, ale pokiaľ možno nie urážlivým spôsobom, a áno, môžu byť aj kondenzačným pokusom o náčrt a zhrnutie vlastného vedeckého kréda. Žánre tohto pokusu o kondenzáciu: recenzie, kritiky, lektorské posudky, diskusné príspevky, novinové stĺpčeky, denníkové záznamy, štúdie, recenzie kníh študijnej hodnoty, laudácie a nekrológy, skrátka, tento zväzok je naozaj zbierkou panských huncútstiev. Okrem samotného autora ich spája široký rámec etnografie, folkloristiky a kultúrnej histórie, európskej etnológie a muzeológie, dialektológie a náboženskej etnografie a široký virtuálny odborný a priateľský okruh ich predstaviteľov.

 

Komárom–Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ, 2023, 319 p.

ISBN 978-80-89978-33-5

 

TARTALOM – OBSAH

Előszó

Mi a magyar, mi a szlovák és a német?

Ki a magyar? Mi a magyar? Milyen a magyar?

Nyelv, nemzet, kultúra

Töredékek a felvidékről

Párbeszéd a hazá(k)ról és a „hazáról“

A Dunának, mely múlt, jelen, jövendő

Nemzetek (görbe) tüköre

Közelítések egy tanulmánygyűjteményhez

A szlovákság tüköre

Az önéletírás árnyas és napos oldala

Nyugatról Keletre – majd vissza

A mindennapi világaink türelmes magyarázója

Amit egy napló elárul

Nem az a kérdés, hogy mivel, hanem az, hogy kinek és minek?

Barátok, kollégák, pályatársak

VV – értsünk alatt bármit is

Folklorista vagy polihisztor?

Tanulságos történetek Voigt Vilmosról

Folytatás

VV, azaz Viva Verebélyi!

A tanár úr

Olvastam és olvastam

Egy házaspár jubileumára

Vadász, aki mindig a futó vad elé céloz

Z mojich stretnutí s Janom Botíkom

A multietnicitás bűvöléetében

A Bodrogköz szerelmese

Hatvanéves a legdélebbi palóc!

Az örökifjú gömörológus

Kérdések és válaszkísérletek

Innen Északról, oda Délre

Fakuló térkép

Tri prvé dámy súčasnej slovenskej etnológie

A mai szlovákiai néprajz három nagyasszonya

A termésbetakarító

A peremviéki lét könyve

A mezsgyevilágok kutatója

A mi Gyulánk

Egy világügyelő untermann

Van órád?

Vajda László halálára

Az odafigyelő embeer

Karcsi

Milan Leščák köszöntése

Elpuskázott lehetőségeink egyike?

Nyakkendőtlenül

Másoktól – másokról

Lutz Röhrich és köre

Helge Gerndt diskurzusai

A néprajz haszna és haszontalansága

A mellény újragombolása?

A néprajz szerepéről a modern oktatási gyakorlatban

A magyar folklór két felsőoktatási tankönyvéről

Egy rendhagyó magyar folkorisztikai lexikon

A foklórtól a folklorizmusig

Voigt-művek

Wolfgang Kaschuba modern néprajzi egyetemi tankönyvéről

Kultúrtörténeti alapvetés nem középiskolás fokon

A népviseletről (kissé) másként

Tudomány, ünnep, kétségek és remények

Vadrózsapör, vagy amit akartok

Lábujjak közé szorult fűszál

Mindenség Déva-vára

…a nemzetiség és nyelv pallérozása szent céljára

…bizony elvész, ha tudomány nélkül való

A mellény újragombolása 2.

Békaperspektíva, vagy madártávlat?

Meseszó és egyéb szavak

A mesekutatás perspektívái Voigt Vilmos munkáinak tükrében – három tételben

A térkép kiegészül

Egy füveskönyvről

A füles fotel

Fikció, vagy valóság?

Modern német népmese-katalógus

Kézikönyv a Gimm-mesék keletkezéstörténetéhez és utóéletéhez

Zur Internationalität der Grimm-Märchen

Réges-régen, még azelőtt

A szlovák mesekutatás forrásvidéke

A fűruhától a pacókosig

Abajdától a zsuvizásig

Pórkit kérek horcsicóval

Vallás – nép – művészet

A vallás tárgyi és szokásvilága – bajor aspektusból

Népi vallásosság svéd szemmel

Keresztény ikonográfia Nyugat és Kelet határán

Népművészet, „szűk értelmezésben“

Palócföldi áhitat

A népi vallásosság kutatásának újabb eredményei a vajdasági magyarok körében

Szentelmények a néphagyományban

Kakasok szólalnak… Archaikus népi imádságok a Vajdaságból

Szlovák ponyvanyomtatványok foklorisztikai vizsgálata

A gyermekfoklórtól Auschwitzig?

Az „idegen“ a magyar, a szlovák és a cseh folklórban

Történelem fekete-fehérben

Áthallások

Itt a vége…

A kötetben szereplő írások forrásai

Névmutató

 

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.68 kg
Brand

Typ publikácie

,