LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 5–6, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003–2004

8.30

Törlés
Cikkszám: Acta-2003-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 5–6, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003–2004

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 5–6, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2003–2004

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Dunaszerdahely, Fórum Institute–Lilium Aurum, 2004. 242 p.
ISBN 80-8062-237-X

 

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

VAJDA LÁSZLÓ: A mi csoportunk és az idegen csoportok (Wir-Gruppen und Fremdgruppen. Vlastná skupina a cudzie skupiny)

SEIFERT, MANFRED: Farsangi perec, húsvéti tojás, bor. A kereszténység hatása a közép-európai táplálkozási kultúrára (Fastenbrezen, Ostereier, Wien. Überlegungen zum Einfluß des Christentums auf die mitteleuropäische Nahrungskultur. Fašiangový praclík, veľkonočné vajcia a víno. Vplyv kresťanstva na stredoeurópsku stravovaciu kultúru)

STOLIČNÁ, RASTISLAVA: A táplálkozás mint etnoidentifikációs jegy (Strava ako etnoidentifikačný znak. Food as an Ethno-identification Characteristic)

LISZKA JÓZSEF: Diferencovanosť a homogenizácia ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí (Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi népi kultúrájában. Differenzierung und Homogenisierung der Volkskultur der Ungarn in der Slowakei in 20. Jahrhundert)

PUSKO GÁBOR: Romák és parasztok – fehérek és cigányok. Néhány alapvetés a roma/nem roma egymás mellett élés problematikájához Tornalján az ezredforduló környékén (Rómovia a sedliaci/gadžovia – Cigáni a bieli. Die Roma und die Bauern – Die Zigeuner und die Weissen)

PERGER GYULA: Historische Quellen zur Kleindenkmalforschung (A kisemlékkutatás történeti forrásai. Historické pramene výskumu drobných pamiatok)

SZÉKELY ZOLTÁN: Mittelalterliche Bildstöcke in Raab (Középkori képoszlopok Győrött. Božie muky zo stredoveku v Rábe)

L. JUHÁSZ ILONA: Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken (Photos auf Grabmälern und Totengedenken am Straßenrande in der Südslowakei. Fotografie na náhrobníkoch a prícestných úmrtných označeniach na južnom Slovensku)

 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK – MENŠIE ČLÁNKY – KLEINERE MITTEILUNGEN

SZILÁGYI ISTVÁN: Kalvarien-Inventare (Kálvária-inventáriumok. Inventáre kalvárií)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA: Út menti szakrális emlékek és kálváriák kutatása Kelet-Közép-Európában. Szombathely, 2003. szeptember 18.

HARTINGER, WALTER: A szlovákiai magyarok néprajza német verziójának bemutatója Somorján a Fórum Klub rendezvénysorozata keretében 2003. szeptember 22-én

VEREBÉLYI KINCSŐ: L. Juhász Ilona: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században c. könyvének bemutatása Somorján a Fórum Klub rendezvénysorozata keretében 2003. október 31-én

BAGIN ÁRPÁD: A II. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Újvidék 2003. november 14-16.

MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA: A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának (Komárom) bemutatkozása. Veszprém, 2004. február 20.

LISZKA JÓZSEF: A Kisemlékkutatók 16. Nemzetközi Konferenciája. Lichtenfels-Klosterlangheim, 2004. június 10-13.

PUSKO GÁBOR: Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Aszód, 2004. augusztus 26-28.

(L. J.): 9. Osztrák-Magyar Szemio-filozófiai Konferencia. Dunabogdány, 2004. október 30-31.

(-lj-): Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig. Tornalja, 2004. november 6.

(lj): Magyarok a nagyvilágban. Magyarnak lenni határon innen és túl. Győr, 2004. november 17.

Deáky Zita szerk.: Felső-magyaroszági orvosi helyiratok. Történeti-néprajzi források a 18-19. századból. Elhangzott a Györffy István Néprajzi Egyesület tanácskozásán Debrecenben, 2004. november 19-én (Liszka József)

IN MEMORIAM 

LISZKA JÓSZEF: Michal Markuš (1912–2004)

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

További információk

Tömeg 0.50000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 5–6, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003–2004” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük