ANGYAL BÉLA: Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920–1936

12.00

SKU: FONTES-2017-01 Category:

Description

Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920–1936

A dokumentumgyűjteményben 53 dokumentumot jelentetnek meg, amelyek a két világháború között működött csehszlovákiai magyar polgári pártok közül a magyar kisebbség körében a második legerősebb támogatottsággal rendelkező Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a belőle 1925-ben létrejött Magyar Nemzeti Párt történetére vonatkoznak. A dokumentumok válogatásánál arra törekedtek, hogy olyanok kerüljenek közlésre, amelyek bemutatják a pártban zajló eseményeket, a belpolitikai életben zajló folyamatokat. A kisgazdapárt nem csak névváltoztatáson ment át önálló működésének 16 éve alatt, hanem különböző programok és stratégiák mentén politizált 1936 nyaráig, mikor egyesült a keresztényszocialista párttal.

Dokumenty k dejinám Krajinskej maloroľníckej strany a Maďarskej národnej strany 1920 – 1936

V tejto zbierke nájde čitateľ 53 dokumentov, ktoré sa vzťahujú z maďarských občianskych strán medzivojnového Československa na druhú najsilnejšiu, v kruhu maďarskej menšiny hojne podporovanú Krajinskú maloroľnícku stranu a z nej r. 1925 vzniknutú Maďarskú národnú stranu. Pri výbere dokumentov sa prihliadalo na to, aby odzrkadlili udalosti v rámci strany a procesy vo vnútornej politike. Maloroľnícka strana počas svojej 16 ročnej činnosti neprešla len zmenou názvu, politizovala s rôznymi programami a stratégiami až do leta 1936, kedy sa zlúčila s kresťanskosocialistickou stranou.

Somorja, Fórum Régiófejlesztési Központ–Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017, 214 p. (Fontes Historiae Hungarorum, 7.)

ISBN: 978-80-89249-92-3

 

TARTALOM – OBSAH

Bevezető

A kisgazdapárt és a Magyar Nemzeti Párt 1920 és 1936 között (Rövid összefoglalás)

Dokumentumok

1920

1. Komárom, 1920. január 17. A Magyar Nemzeti Párt Előkészítő Bizottsága értesíti a Győr-Komárom-Esztergom megye zsupán-kormánybiztoság, hogy megalakult a párt, amelynek elsőrendű célja a magyar kisebbség jogainak védelme. A párt nagygyűlését február 2-án kívánja megtartani.

2. Komárom, 1920. február (?). A Magyar Nemzeti Párt Komárom megyei szervezetének programja, amelyet nyomtatott füzet formában adtak ki a pártszervezés vezetői, valószínűleg 1920 februárjában az alakuló nagygyűlésre.

3. Komárom, 1920. február 11. A Komáromi Lapok rövid tudósítása a kisgazdapárt megalakulásáról.

4. Komárom, 1920. március 8. Az Országos Magyar Kisgazda és Földműves Párt bejelentése a zsupán-kormánybiztosnak szervező gyűlések megrendezéséről.

5. Komárom, 1920. március 27. A Komáromi Lapok tudósítása az alakulóban lévő magyar pártok megszervezésének meghiúsulásáról. A közelgő nemzetgyűlési választásokon külön listával indulnak.

6. Komárom, 1920. április 15. A Barázda, a kisgazdapárt hivatalos közlönye első számában megjelent cikk, amelyben támadja a keresztényszocialista pártot, mivel a nemzetgyűlési választásokra a szavazólapját csupán szlovák nyelven nyomtatták ki, és a kisgazdapártra való szavazásra buzdít. Mindekét párt, így a kisgazdapárt magyar nyelvű szavazólapját is mellékelik az íráshoz.

7. Komárom, 1920. április 23. A Barázda cikke, amelyben megelégedéssel számol be a kisgazdapárt választási eredményéről az első nemzetgyűlési választásokon.

8. Komárom, 1920. május 27. A Barázda tudósítása a kisgazdapárt komáromi első, alakuló kongresszusáról, amelyre május 24-én került sor.

9. Rimaszombat, 1920. augusztus 1. A Gömöri Egyetértés beszámolója a Gömör-Nógrádi Gazdasági Egyesület rimaszombati nagygyűléséről, amelyen elsősorban a mezőgazdaság problémáival foglalkoztak.

10. Komárom, 1920. augusztus 22. A Barázda hetilap beszámolója a kisgazdapárt és a szudétanémet gazdaszövetség képviselőinek részvételével lezajlott pöstyéni értekezleről.

11. Komárom, 1920. november 7. A Barázda, a kisgazdapárt lapja közzétette a kisgazdapárt első hivatalos programját.

12. Komárom, 1920. december 19. A Barázda beszámolója a magyar és német ellenzéki pártok december 7-én Ótátrafüreden tartott első közös értekezletéről, amely a kisgazdapárt felhívása nyomán jött létre.

1921

13. Pozsony, 1921. január 21. A pozsonyi Híradó beszámol az új magyar polgári párt, a Magyar Jogpárt megalakulásának előkészületeiről.

14. Budapest, 1921. március 3. Részlet Tuka Bélának a magyar külügyminisztérium részére küldött jelentéséből, amely beszámol a szlovákiai magyar politikai élet kibontakozásáról és az OKP Központ működéséről. A kiemelt rész a kisgazdapárt megalalkulásának körülményeit taglalja.

15. Pozsony, 1921. április 30. A pozsonyi Híradó beszámolója Szent-Ivány József Masaryk köztársasági elnöknél tett látogatásáról.

16. Pozsony, 1921. április 30. A pozsonyi Híradóban Szent-Ivány József hosszú írásában elemzi a magyar pártok együttműködésének problémáit.

17. Komárom, 1921. október 22. A Komáromi Lapok tudósítása a Magyar Jogpárt losonci megalakulásáról.

18. Rimaszombat, 1921. november 21. A Gömör-Kishont megye zsupánja értesíti az összes megye zsupánjait a Gömör-Nógrádi Gazdasági Egyesület Szlovákia Teljhatalmú Minisztériuma által történt feloszlatásáról.

1922

19. Léva, 1922. január 17–18. A kisgazdapárt Léván rendezte első országos pártnapját és erről az országos pártvezetőség 168 oldalas publikációt adott ki Az Országos Magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt 1922. év január hó 17. és 18. napján Léván tartott első országos pártnapjának jegyzőkönyve címmel. Ebből teszünk közzé alább néhány fontosabb részletet.

20. Komárom, 1922. március 5. A Barázda hetilap beszámolója a kisgazdapárt országos pártvezetőségének rimaszombati üléséről.

1923

21. Pozsony, 1923. január (?). A Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium jelentése a belügyminisztérium elnökségének az országos kisgazdapárt Léván 1923. január 17–18-án tartott második országos pártnapjáról.

1924

22. Rimaszombat, 1924. augusztus 9. A Prágai Magyar Hírlap egy nappal a kisgazdapárt rimaszombati országos választmányi ülése előtt közli Szent-Ivány Józsefnek a tanácskozáson elhangzó beszédét. A hosszú betegség után a politikai életbe visszatérő pártelnök kritizálta az egységes nemzeti politizálás hiányát és fölváézolta politikájának új irányvonalát.

23. Budapest, 1924. október 7. Szent-Ivány József összefoglalója a magyar kormány részére a felvidéki magyarság gazdasági megerősítéséről.

1925

24. Érsekújvár, 1925. január 6. A sajtó által az érsekújvári egyezmény nevén emlegetett szerződés szövege, amelyet az ellenzéki magyar pártok közötti ellentétek rendezése érdekében a két legerősebb magyar párt, a kisgazdapárt és a keresztényszocialista párt egyezményt kötött.

25. Prága, 1925. március 26. Szent-Ivány Józsefnek a Prágai Magyar Hírlapban megjelent felhívása az egységes magyar párt létrehozására

26. Budapest, 1925. április 10. Valószínűleg a kisgazdapárt vezetői által a magyar kormány részére készített javaslat egy jövendőbeli egységes magyar párt finanszírozásáról.

27. Budapest, 1925. szeptember 1. Papp Antalnak, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központja helyettes vezetőjének feljegyzése a kisgazdapárt átalakításával kapcsolatban Szent-Ivány Józsefnek küldött utasításról.

28. Pozsony, 1925. október 20. A Pozsonyi Rendőr-igazgatóság jelentése a megyefőnöknek a Magyar Nemzeti Párt megalakulásának körülményeiről és a keresztényszocialista párthoz fűződő viszonyáról.

29. Komárom, 1925. december 1. Alapy Gyula levele Flachbarth Ernőhöz, amelyben beszámol a keresztényszocialista párt és az MNP között Komáromban a nemzetgyűlési választások után kialakult helyzetről. Nem lát esélyt arra, hogy a keresztényszocialisták közeledjenek a nemzeti párthoz.

30. Losonc, 1925. december 21. Jegyzőkönyv a Magyar Nemzeti Párt pénzügyi bizottságának Tarján Ödön elnökletével Losoncon tartott üléséről.

1926

31. Rimaszombat, 1926. A Magyar Nemzeti Párt mezőgazdasági szakosztályának Rimaszombatban kiadott programja.

32. Prága, 1926. június 9. Masirevich Szilárd prágai magyar követ felterjeszti Walkó Lajos külügyminiszternek a Magyar Nemzeti Párt törvényhozóinak beszámolóját parlamenti tevékenységükről.

1927

33. Pozsony, 1927. április 29. A pozsonyi zsupán levele a rendőrigazgatónak és a járási parancsnokoknak, amelyben figyelmezteti őket, hogy Szent-Ivány „aktivista” politikáját a magyar kormány irányítja.

34. Prága, 1927. szeptember 10. A Prágai Magyar Hírlap közli Szent-Ivány Józsefnek előző nap Léván az MNP országos pártvezetősége előtt elmondott beszédét, amelyben értékelte az elmúlt két év pártpolitikáját és lezárta az aktivizmus időszakát a párt életében.

1928

35. Kassa, 1928. június 5. A Kassai Rendőr-igazgatóság jelentése a belügyminisztériumnak a Magyar Nemzeti Párt és a keresztényszocialista párt együttműködéséről. A jelentésben részletesen beszámol az MNP előző nap Kassán lezajlott országos pártvezetőségi üléséről, amelyen Szent-Ivány József betegségére hivatkozva nem vett részt.

36. Pozsony, 1928. november 16. Bartók László pozsonyi magyar konzul jelentése a külügyminisztériumnak a tartományi választások előkészületeiről Szlovákiában és Ruszinszkóban, valamint azok várható eredményeiről.

37. Komárom, 1928. november 23. Az Országos Magyar Kisgazda, Kisiparos és Földmíves Párt kampánylevele a vidéki papsághoz, amelyben a két magyar polgári pártot gazdasági ígéreteik be nem váltásával vádolja és kéri az erkölcsi segítséget a politikai harcához.

1929

38. Pozsony, 1929 (?). A Pozsonyi Rendőr-igazgatóság elemzése a Magyar Nemzeti Párt és az Országos Keresztényszocialista Párt közös jelölőlistájáról a közelgő nemzetgyűlési választásokon. Az elemzésből csupán a nemzeti párt jelöltjeire vonatkozó életrajzi részeket emeljük ki.

1930

39. Komárom, 1930. június 2. A Komáromi Lapok beszámolója a Magyar Nemzeti Párt Léván megrendezett országos nagygyűléséről, amelyen a Szent-Ivány József által fémjelzett politika folytatása mellett döntöttek.

1931

40. Pozsony, 1931. március 25. Az országos elnök jelentése a belügyminisztérium elnöksgének a Magyar Nemzeti Párt országos pártvezetőségének március 22-én Rimaszombatban lezajlott bizalmas üléséről.

1932

41.Prága, 1932. szeptember 15. A Prágai Magyar Hírlap közli Szent-Ivány József nyilatkozatát a személyével kapcsolatban fölröppent hírekről. Cáfolja, hogy Szüllő Gézának, a keresztényszocialista párt elnökének lemondása után ő is lemondásra készülne a párt éléről.

1933

42. Budapest, 1933. március 21. A Budapesti Hírlap beszámol Szent-Ivány József és társainak a prágai képviselőházban benyújtott interpellációjáról, amelyben a gömöri Sajószentkirály község közelében, a magyar határon csempészcsoporttal szemben a vámőrség részéről történt, három halálos áldozatot követelő fegyverhasználat kivizsgálását követelik.

43. Prága, 1933. május 16. A Prágai Magyar Hírlap beszámolója a Magyar Nemzeti Párt Léván megtartott országos tisztújító nagygyűléséről. A párt új ügyvezető elnökévé Jaross Andort választották, Szent-Ivány József a nacionalizmus jegyében meghirdette a nemzeti megújhodás programját.

44. Pozsony, 1933. július 10. A pozsonyi tartományi hivatal elnökségének bizalmas levele a belügyminisztériumnak, amelyben beszámol a Magyar Nemzeti Párt mellett működő Fiatal Magyarok Munkacsoportjának veszélyes tevékenységéről és arról a döntéséről, hogy a szervezet működését Szlovákia területén betiltja.

45. Pozsony, 1933. szeptember 27. A Tartományi Hivatal Elnökségének jelentése a pozsonyi rendőrigazgatónak a Magyar Nemzeti Párt Szepsiben tartott országos nagygyűléséről, amelyen elsősorban a sajtó helyzetéről és nyilvános gyűlések szervezéséről tárgyaltak.

1934

46. Bécs, 1934. május 22. Bartók László pozsonyi konzul jelentése Tarján Ödönnel folytatott megbeszéléséről. A kisebbségi pártok, elsősorban a Magyar Nemzeti Párt és Prágai Magyar Hírlap körül végzett tevékenysége nyomán az emigrációba kényszerült Tarján nehezményezte, hogy a magyar kormánykörök részéről a neki tett ígéretek nem váltak valóra.

47. Losonc, 1934. december 10. A losonci rendőrbiztosság jelentése a Tartományi Hivatal Elnökségének a Magyar Nemzeti Munkáspárt megszűnéséről.

1935

48. Komárom, 1935. május 1. A Komáromi Lapok beszámolója a Magyar Nemzeti Párt Léván tartott országos pártvezetőségi üléséről, amelyen megtörténtek a jelölések a közelgő nemzetgyűlési és tartománygyűlési választásokra.

49. Pozsony, 1935. június 21. Bartók László pozsonyi magyar konzul jelentése a külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének a csehszlovákiai parlamenti választások után a magyar pártok képviselői között előállt helyzetről. Jaross Andor kijelentette, hogy nem támogatja Szüllő Géza jelölését a közös parlamenti klub élére.

50. Budapest, 1936. december 22. A budapesti Az Est című napilap interjúja Jaross Andorral Beneš köztársasági elnökké választásáról. Jaross beszámol arról, miért szavaztak Beneš köztársasági elnökké választása mellett.

1936

51. Komárom, 1936. január 11. A Komáromi Lapok közli a Magyar Nemzeti Párt elnöki tanácsának felhívását Csehszlovákia magyarságához, amelyben követelik az egységes magyar párt megalakítását.

52. Prága, 1936. március 12. A Prágai Magyar Hírlap beszámolója a Magyar Nemzeti Párt pártvezetőségének március 10-én Érsekújvárott tartott ülésésről, amelyen egyhangúlag kimondták az egyesülést a keresztényszocialista párttal.

53. Prága, 1936. november 16. A csehszlovák belügyminisztérium elnöksége elküldi a bizalmas úton megszerzett jegyzőkönyv fordítását a Miniszteri Tanács Elnökségének az Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt vezetőségének alakuló üléséről, amelyre 1936. június 21-én került sor Érsekújvárott.

Névmagyarázatok

Források és irodalom

Rövidítések jegyzéke

Zhrnutie

Summary

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

 

 

 

Additional information

Weight 0.55000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANGYAL BÉLA: Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920–1936”

Your email address will not be published. Required fields are marked *