ANGYAL BÉLA: Érdekvédelem és önszerveződés : Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938

7.63

Cikkszám: Nostra-2002-01 Kategória:

Leírás

Érdekvédelem és önszerveződés : Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938

A csehszlovákiai magyarság történelmének tudományos igényű feltárása mindmáig történettudományunk nagy adósságainak egyike. Ebből az adósságból törleszt most Angyal Béla munkája, melyben a szerző levéltári forrásokra támaszkodva mutatja be, hogyan épült ki az első világháborút követően az új hazába került csehszlovákiai magyarság politikai intézményrendszere, hogyan hozta létre a csehszlovákiai magyarság politikai pártjait, milyen erővonalak mentén szerveződtek és működtek ezek a politikai pártok, milyen stratégiát követtek, hogyan viszonyultak egymáshoz, a többségi cseh és szlovák, illetve többi kisebbségi pártokhoz, milyen kapcsolatokat tartottak fenn a hivatalos magyar kormánykörökkel. Angyal Béla adatgazdag, további kutatásra ösztönző munkája nem csupán a szakemberek, hanem a téma iránt érdeklődő olvasók körében is nagy visszhangot váltott ki.

Ochrana záujmov a samoorganizácia : Kapitoly z dejín straníckej politiky Maďarov v Československu 1918–1938

Vedecké odkrytie histórie maďarskej menšiny v Československu je dodnes jedným z dlžôb historickej vedy. Z tejto dlžoby teraz spláca dielo Bélu Angyala, v ktorom autor pomocou archívnych zdrojov poukazuje na to, ako sa budoval politický inštitucionálny systém Maďarov v Československu po prvej svetovej vojne, ako založili Maďari v Československu svoje politické strany, na akých siločiarach sa tieto strany organizovali a fungovali, akú stratégiu používali, aké mali vzťahy medzi sebou, s väčšinovými českými a slovenskými, prípadne ostatnými menšinovými stranami a aké vzťahy udržiavali s úradnými vládnucimi kruhmi v Maďarsku. Práca Bélu Angyala bohatá na údaje, podnecujúca k uskutočneniu ďalších výskumov vyvolala veľký ohlas nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi čitateľmi zaujímajúcimi sa o túto tému.

Galánta–Dunaszerdahely, Fórum Intézet–Lilium Aurum, 2002, 347 p. (Nostra Tempora, 6.)

ISBN: 80-8062-117-9

TARTALOM – OBSAH

Bevezetés

I. Az új Csehszlovákia

1. A hatalomváltás első hónapjai
2. A Csehszlovák Köztársaság politikai intézményrendszere
3. A magyar és a német kisebbség társadalomstatisztikai jellemzői Szlovákiában és Kárpátalján

II. A hatalomváltástól a trianoni békeszerződés becikkelyezéséig

1. A magyarság vezetői az új közéletben
2. A felvidéki magyarsággal foglalkozó magyarországi szervezetek és intézmények
3. Tervek a Felvidék katonai visszafoglalására
4. Tuka Béla szerepe
5. Az első nemzetgyűlési választások Csehszlovákiában
6. Az első nemzetgyűlési választások eredményei
7. A nemzetgyűlési választásoktól a Vezérlőbizottság létrehozásáig
8. A magyarországi anyagi támogatás kezdetei
9. A Bethlen-kormány hivatalba lépése

III. A húszas évek elejétől a második nemzetgyűlési választásokig

1. A Rákóczi Szövetség
2. A csehszlovák állam diszkriminatív intézkedései a húszas években
3. A Központi Iroda és a Prágai Magyar Hírlap létrehozása
4. A Csánki-párt
5. A községi, járási és megyei választások 1923-ban
6. A magyarországi anyagi támogatás keretei a Rákóczi Szövetség feloszlatása után
7. A magyarországi anyagi támogatás és a magyar pártok a húszas években
8. Pótválasztások Kárpátalján
9. Pártszakadás az Országos Keresztényszocialista Pártban
10. Az Országos Parasztpárt
11. A Magyar Nemzeti Párt megalakulása
12. A második nemzetgyűlési választások

IV. Szüllő Géza elnökségének időszaka

1. Az új polgári koalíció kormányzása
2. Magyar kisebbségi politika a nemzetgyűlési választások után
3. A Magyar Nemzeti Párt a reálpolitika útján
4. Tervek a két párt együttműködésére és a községi választások
5. A községi választások után
6. Az Országos Magyar Kisgazda, Iparos és Munkáspárt
7. Az első tartományi választások 1928-ban
8. Tuka Béla pere
9. A harmadik nemzetgyűlési választások
10. A nemzetgyűlési választások után
11. A fiatal magyar nemzedék
12. A Masaryk Akadémia
13. A községi választások 1931-ben
14. Szüllő Géza lemondása

V. A pártegyesítés

1. A világgazdasági válság hatásai Csehszlovákiában
2. Esterházy János elnökké választása
3. Jaross Andor befolyásának növekedése a Magyar Nemzeti Pártban
4. Újabb kísérletek az autonomista blokk létrehozására a harmincas évek elején
5. A magyarok és a szudétanémet kisebbség
6. Nemzetgyűlési, tartományi és járási választások 1935-ben
7. A választások utáni helyzet és Beneš köztársasági elnökké választása
8. Az Egyesült Magyar Párt megalakulása
9. Az anyaországi támogatás a harmincas években
10. Az anyaországi gazdasági támogatás

VI. A revízió felé

1. Az első Csehszlovák Köztársaság utolsó évei
2. A pártegyesítés után
3. Az 1938-as községi választások
4. München után

VII. Összefoglalás

Rövidítések jegyzéke

Jegyzetek

Irodalom, források

Névmagyarázatok és névmutatók

Magyar–szlovák helységnévjegyzék

Summary

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/

További információk

Tömeg 0.45000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„ANGYAL BÉLA: Érdekvédelem és önszerveződés : Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük