LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 8–9, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2006–2007

8.96

Cikkszám: Acta-2007-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 8–9, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2006–2007

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményei bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 8–9, Ročenka Etnologického centra 2006–2007

Ročenka hovorí o najnovších výsledkoch výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor prezentácii ľudovej kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie v Komárne sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Forum Institute, 2007, 276 p.
ISBN 978-80-89249-14-5

TARTALOM – OBSAH – INHALT

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

HARTINGER, WALTER: Kisemlékek az idő sodrában (Procesy premien malých sakrálnych pamiatok. Flurdenkmäler im Wandel der Zeit)
LISZKA JÓZSEF: A szakrális kisemlékek kutatása a közép–európai térségben (Výskum malých sakrálnych pamiatok v stredoeurópskom regióne. Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der mitteleuropäischen Region)
GRYNAEUS TAMÁS: Sacralis kisemlék-kutatás Magyarországon (Výskum malých sakrálnych pamiatok v Maďarsku. Erforschung der sakralen Kleindenkmäler in Ungarn)
BŐDI ERZSÉBET: A szabadban álló szakrális kisemlékek kutatása Lengyelországban: A 20. század első feléig (Výskum malých sakrálnych pamiatok v Poľsku. Erforschung der sakralen Kleindenkmäler in Polen)
SZACSVAY ÉVA: Kegyes adományok: tipológia és topográfia. A bánffyhunyadi templom térszimbolikájához (Pietne dary: typológia a topografia. Priestorová symbolika bánffyhunyadského kostola. Milde Gaben: Typologie und Topographie. Raumsymbolik der Bánffyhunyader Kirche)
L. JUHÁSZ ILONA: A háború jelei (Znaky vojny. Zeichen des Krieges)
PUSKO GÁBOR: Az ágyú, mint az etnikai töltetű szimbolikus térfoglalás eszköze. Esettanulmány, Tornalja (Delo, ako prostriedok symbolického obsadenia priestoru etnického charakteru. Kanone als Mittel symbolischer Besetzung im Raum ethnischen Charakters)
VIGA GYULA: Premeny vo využívaní krajiny v Medzibodroží (A táj hasznosításának változásai a Bodrogközben. Changing Patterns of Land–Use in the Bodrogköz Region)
SILLING ISTVÁN: Jegyzetek a Dél–Alföld agrárkultuszáról (Poznámky k agrárnemu kultu na južnej časti Dolnej zeme. Beiträge zum Agrarkult im südlichen Teil der Großen Tiefebene)
SCHRIEFER, ANDREAS: Szlovákok, németek és magyarok – Vita és kiegyezés a forradalom korában. Egy pillantás a Pressburger Zeitungra és mellékletére (Slováci, Nemci a Maďari – polemika a vyrovnanie v období revolúcie r. 1848. Pohľad na Pressburger Zeitung a jeho prílohu . Slowaken, Deutsche und Madjaren – Streit und Ausgleich im Zeitalter der Revolution. Ein Blick in die Pressburger Zeitung und ihre Beilagen)
LISZKA JÓZSEF: A cseregyerek–rendszerről – kissé másképpen (O výmene detí – trochu ináč . Über den Kinderaustausch – ein bißchen anders)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

Schleicher Vera: Egy közép–európai életút: ami elbeszélhető és ami nem (Nedokončený príbeh jednej rodiny v strednej Európe. Eine unbeendete Familiengeschichte in Mittel–Europa)
Graf, Roland: Egy Volto Santo–ábrázolás, mint határbéli kisemlék (Vyobrazenie Volto Santo ako drobná sakrálna plastika. Eine Volto Santo–Darstellung als Flurdenkmal)

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANOTATIONEN

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK

VOIGT VILMOS: A szakrális kisemlékek tanulmányozásáról
SZACSVAY ÉVA: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul… Dél–Szlovákiai szakrális kisemlékek
L. JUHÁSZ ILONA: Jelek a térben – Konferencia szakrális és nemzeti jeleinkről (Komárom, 2006. október 27.)
LISZKA JÓZSEF: Szilágyi István (1938–2005)

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 8–9, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2006–2007” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük