LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 10–11, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2008–2009

9.00

Cikkszám: Acta-2009-01 Kategória:

Leírás

Acta Ethnologica Danubiana 10–11, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2008-2009

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatása eredményeinek bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Acta Ethnologica Danubiana 10–11, Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2008-2009

Ročenka prezentuje najnovšie výsledky výskumu ľudovej kultúry maďarskej národnosti na Slovensku, zároveň však chce dať priestor a predstaviť ľudové kultúry iných národov celej Dunajskej kotliny. V súlade s bádateľskými prioritami Výskumného centra európskej etnológie sa zaoberá rozvetveným okruhom otázok sakrálneho národopisu, veď táto oblasť národopisného bádania v maďarskom aj v slovenskom národopise patrí medzi najzanedbávanejšie. Okrem toho venuje osobitnú pozornosť rozpracovávaniu problematiky výskumu interetnických vzťahov, ako aj problematike výskumu súčasnosti.

 

Komárom–Somorja, Fórum Institute, 2009, 287 p.
ISBN 978-80-89249-30-5

TANULMÁNYOK – ŠTÚDIE – ABHANDLUNGEN

SCHARFE, MARTIN: „Árpádházi Szent Ezsébet és lelkiatyja, Marburgi Konrád, 1230”. Nyomozások és feltételezések a kép keletkezési körülményeit illetően („Die hl. Elisabeth und ihr geistliche Zuchtmeister Konrad von Marburg, 1230”. Recherchen und Mutmaßungen zum Entstehungszusammenhang des Bildes. „Svätá Alžbeta a jej duchovný otec, Konrad z Marburgu, 1230”. Pátrania a domnienky ohľadne súvislostí pri vzniku obrazu)
BOTÍK, JÁN: Tátra-alji vidék egy angol festő-házaspár műveiben (Podtatranský kraj v dielach anglických maliarov. High Tatras region in the art of English painters)
DOMONKOS OTTÓ: Novšie pramene k zvykom tovarišov: kupovanie mena – Namenkauf (A kovácslegények szokásainak újabb forrásai: névvétel – Namenkauf . New Resources for Studying the Traditions of Smith Men-Servants: Purchase of Names – Namenkauf)
BÁRTH DÁNIEL: On the border of Western and Eastern Christianity. The co-existence and conflicts of religions in Southern Hungarian Bácska in the 18th century. (A nyugati és a keleti kereszténység határán. Vallási együttélés és konfliktusok a dél-magyarországi Bácskában a 18. században. Na hraniciach západného a východného kresťanstva. Konfesionálne spolužitie a konflikty v južnouhorskej Báčke v 18. storočí)
L. JUHÁSZ ILONA: Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz (Prícestné označenia úmrtia na južnom Slovensku. Totengedenken am Straßenrand in der Süd-Slowakei. Typologie, Funktion, Kult)
SPIEKER, IRA: „Der Kuli arbeitet billig und willig…” Saisonarbeiter um 1900 in Mitteleuropa zwischen wirtschaftlichem Kalkül und sozialer Diffamierung. („A kuli olcsón és jól dolgozik…” Idénymunkások 1900 körül Közép-Európában a gazdasági kalkulációk és a szociális rágalmak kereszttüzében. „Kuli pracuje lacno a dobre…” Sezónny robotníci okolo r. 1900 v strednej Európe medzi hospodárkymi kalkuláciami a sociálnym osočovaním)
LOZOVIUK, PETR: A reálszocializmus mint a néprajzkutatás tárgya (Etnologie a studium tzv. reálného socializmu. Ethnologie und das Studium des so genannten Realsozialismus)
SIMON ATTILA: Zwangsmigration tschechischer und slowakischer Ansiedler nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch (Nútená migrácia českých a slovenských kolonistov po viedenskej arbitráži. Cseh és szlovák telepesek kényszerű migrációja az első bécsi döntés után)
PUSKO GÁBOR: Bolgár kertészek Bejében (Bulharský záhradníci v Behynciach. Bulgarische Gärtner in Behynce)

KÖZLEMÉNYEK – MATERIÁLY – MITTEILUNGEN

BARANYOVICS BORISZ: „…ha megyek az utcán, és itt a nevem, ott nevem…érted, nem?” Egy párkányi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata
CSISZÁR ATTILA: „Gyermekkori mulatságok”. Gyermekvilág Komáromban a 19. század közepén

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK – RECENZIE, ANNOTÁCIE – BESPRECHUNGEN, ANNOTATIONEN

KRÓNIKA – KRONIKA – CHRONIK</strong

(lj): Hagyomány – migráció – változás. A migrációs folyamatok hatása a szlovákiai magyarok népi kultúrájára. Az Etnológiai Központ tíz éve (Komárom, 2007. november 16.)

B. KOVÁCS ISTVÁN: Gecse Annabella könyvéről
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: A hetvenéves Ján Botík köszöntése
GECSE ANNABELLA: Szabó László 70 éves
GECSE ANNABELLA: Társadalomkutató tudományos műhelyek a mai Magyarország szomszédságában I. (Szolnok, 2009. február 4.)
GECSE ANNABELLA: A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpát-medencében. Konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére (Gödöllő, 2009. február 18–20.)
L. JUHÁSZ ILONA: „Colligite fragmenta!” – örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken (Budapesten, 2009. május 6–9.)
(lj): Párbeszédek és találkozások. Konferencia a közép-európai többségi és kisebbség etnikumok kölcsönhatásairól (Bautzen, 2009. május 16–17.)
L. JUHÁSZ ILONA: A szakrális kisemlékek digitalizálási lehetőségei (Komárom, 2009. május 29.)
(lj): Új helyen az Etnológiai Központ!
PUSKO GÁBOR: Észak-Nógrád interetnikus kutatása (Fülek, 2009. november 20–21.)
Nyitra vidéki népballadák (Kriza Iidikó)

IN MEMORIAM

LISZKA JÓZSEF: Vargyas Lajos (1914–2007)
LISZKA JÓZSEF: Hoffmann Tamás (1931–2007)
L. JUHÁSZ ILONA: Géczi Lajos (1926–2008)

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el / Digitalizovaná forma titulu je dostupná v našej databáze tu

 

További információk

Tömeg 0.70000000 kg
Brand

A publikáció típusa

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LISZKA JÓZSEF (ed.): Acta Ethnologica Danubiana 10–11, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2008–2009” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük